8.9.20

Václav Korbel, Michal Kunc a Daniel Prokop: Proměny názorů rodičů na vzdělávání (report z longitudinálního výzkumu o vzdělávání)

Data z této zprávy pocházejí z výzkumného projektu, na kterém se podílí iniciativa IDEA antiCovid-19, společnost PAQ Research, společnost EDUin, data sbírá agentura STEM/MARK, projekt financuje Nadace České spořitelny. Cílem našeho longitudinálního výzkumu je shromáždit data o tom, jak se rodičům mění vnímání a názory na vzdělávání v České republice, a to hlavně kvůli pandemii COVID-19, která donutila školy během druhého pololetí 2019/2020 vzdělávat děti na dálku. Longitudinální výzkum bude obsahovat 5 vln, tento report ukazuje výsledky prvních čtyř vln. První vlna proběhla v roce 2009 (N=582), druhá vlna v prosinci 2019 (N=849). Třetí byla realizovaná mezi 14. – 21. dubnem 2020, kdy bylo osloveno 1121 respondentů, od kterých jsme získali 741 odpovědí (návratnost 66 %). Čtvrtá vlna byla realizována mezi 17. – 26. červnem. Osloveno bylo 741 respondentů a získáno 571 odpovědí (návratnost 77 %).




Zdroj: PAQ



Žádné komentáře:

Okomentovat