1.9.20

Radek Sárközi: Nový školní rok, druhý covidový

Vše nasvědčuje tomu, že nový školní rok, už druhý s covidem, bude velmi náročný pro učitele, žáky i rodiče. Bez vzájemné ohleduplnosti, vstřícnosti a tolerance se neobejdeme.


Z článku v deníku MF DNES vybíráme:

Některé školy se dnes neotevřou, protože celý pedagogický sbor skončil v karanténě. K tomu může docházet na mnoha školách a opakovaně. Doufejme, že vláda již nebude muset sáhnout k uzavření všech škol. Když byla v březnu vydána první protivirová opatření, nikdo nevěděl, jak vážná je situace. Nyní máme informací více, ale stále ne dost na to, aby někdo mohl s jistotou říci, jak správně postupovat. Každý stát to dělá trochu jinak. Češi jako vždy hlavně improvizují.

Ředitelé škol obdrželi v srpnu nový ministerský manuál, který je přehlednější, než byly ty jarní. Kritizovali jsme na nich především to, že nebylo zřejmé, která nařízení jsou povinná a co jsou nezávazná doporučení. V novém manuálu jsou už povinná opatření jasně vyznačena. Z 15 stránek se jedná o necelé dvě, zbytek jsou doporučení.

Některá jsou banální a působí úsměvně: školy mají denně vynášet koše, větrat okny, podlahy stírat namokro, koberce luxovat. To se dělá ve školách běžně. Další doporučení budou realizovatelná jen stěží: třídy by se neměly přeskupovat, v družině by měli být žáci jen z jedné třídy, děti z různých tříd by se neměly setkávat ani v jídelně. Jelikož se ve volném čase žáci scházejí napříč třídami i školami – na kroužcích, na hřišti nebo v obchodních centrech, je jasné, že tato omezení nebudou příliš účinná.

Na Slovensku i v dalších zemích začíná nový školní rok s povinnými rouškami. Stejně tomu mělo být i u nás, ale vláda couvla a nošení roušek ve společných prostorách škol zrušila. Opakuje se tak situace z jara, kdy byly původní manuály pro školy průběžně doplňovány o výklady, jimiž často původní doporučení ztratila smysl. Ministr Robert Plaga chaos korunoval prohlášením, že se ředitelé škol mají řídit zdravým rozumem. Zdá se, že současný manuál čeká podobný osud. Všechna doporučení by se totiž dala shrnout do věty: „Řiďte se platnou legislativou a selským rozumem.“

Škoda, že se jím neřídí i samo ministerstvo. Jinak by se v manuálu nemohla objevit tato informace: „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“Organizátoři soutěží kroutili nevěřícně hlavou, proč jim vše nebylo oznámeno přímo, ale dozvídají se o tom prostřednictvím manuálu, který je určen školám, nikoliv jim. Ukázalo se, že s organizátory nikdo nejednal. Bohužel tento přístup se na ministerstvu stal již pravidlem. Sám ministr skoro nic předem nekonzultuje s lidmi z praxe a zásadní změny předkládá na poslední chvíli, aby nebyl čas je prodiskutovat.


Žádné komentáře:

Okomentovat