5.9.20

MŠMT: Vývojová ročenka školství 2009/10–2019/20

Ročenka podává základní přehled o školství za sledované období (2009/10–2019/20) a obsahuje údaje z oblasti výkonové, ekonomické a z oblasti zaměstnanci a mzdy. Ročenka se dělí do devíti kapitol B1 až B9, kapitola B5 je pak rozdělena do šesti oddílů. Obsah každé kapitoly (případně oddílu) tvoří kromě úvodního textu i řada excelových tabulek. Tyto texty jsou přístupné po kliknutí na číslo kapitoly nebo oddílu.

Tabulky jednotlivých kapitol ke stažení:
 • Vývoj českého školství jako celku (ke stažení zde)
 • Vývoj školství na regionální úrovni (ke stažení zde)
 • Předškolní vzdělávání, vývoj mateřských škol (ke stažení zde)
 • Základní vzdělávání, vývoj základních škol (ke stažení zde)
 • Střední školy celkem (ke stažení zde)
 • Střední školy vyučující obory gymnázií (ke stažení zde)
 • Střední školy vyučující obory odborného vzdělávání včetně nástavbového studia (ke stažení zde)
 • Střední školy vyučující obory odborného vzdělávání bez nástavbového studia (ke stažení zde)
 • Střední školy vyučující obory nástavbového studia (ke stažení zde)
 • Střední školy vyučující obory lyceí (ke stažení zde)
 • Konzervatoře (ke stažení zde)
 • Vývoj terciárního vzdělávání (ke stažení zde)
 • Vývoj školských zařízení a škol pro mimoškolní vzdělávání (ke stažení zde)
 • Tematické tabulky (ke stažení zde)

Žádné komentáře:

Okomentovat