7.9.20

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (k připomínkovému řízení)

Materiál je předkládán na základě programového prohlášení vlády za účelem potřeby racionalizace inkluzívního vzdělávání a s tím souvisejícího zpřesnění účelnosti doporučování a poskytování podpůrných opatření z hlediska významu jejich dopadu na vzdělávání dětí, žáků a studentů. Novela směřuje k účelné podpoře vzdělávacích výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu, maximální podpoře rozvoje jejich vzdělávacího potenciálu.

Připomínkujte online platné znění vyhlášky č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s vyznačením navrhovaných změn!


Předkládací zprávaDůvodová zprávaPlatné znění s vyznačenými změnamiNávrh vyhláškyZpráva RIAVšechny dokumenty v archivu ZIP.

Žádné komentáře:

Okomentovat