3.9.20

MŠMT na žádost školy změní po dobu nezbytně nutnou organizaci školního roku, čímž také zajistí nárok rodičů na ošetřovné

V minulých dnech došlo na několika školách k tomu, že ač byla celému nebo velké části pedagogického sboru nařízena ze strany KHS karanténa, nedošlo ze strany hygieniků k uzavření celé školy. MŠMT těmto školám nabízí následovné řešení: Školám, které nemohou zabezpečit prezenční výuku z důvodu karantény pedagogických pracovníků, MŠMT na žádost školy změní po dobu nezbytně nutnou organizaci školního roku, čímž také zajistí nárok rodičů na ošetřovné.


„Jsem názoru, že tato situace splňuje veškeré zákonné podmínky pro vznik nároku na ošetřovné, neboť se jedná o uzavření školy z důvodu nepředvídatelné události,“ říká ministr školství Robert Plaga.

Ministerstvo školství je se školami v kontaktu a některým z nich již toto řešení - které platí i pro školy, které situaci již řešily ředitelským volnem - umožnilo.Poznámka redakce: Ministr školství zřejmě ignoruje školský zákon:

§ 164
(1) Ředitel školy a školského zařízení
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,

§ 165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

"Organizace a podmínky provozu školy" jsou se vší pravděpodobností něco jiného než "organizace školního roku."

Můj názor je ten, že když uzavření škol kvůli pedagogům v karanténě mohlo v klidu proběhnout na osmnácti školách, mohlo v klidu proběhnout i na té devatenácté, kdyby se ovšem pražská hygienička Jágrová nemusela nutně dělat zajímavou.

No a teď se na to ještě nalepili pánové z Pedagogické komory a snaží se udělat také zajímavými. Jenže ona fakt není situace, která by byla vhodná k přilévání oleje do ohně, nemyslíte?

Okomentovat