3.9.20

MŠMT: Kdo může uzavřít školu?

Školu má kompetenci uzavřít mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstvo zdravotnictví – to se bude týkat případů, kdy nemoc/karanténa bude u dětí. Pokud se vyskytne situace, že děti do školy chodit mohou, ale bude třeba přerušit provoz školy z důvodu, že jsou nemocní nebo jsou v karanténě pedagogové a není možné zajistit výuku, pak má kompetenci uzavřít školu jen MŠMT.


V takovém případě se žádost o uzavření školy komunikuje s MŠMT, je třeba poslat ji datovou schránkou.

Ke komunikaci používejte e-mail: iva.placha@msmt.cz

Poznámka redakce: připomínáme školský zákon:

§ 164
(1) Ředitel školy a školského zařízení
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,

§ 165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdo může uzavřít školu?

Běžně to dělává školník. Každý školní den...

Okomentovat