10.9.20

Fórum Rodičů, z.s.: Chytrá škola - Otevřený dopis rodičů a občanů vládě

I tento školní rok budou provázet opatření ve školách, která budou pro některé děti a rodiny obtížná. V rodinách, kde je osoba s vyšším rizikem onemocnění řeší dilema, zda poslat děti do školy nebo ne. Některé děti nebudou zvládat dodržování všech pravidel, jako je dezinfikování rukou, udržení odstupu, nebo nošení roušek v prostorách škol. Některé děti se nebudou cítit bezpečně ve školách, nebudou se moci soustředit na učení.

Rodiče v tuto chvíli nemohou požádat o distanční nebo kombinovanou výuku. Platí povinná osobní docházka do školy pro děti na základních školách. V květnu a červnu 2020 se osvědčil model dobrovolnosti osobní docházky dětí do školy, a možnost pro rodiče požádat o ošetřovné, které bylo ve výši 80% jejich mzdy. Do škol chodila přibližně polovina dětí, polovina se vzdělávala na dálku. Nově je distanční vzdělávání v legislativě jako povinné a školy udělaly za poslední měsíce velký pokrok v metodách online výuky. Evropská komise doporučuje zemím využití a rozvoj blended learning - kombinace online a prezenční formy učení.

Navrhujeme rozšíření možnosti distančního vzdělávání a kombinovaného vzdělávání. Otevření možnosti pro děti a rodiče vzdělávat se distančně na vlastní žádost. Rozvoj chytrých forem učení, při kterých nebude nutnost docházet do školy každý den.

Škola dále může zajišťovat pro rodiny a děti, které to potřebují každodenní prezenční formy. Mnoho rodin je v situaci, kdy mají možnost nebo povinnost pracovat z domova, kdy v rodině žijí s člověkem v rizikové skupině, kdy dítě nezvládá změněný režim školy, a jiné obdobné situaci, kdy pro jejich děti a rodiny je vhodnější distanční forma, nebo kombinace prezenční a online výuky. Rodiny tak mohou pomoci i snížit počet žáků ve školách a třídách, a tak umožnit účinnější dodržování opatření ve školách, udržování odstupu mezi žáky, menší stres pro učitele i žáky, celkové zvýšení bezpečí ve školách i rodinách.

Dále doporučujeme:
Investovat do masivního rozvoje kvalitní interaktivní online výuky, kdy učitelé vedou denně žáky v synchronní online komunikaci, s využitím počítačových hravých prvků, online skupinové práce a peer podpory žáků mezi sebou ve virtuálním vzdělávacím prostředí.
Celkově snížit tlak na výkon dětí ve škole ve všech oblastech, upravit v tomto smyslu vzdělávací programy na národní i školní úrovni. Neomezovat v krizi vzdělávání pouze na základní předměty, naopak více posílit předměty, které podporují celkový rozvoj dětí, jejich odolnost, porozumění významu lidského zdraví, vzájemné pomoci mezi lidmi, jejich schopnost řídit si sami své učení a později kariéru v proměněném světě práce apod. Posílit i poradenskou činnost, online doučování, asistenci a další psychickou a sociální podporu, například rozšířením týmu školy a sociálního pedagoga.
Důraznější přechod ve všech školách k metodám hodnocení, které budou hodnotit individuální pokrok dětí (např. slovní hodnocení) a nebude je v této situaci srovnávat (např. známkování). V rámci hodnocení se vyhýbat necitlivé kritice dětí v případě potíží s učením, nemusí to být v této situaci v možnostech všech dětí dosahovat standardních školních výsledků.
Přijímací zkoušky na střední školy v tomto školním roce ponechat plně na středních školách a vyhnout se srovnávacím testům, které zvyšují stres dětí a byly by v této situaci ještě méně spravedlivě.
Upravit školní řády ve spolupráci se zástupci rodičů ve školských radách tak, aby rodiče mohli omlouvat jednodušeji a ve větším rozsahu děti z výuky, ať už prezenční nebo distanční.
Vytvořit systémovou pomoc v zajištění počítačů a připojení pro rodiny, které by nemohly dětem tyto nezbytné pomůcky zajistit.
Posilovat spolupráci rodiny a školy, umožnit rodičům plnohodnotný kontakt se školou i v případě, že je omezovaná možnost vstupu rodičů do budov škol.
Možnost pro rodiny s osobami v rizikových skupinách, a dalšími relevantními důvody pro vzdělávání dítěte distančně, požádat o ošetřovné jedním z rodičů ve výši 80% mzdy.
Nastavit pravidelný dialog k situaci a opatřením mezi lidmi s rozhodovacími pravomocemi v oblasti školství a rodiči, prostřednictvím rodičovských organizací, spolků, školských rad a dalších partnerů.

Fórum Rodičů, z.s. a níže podepsaní rodiče a občané


PŘIDAT ONLINE SVŮJ PODPIS MŮŽETE NA ODKAZU ZDE

Fórum Rodičů - https://www.facebook.com/ForumRodicu - https://www.forum-rodicu.cz/

11 komentářů:

Vít Tomis řekl(a)...

V květnu a červnu 2020 se osvědčil model dobrovolnosti osobní docházky dětí do školy
Opravdu?
Dále tedy nečtu.

Eva Adamová řekl(a)...

Já myslím, že můžeme být celkem v klidu, protože většina rodičů si je poté, co měla možnost okusit na jaře distanční výuku, její efektivitu a pobyt svých ratolestí doma, velmi dobře vědoma toho, že prezenční výuku nelze jen tak snadno nahradit a že distanční výuka má své limity.

Fóru rodičů a jejich příznivcům bych doporučila, aby své děti zapsali na domácí vzdělávání, což legislativa umožňuje. A když zapíší své děti do školy v Březové, budou to mít i s částečnou online výukou v hlavních předmětech. V podstatě nic jim v tom nebrání, tak proč sepisují otevřený dopis a nač vlastně ten humbuk.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Některé děti nebudou zvládat dodržování všech pravidel, jako je dezinfikování rukou, udržení odstupu, nebo nošení roušek v prostorách škol.

Některé děti jsou na tom s dodržováním pravidel doopravdy špatně. Především pak, setkávají-li se s nějakou povinností až v té dnešní překotně zavirované době. Mnohdy je to nad jejích mentální i morálně volní možnosti. Také hodně záleží na tom, k čemu jsou vedeny svými rodiči. To se pak není čemu divit, když s dodržováním, byť i zcela základních pravidel mají problémy i ti rodiče.
Podstané ale je, že dítě rozpozná, že potřebuje na toaletu, trefí tam a tam se i trefí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

V rodinách, kde je osoba s vyšším rizikem onemocnění řeší dilema

Pytliků rodina řeší dilema, jestli pytliky pustí do práce.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ježišmarjáááá, jen to nééééé

Unknown řekl(a)...

A učitelé pos*.te se. Protože kromě hlídání roušek na chodbách, stříkání desinfekce a snahy dohnat ty zmeškané měsíce budete ještě učit prezenčně a zároveň online. Nebo nejlépe, rovnou se naklonujte. Pak to možná stihnete i s dozory na zarouškovaných chodbách... Ach jo. Škoda slov.

Unknown řekl(a)...

Blbost má v této době žně.. Nikdy v historii státu se tolik lidí necítilo být ministrem školství, zdravotnictví, premiérem i ministrem zahraničí, co v posledním týdnu. A těch epidemiologů ! Všichni mají jedno společné. Logika a schopnost aspoň trochu promítnout svoje návrhy do čísel je na úrovni šesťáka ZŠ..

Miloslav Novotný řekl(a)...

Jeden rodič, občan, možná v přítomnosti a se souhlasem několika dalších rodičů a občanů, napsal dopis vládě. Ta parta některých rodičů si říká fórum rodičů a jako pisatele svého pamfletu označili bez dalšího rodiče a dokonce i občany. Jako rodič, prarodič a občan pokládám takové jednání za drzost až prasárnu. Pro ilustraci, je to totéž, jako kdybych tento svůj komentář nadepsal "Komentář čtenářů serveru Pedagogické.info".
K čertu s vámi, aktivisti potrhlí. Myslete trochu!

H a n a řekl(a)...

Co vyhovuje jednomu, nevyhovuje druhému, a to nemluvím o čtvrtém, pátém... Zachovejme si zdravý rozum a bude dobře.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Zachovejme si zdravý rozum a bude dobře."

Zdravý rozum velí neprodlenně zrušit veškerou klasifikaci školní práce žáků na všech stupních a typech škol a povinnou školní docházku tamtéž pak především.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Když se napíše A, mělo by se napsat taky B. Tím B myslím, jak přesně bychom to měli dělat. každý učitel má danou zákonem o pedagogických pracovnících přímou a nepřímou práci. Už nyní, jsme ve fázi, kdy mnozí pedagogové tráví svou prací nepřímou více hodin, než kolik opravdu vykazují ve své, výkazu práce. jak chcete zabezpečit distanc, když mnozí už pomalu nežijí svůj život, jen pracují? Hodně učitelů je také aktivních ve své obci, sami mají děti. To se mají po---t?? Když v současnosti chybí tisíce učitelů, tak jak bychom mohli sehnat nějaké navíc, kteří to budou dělat? Přemýšlí Forum vůbec mozkem?

Okomentovat