1.8.20

Veronika Zenklová: Děti a covid-19: Nenápadní přenašeči obávaného viru představují obrovské riziko

Školy se v září připravují na opětovné otevření a odborníci zvažují, jak mládež ochránit před virem covid-19. Nasnadě je také otázka přenosu viru z dětí na dospělou populaci. Bezpříznakoví nakažení totiž představují jedno z největších rizik jeho šíření.

Z článku v Reflex.cz vybíráme:

Alarmující je totiž nedávné zjištění vědců z Jihokorejského centra pro kontrolu a prevenci nemocí, ze kterého vyplývá, že existuje až pětkrát větší pravděpodobnost, že se člověk infikuje od člena své domácnosti než mimo rodinu. Vědci rovněž varovali, že se Jižní Korea a další země, kde se na podzim otevřou školy, musí připravit na další vlnu koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19.

„Mám takový pocit, že jsme dlouho žili v omylu, že se virus dětem vyhýbá, že se neinfikují stejně jako dospělí,“ komentuje situaci epidemiolog Michael Osterholm.

O bezpečnostních opatřeních z hygienického hlediska se ohnivě diskutuje také u nás. „Ministerstvo školství zůstává v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology. Jejich doporučeními se budeme řídit,“ uvedl mluvčí resortu školství Ondřej Macura s tím, že záležet bude na vývoji epidemiologické situace v druhé polovině srpna.

2 komentáře:

Unknown řekl(a)...

Nakazíme tátu, mámu, dědka a bábu, učitele, učitelky, kuchařky a uklizečky.....A zdravotnický systém to nebude zvládat. Je to horký brambor. Vůbec jsme se nepoučili ze situace v Izraeli a USA,... Tam se rozjel koronavirus přes školy.

Unknown řekl(a)...

Desatero hygienických zásad při 2. vlně koronaviru:
1.Celoročně mějte v každé třídě otevřená okna. Koronavirus se na nikom nezachytí a prolétne ven.

2.Celoročně užívejte v každé třídě i doma od rána do večera roušku či respirátor. Toto hygienické opatření zklidní napjatou atmosféru nejen v třídních kolektivech, ale i ve vašem rodinném prostředí.

3.Žáky nepřetěžujte. Budou-li mít pocit, že jsou psychicky, výukově či sociálně přetěžováni, doporučte jim, aby se učili online v domácím prostředí. Sníží se tím stres nejen u učitelů, ale i mnohých žáků.

4.Při vyučování raději nemluvte, nebo omezte výklad školního učiva na minimum. Snížíte tak riziko nákazy koronavirem.

5.Budete-li přesto při vyučování mluvit na své žáky, často si umývejte ruce, a to nejlépe po každé vyučovací hodině. V případě nutnosti i v průběhu vyučování (např. po ústním zkoušení žáka u tabule).

6.Před vstupem do třídy, ale i při vyučování používejte zásadně jednorázové ochranné rukavice. Po jejich použití rukavice spalte ve školní kotelně.

7.Po ukončení písemné práce žáků všechny sebrané materiály pečlivě vydezinfikujte.

8.Zjistíte-li ve své třídě dítě nakažené koronavirem, potom do karantény odešlete všechny spolužáky v jeho okolí, kteří se nacházejí v okruhu 5 metrů.

9.Zjistíte-li ve své třídě dva i více žáků nakažených koronavirem, potom dezinfikovaným ukazovátkem ukažte na vyvěšeném semaforu na červenou barvu a všechny spolužáky ve třídě odešlete do karantény.

10.Máte-li pocit, že na vás ve třídě číhá koronavirus, vyučujte žáky zásadně co nejblíže otevřeným dveřím školní třídy, abyste měli možnost rychlého úniku na chodbu či do sborovny.

Okomentovat