20.8.20

Nerušte žákovské soutěže, říkají jejich organizátoři

Zástupci pořadatelů a organizátorů soutěží, středoškoláci, ředitelé škol a další odborná veřejnost se obrací na ministra školství formou otevřeného dopisu. V něm se dožadují upřesnění nejasných pokynů k pořádání soutěží, které se objevily v manuálu pro ředitele škol, který uveřejnilo ministerstvo v úterý 18. srpna.

Soutěže vyhlašované či spoluvyhlašované MŠMT dlouhodobě tvoří důležitou součást vzdělávání nadaných žáků v České republice. Ať už individuální nebo skupinové soutěže jsou i dle strategických dokumentů MŠMT důležitou součástí péče o nadané děti. V manuálu pro ředitele škol, který byl ministerstvem uveřejněn v úterý 18. srpna, se však mimo jiné píše, že MŠMT nebude ve školním roce 2020/2021 vyhlašovat soutěže celostátního charakteru.

“Pro nás jako pro organizátory to byl blesk z čistého nebe. Nikdo s námi nekomunikoval, informaci o zrušení celostátních soutěží jsme se dozvěděli nečekaně z manuálu pro provoz středních škol,” říká Radek Matuška, autor Chemické olympiády a učitel na SPŠCH Brno. Aby se situace objasnila, sepsali organizátoři různých soutěží otevřený dopis, který je dostupný na adrese: www.czechscience.cz/msmt. V něm apelují na ministra, aby celostátní kola soutěží vyhlásil. Jen přes noc mezi sebou organizátoři nasbírali přes 50 podpisů.

“Na konání celostátních kol soutěží je návázáno spoustu dalších věcí – některé VŠ zvýhodňují úspěšné řešitele při přijímacím řízení nebo jim udělují po nástupu mimořádná stipendia. Nekonání soutěží také podstatně ztíží výběr účastníků na mezinárodních akcích, které jsou plánované distanční formou,” vysvětluje Jan Hrabovský, předseda spolku Alumni scientiae bohemicae, který mj. zajišťuje přípravu úspěšných řešitelů Středoškolské odborné činnosti na mezinárodní soutěže.

Z průběhu jednotlivých soutěží z konce minulého školního roku lze říci, že se většina z nich zvládla rychle a efektivně adaptovat na distanční formu jejich pořádání tak, aby přijatá protiepidemická opatření měla co nejmenší dopad na samotné studenty. “Je nám jasné, že nelze předjímat epidemiologickou situaci v České republice během následujícího školního roku. Právě na základě předchozích zkušeností však dokážeme případné konání soutěží distanční formou zvládnout,” uvádí k tématu Jan Hrubeš, organizátor soutěže Chemiklání. “Uvědomujeme si, že současná situace je náročná a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Jsme připraveni učinit veškerá nutná opatření, která budou pro konání soutěží potřeba,” dodává Hrubeš.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1, 118 12

K rukám Ing. Roberta Plagy, Ph.D.

20. srpna 2020

Otevřený dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy

Nerušte žákovské soutěže, říkají jejich organizátoři

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako pořadatelé a organizátoři žákovských soutěží, profesionální pedagogové, středoškolští studenti a širší odborná veřejnost se zájmem o podporu a rozvoj nadaných žáků v České republice. V úterý 18. srpna dostali ředitelé škol manuál MŠMT, reagující na aktuální epidemiologickou situaci. V dokumentu se mimo jiné píše, že Ministerstvo nebude ve školním roce 2020/2021 vyhlašovat soutěže celostátního charakteru. Obracíme se na vás s naléhavou výzvou, abyste toto své rozhodnutí přehodnotili. Uvědomujeme si, že současná situace je náročná a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat.

Soutěže vyhlašované či spoluvyhlašované MŠMT dlouhodobě tvoří důležitou součást vzdělávání nadaných žáků v České republice. To je podpořeno jak strategickými dokumenty českého vzdělávání, tak odbornými výzkumy. Možnost či nemožnost účastnit se soutěží může zásadním způsobem ovlivnit budoucí život žáků. Mnohé vysoké školy úspěchy v soutěžích zohledňují ve svých přijímacích řízeních, některé přijímají úspěšné řešitele celostátních kol bez přijímacích zkoušek či jim dokonce poskytují výrazná stipendia během jejich studia.

Poskytnutí této podpory těm nejnadanějším jim umožňuje plně se soustředit na studium a urychlit jejich zapojení do výzkumných projektů, odborných stáží či jiných aktivit. To pomáhá zvýšit celospolečenské uplatnění i konkurenceschopnost naší mladé elity v globálním měřítku.

Celostátní kola soutěží též v některých případech slouží k výběru studentů, kteří se následně účastní mezinárodních soutěží. Naši studenti v konkurenci z mnoha států pravidelně dosahují významných úspěchů a mnohdy se vyrovnají i světové špičce. Úspěch v mezinárodních soutěžích následně otvírá našim studentům dveře na přední světové univerzity, čímž šíří dobré jméno a prestiž naší země.

Mnohé soutěže, které jsou tímto opatřením dotčeny, ani nevyžadují sociální kontakt. Například soutěže základních uměleckých škol v sólové hře na hudební nástroje jsou individuální záležitostí, kdy jsou soutěžící, kteří se během soutěže ani nemusí potkat, od poroty izolováni velkou vzdáleností mezi pódiem a hledištěm. Během celostátních předmětových olympiád se nehromadí více jak nižší desítky studentů, mezi nimiž lze zachovat rozestupy v průběhu teoretických i praktických částí soutěže.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že mnohé soutěže ani nepředstavují významnější epidemiologické riziko. Považujeme za neuvážené plošně rušit soutěže nyní, když vývoj epidemiologické situace během školního roku nedokážeme předvídat. Navíc má rušení celostátních kol soutěží pouze diskutabilní dopad na zlepšení celkové epidemiologické situace.

Jsme připraveni průběh jednotlivých soutěží přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci. Mezi možnostmi, jak lze soutěže přizpůsobit, může být minimalizace kontaktu, zajištění odstupu mezi soutěžícími, snížení kapacity soutěží, souběžná organizace národních kol na více místech a v nejhorším případě i jejich konání zcela distančním způsobem.

Pokud by nakonec došlo k naplnění rozhodnutí z manuálu pro provoz škol, a tedy k plošnému zrušení soutěží celostátního charakteru, mělo by to silný a nevratný nežádoucí dopad na výsledky dlouholeté systematické práce a úsilí stovek lidí z řad organizátorů a vzdělávacích institucí a univerzit. Tato práce je vykonávána v rámci neziskového sektoru a akademického prostředí především dobrovolníky z řad studentů a středoškolských a vysokoškolských pedagogů.

Vážený pane ministře, tímto dopisem si Vás dovolujeme vyzvat k opětovnému zvážení situace, podniknutí kroků vedoucích k zachování podpory pro práci s talentovanou mládeží a komunikaci všech rozhodnutí přímo organizátorům soutěží. Věříme, že se podaří nalézt způsob, jakým se budou moci celostátní soutěže konat a jak bude zajištěno jejich financování.

Zdroj: CzechScience.cz

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nerušte žákovské soutěže, říkají jejich organizátoři

Pytlici říkají, soutěže žákovské, nerušte!
Se všemi možnými soutěžemi se tak nějak roztrhl pytel. Nezanedbatelně narušují proces zkompetentňování a odvádějí žáky od soustavné školní práce.

Okomentovat