5.8.20

Národní pedagogický institut České republiky má nového ředitele

1. srpna 2020 byl na pozici ředitele Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) jmenován Ivo Jupa. Střídá tak ve vedení organizace Helenu Plitzovou, která se zásadním způsobem podílela na úspěšném transformačním procesu po sloučení Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).


Mgr. Ivo Jupa (nar. 1966) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v učitelském oboru a obor mimořádného studia CŽV na Filozofické fakultě UK v oboru sociální komunikace. Jako manažer řídil implementaci Národní soustavy kvalifikací a krajské akční plánování v rámci národních systémových projektů, realizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Národním pedagogickým institutem České republiky. Ve své předchozí profesní kariéře pracoval jako ředitel odboru pro záležitosti EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde odpovídal za tvorbu a realizaci koncepce státní politiky v oblasti implementace strukturálních fondů EU v ČR v oblastech vzdělávání a vědě a výzkumu. Zasedal jako zástupce ČR ve výboru pro vzdělávání Rady EU a byl členem týmu hlavního vyjednavače kohezní politiky ČR s Evropskou komisí.

Příležitostně se zabývá lektorskou činností, převážně v oblastech řízení, plánování, komunikace a business inovací se společenským dopadem. Jmenovaná témata přednášel na FHS UK, FTK UP v Olomouci a VŠE v Praze. V současné době je členem mezinárodního týmu expertů Evropské komise TAIEX.

Po svém nástupu Ivo Jupa poděkoval dosavadní ředitelce Heleně Plitzové za vynaložené úsilí a práci, ale i za její desetileté působení v čele NIDV, kdy stála u všech podstatných inovací a změn v oblasti dalšího vzdělávání a profesní podpory učitelů.

„Mým cílem je, aby všichni ředitelé i učitelé škol rozuměli tomu, jakou podporu jim nabízíme, a věděli, jak se k ní rychle a jednoduše dostat. Dalším dlouhodobým úkolem, jehož první kroky však bude nutné začít dělat hned, je naplňování Strategie 2030+ stanovené naším zřizovatelem – tedy ministerstvem školství. Chci, aby se její záměry a cíle jasně a srozumitelně propisovaly do našich škol a rozuměli jí a podporovali ji nejen pedagogové, ale i zřizovatelé škol, a samozřejmě i děti a jejich rodiče,“ komentuje Ivo Jupa své cíle a nejbližší úkoly v nové pozici.

7 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Učitelé vědí, jaká podpora je jim nabízena. Vědět ale nic neznamená. Vědět, že mám nulovou podporu mi nepomůže. Musí nějaká být. Takže to nevidím nijak růžově.
Takže nelánuje žádné zlepšení. Jen abysme si Strategie 2030+ a podpory všimli. Trochu málo. Prostě zkušený manažer českého školství.

krtek řekl(a)...

Jeden z důsledků vzniku NPI je zánik Státního těsnopisného ústavu (posledních pár let 1 člověk), zastavení vydávání Rozhledů (zadání příkladů na opis, korektury, obchodní dopisy a tabulky dle normy jako podpora přípravy pro státní zkoušky ze zpracování písemností) a ukončení středoškolské soutěže ve zpracování textu. Ve zpracování textu jsme přitom světově nejlepší, z posledních mistrovství světa jsme přiváželi nejvíce medailí - například zde: http://www.zav.cz/souteze/752-mistrovstvi-sveta-ve-zpracovani-textu-cagliari-2019.html.

Unknown řekl(a)...

Kdyby jenom to. Ministerstvo při fúzi zmasakrovalo sekci NÚV, která se věnovala poradenství, vývoji psychodiagnostických metod a vzdělávání kantorů, speciálních pedagogů a psychologů.
Z 50 zaměstnanců původní sekce v NPI zůstalo 5 nových zoufalců, kteří se vyděšeně krčí v oddělení a jsou naprosto mimo. A ještě k tomu v čele NPI stanul ministerský papaláš, který je prý manager.

Unknown řekl(a)...

Souhlas. Také jsem se díky internetu zasmál.

Mgr. Ivo Jupa, manager projektu P-KAP

Propojuji lidi, nápady a vize, tvořím a řídím projekty. Celý svůj profesní život se pohybuji v oblasti vzdělávání a tvorby koncepcí a projektů týkajících se společenské odpovědnosti firem a sdílené hodnoty (Shared Value ®). Spoluzakládal jsem několik organizací, které v těchto oblastech působí, pracoval jsem na na Ministerstvu školství jako ředitel odboru. Jako manažer projektu jsem řídil implementaci Národní soustavy kvalifikací – a jsem rád, že se na půdě Národního ústavu pro vzdělávání s některými bývalými kolegy znovu setkávám v projektu P-KAP.

krtek řekl(a)...

Já jsem ještě našel: https://www.detail.cz/osoba/ivo-jupa-zborovska-193-smecno/lTrOjdd-Vzs/
On to bude podnikavý pán. A hodně inovativní. Ach jo.

Unknown řekl(a)...

Prostý kantor by nesporně ocenil, kdyby ministerstvo školství do čela NPI jmenovalo nějakou skutečně uznávanou kapacitu, která je schopna se svým pracovním týmem koncipovat v rámci českého školství skutečně inovativní změny kurikulární reformy nejen v oblasti primárního, ale i sekundárního vzdělávání a nikoli bývalého ministerského čičmundu, který surfuje na vlně přicházejících dotací EU a kasá se projekty P-KAP. Co ale naděláme. Žijeme v Česku a dobu prof. Václava Příhody, profesora Otakara Chlupa, docenta Jana Čápa a dalších vrátit nelze.

Nicka Pytlik řekl(a)...

On to bude podnikavý pán.

V té dnešní překotně se měnící době je za odborníka na vzdělání považován každý, který se za něj sám považuje, a za všech okolností se k tomu hlásí, a/nebo je za něj považován byť nevýznamnou částí jemu podobných odborníků na základě výčtu aktivit ve společnostech, které se prezentují jako skutečně, ale spíše domněle inovativní v oblasti vzdělávání.

Okomentovat