27.8.20

Nařízení srozumitelně: Jaké ochranné a dezinfekční pomůcky by ve škole neměly chybět

Návrat do školních lavic v době koronaviru nebude pro nikoho snadný. Na bedra ředitelů a jiných zaměstnanců školy navíc nyní padla povinnost zajistit, aby návrat proběhl pro žáky i učitele v bezpečí a za dodržení všech hygienických požadavků. MŠMT vydalo manuál, ve kterém popisuje různá doporučení, která by měly školská zařízení aplikovat, aby pomohla předcházet šíření nemoci. V tomto textu bychom vám chtěli pomoct se v nařízeních zorientovat a doporučit vám správný postup při jejich zavádění. Věříme, že pomůžou nejen zabránit, aby se ve vaší škole šířil koronavirus, chřipky či jiné nemoci, ale také naučí žáky dodržovat důležitá pravidla hygieny, která se jim budou hodit po celý život.

Co doporučuje MŠMT
  1. Po příchodu do budovy by si měli všichni učitelé, žáci i jiní zaměstnanci po dobu 20-30 vteřin mýt ruce, a to za použití teplé vody a mýdla. Druhou možností je použití dezinfekčního gelu.
Jak se připravit? Pokud si mají žáci i učitelé ihned po příchodu umývat ruce, bude dobré na to příchozí u vchodu upozornit a nasměrovat je na nejbližší toaletu. Zde by měl být vždy k dispozici dostatek mýdla a papírových utěrek nebo sušáků pro osušení rukou. Druhou variantou je použití dezinfekce, pro tento případ by bylo vhodné umístit na všechna důležitá místa
stojany na dezinfekci rukou. To se týká nejen vchodů do školy, ale také vstupů do tříd, jídelny, tělocvičny nebo chodeb. Doporučujeme zvolit bezdotykové dávkovače, u nichž nehrozí šíření nákazy skrze dotek určitého povrchu.
  1. Podle pokynů ministerstva je vhodné zajistit také bezpečné osušení rukou.
To nejlépe zajistí výrobky spadající do papírové hygieny, tedy papírové ručníky na jedno použití. Jsou mnohem bezpečnější a riziku šíření bakterií a virů zamezují lépe než sdílené textilní ručníky. Druhou variantou je vybavit toalety elektrickými sušáky rukou, které ruce vysuší silou vzduchu.
  1. Každý den je nutné provádět důkladný úklid všech tříd, chodeb a jiných místností, kde se žáci i zaměstnanci pohybují. Povrchy a předměty, které používá větší množství lidí, je vhodné dezinfikovat i několikrát denně.
Pro pravidelný úklid a dezinfekci bude nutné dobře zaškolit všechny úklidové pracovníky, aby věděli, kde, jak často a čím mají provádět údržbu prostor. V druhém kroku je třeba nakoupit dezinfekční prostředky na povrchy, které jsou určené pro podlahy či jiné plochy.
Tyto prostředky je vhodné doplnit dezinfekčními spreji, které usnadní dezinfekci hůře omyvatelných předmětů (například různé modely nebo jiné učební pomůcky ve třídě). Vhodnou alternativou jsou také dezinfekční vlhčené ubrousky, které mohou být k dispozici v každé třídě či sborovně pro otření předmětů, které přechází „z ruky do ruky“.
  1. Škola by na jednotlivá pravidla měla opakovaně upozorňovat.
Žáci, rodiče i učitelé by měli být na každém kroku informováni, jaká pravidla ve škole platí. Věříme, že v tomto případě vyvěšení pokynů na jedné nástěnce nepostačí. Doporučujeme proto zvolit systém, díky kterému budete moct vyvěsit pokyny na různá místa školy, především na ta, kde je nutno na hygienická pravidla upozornit.
Můžete zvolit například více menších nástěnek, různé nástěnné informační systémy nebo jednoduše vyvěsit zalaminované papíry na všechny relevantní místa. Doporučujeme především upozorňovat na nutnost mytí či dezinfekce rukou, na správný postup při mytí rukou, nebo na nutnost dodržování pravidel, jako je zákaz vstupu do školy s příznaky onemocnění.
  1. Ve školních jídelnách je třeba dodržovat pravidla hygieny a úklidu stejně jako v jiných prostorách, s důrazem na čistotu rukou před kontaktem s jídlem, plus je vhodné zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin.
Pro začátek je třeba zajistit, aby si žáci i zaměstnanci mohli bezprostředně před odebráním tácu s jídlem a usednutí ke stolu umýt nebo dezinfikovat ruce. Je tedy třeba, aby bylo u vchodu možné si umýt ruce teplou vodou a mýdlem, nebo do tohoto prostoru umístit stojan s dezinfekcí.
Okénko pro výdej jídla a kancelář s výdejem stravenek můžete vybavit ochranným plexisklem, které zajistí bezpečí pracovníka za přepážkou. 
Doporučuje se také rozmístit a rozdělit stoly tak, aby u nich seděly vždy stejné skupinky žáků, a to dostatečně daleko od sebe. Mělo by být také zajištěno, aby žáci přicházeli postupně a u okének nevznikaly dlouhé fronty. Připravte si tedy podrobný rozpis, kdy budou jednotlivé třídy chodit na oběd a tento rozpis uveďte u vchodu. Nezapomeňte také označit stoly, ke kterým by daní žáci měli usednout.
  1. Do školy je zakázán vstup všem, kdo mají nějaké známky akutního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota). Pokud se tyto příznaky objeví u žáka ve škole, je třeba jej umístit do izolace až do odchodu ze školy/převzetí zákonným zástupcem. Zaměstnanec s příznaky by měl ihned opustit školu, a to s použitím roušky a za dodržování maximální ochrany, aby nákazu nepřenášel na ostatní.
V izolaci by měl být žák oddělen od ostatních dětí a přitom mít zajištěno určité pohodlí, aby mohl počkat na příchod rodičů, kteří by ho měli vyzvednout. Je tedy dobré, aby ve škole byla připravená místnost pro tyto případy. Ideálně by měla mít umyvadlo s teplou vodou a mýdlem pro mytí rukou, se studenou pitnou vodou, dezinfekcí, jednorázovými ručníky a také jednorázovými rouškami (jak pro žáka, tak pro všechny, kdo s žákem přijdou do kontaktu).
  1. Pokud krajská hygienická stanice s ohledem na situace zakáže přítomnost žáků ve škole, přechází se na distanční výuku (všechny podmínky jsou detailněji popsány v manuálu).
Vzdělávání na dálku je technickou výzvou, a to jak pro učitele, tak pro žáky. Zatímco v jarních měsících vše fungovalo spíš improvizovaně, nyní mají školy šanci se dopředu připravit a zajistit svým žákům kvalitní výuku na dálku. 
K tomu je třeba, aby všichni učitelé byli vybavení notebooky, ideálně se sluchátky a s mikrofonem. Také je třeba mít připravený systém, jak bude výuka probíhat, tedy mít vybranou platformu/program/software, který například umožní přenášet výuku ve formě videa se zvukem. Důležitá je také komunikační platforma, kterou budou učitelé využívat pro posílání všech důležitých informací, zadání úkolů a hodnocení (může se jednat o e-mail, skupinu na Whatsapp nebo jiné). Všechny programy by měly být dopředu na počítačích nainstalovány. Žáci s jejich rodiči by měli být informováni o způsobu, jak bude distanční výuka probíhat, aby byli připraveni a v případě potřeby byl přechod hladký.
Vyberte si z nabídky produktů pro bezpečný návrat do školy, zaručujeme vám akční ceny i dodání do druhého dne.

2 komentáře:

Knut Klapka řekl(a)...

https://1url.cz/BzjvU

A to ještě školní rok ani nezačal!

Knut Klapka řekl(a)...

Ale přehánějí to, plašilové. Vždyť by docela stačilo, aby do karantény šel soused z kabinetu.

Okomentovat