19.8.20

MŠMT: Mimořádné prostředky pro veřejné základní školy na nákup digitálních učebních pomůcek v roce 2020

Každá základní škola včetně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona obdrží 20000 Kč ostatních neinvestičních výdajů na jeden úvazek učitele vykázaného ve výkazu P1c-01, tabulce IVa ke dni 30. září 2019. Finanční prostředky budou základní škole poskytnuty navýšením normativního rozpisu na rok 2020. Finanční prostředky budou účelově určeny na nákup digitálních učebních pomůcek, tj. zejména notebooky a příslušenství, softwarové vybavení, konferenční systémy aj. učební pomůcky potřebné k digitalizaci vzdělávání a zajištění vzdělávání distančním způsobem. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů roku 2020. Lze je tedy použít i na náklady vzniklé před obdržením finančních prostředků.Mimořádné prostředky pro veřejné základní školy na nákup digitálních učebních pomůcek v roce 2020:

Hlavní pravidla a informace:

Kolik dostaneme?

• Každá základní škola (vč. základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona) obdrží 20 000 Kč ostatních neinvestičních výdajů na jeden úvazek učitele1.
• Finanční prostředky budou základní škole poskytnuty navýšením normativního rozpisu na rok 2020.

Na co můžeme finanční prostředky použít?

• Finanční prostředky budou účelově určeny na nákup digitálních učebních pomůcek, tj. zejména notebooky a příslušenství, softwarové vybavení, konferenční systémy aj. učební pomůcky potřebné k digitalizaci vzdělávání a zajištění vzdělávání distančním způsobem.
• Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů roku 2020. Lze je tedy použít i na náklady vzniklé před obdržením finančních prostředků.

Kdy finanční prostředky dostaneme?

• Finanční prostředky budou krajským úřadům uvolněny ze státního rozpočtu v souladu s poslední novelou školského zákona na začátku října 2020.
• Základní škola obdrží finanční prostředky zpravidla v průběhu října 2020.

Jak máme dále postupovat?

• Zjistěte současný stav technického vybavení a určete, kam prostředky chcete směřovat.
• Začněte s předstihem s přípravou nákupu digitálních učebních pomůcek.
• s přislíbenými zdroji můžete počítat – peníze jsou garantované rozhodnutím vlády. pořízení digitálních učebních pomůcek tak můžete předfinancovat z jiných zdrojů.

1 Vykázaného ve výkazu P1c-01, tabulce IVa ke dni 30. 9. 2019, zdroj financování 11.5 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

A musí se nutně kupovat notebooky? Nám by třeba zrovna teď bodla stolní písíčka. Starších konvertibilních tabletů na případné půjčení dětem máme dost.

PUR řekl(a)...

ad Eva Adamová

Pokud na PCčkách budete dělat přípravy, případně jiným způsobem využívat k tvorbě učebních materiálů, tak se to jistě dá zahrnout pod ...pomůcky potřebné k digitalizaci vzdělávání a zajištění vzdělávání distančním způsobem.

Z toho důvodu hodláme koupit dvě lepší tiskárny (tisk a kopírování pracovních listů), vizualizéry (tvorba výukových videí, on-line výuka), projektor, kameru...
Líbil by se mi i velký dotykový monitor, ale vzhledem k ceně by to byla investice, což je neprůchodné.

PUR

Unknown řekl(a)...

Můžeme pořídit i dataprojektory, které nemáme ve všech třídách a máme-li omezit střídání a stěhování tříd, tak by se nám několik dataprojektorů pro promítání na teď hodilo, jelikož je nemáme ve všech třídách???? Cena by byla do 20.000,-Kč. Myslím, že to také lze považovat za pomůcku potřebnou k digitalizaci vzdělávání..... Děkuji

Unknown řekl(a)...

Radek Hendrych - těch 20.000,-Kč se myslí pouze na učitele či na pedagogického pracovníka, protože výkaz P1c-01 -tabulka IVa ukazuje počet pedagogických pracovníků(včetně například i AP) ????

PUR řekl(a)...

Tak podle posledních informací budou s projektory problémy :-(

https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict

Celkově omezili možnosti a v bodu 8 projektor není uveden. Je otázka, co by člověk uhádal. Mám na mysli to "... jde zejména o...".
Budu-li argumentovat, že vybavuji místo, kde chci nahrávat výuková videa, tak to bych chápal jako splnění záměru.
Jenže zkušenost mne naučila, že když narazím při kontrole na vola, tak neuhádám nic.

PUR

Okomentovat