19.8.20

Ministerstvo zdravotnictví: Od září budou povinné roušky ve veřejné dopravě a ve vybraných vnitřních prostorách

Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení epidemiologů od 1. září opět zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve veřejných vnitřních prostorách a na úřadech, kde se poskytují služby a prodává zboží zákazníkům, veřejné dopravě a ve společných prostorách škol. Jedná se o důležité preventivní opatření nejen v souvislosti s covid-19, ale také v rámci blížícího se období zvýšeného výskytu respiračních nákaz. Hlavním cílem je ochrana zranitelných skupin obyvatel.

„Spolu s epidemiology jsme se shodli, že znovuzavedení povinnosti používání roušek ve vybraných vnitřních prostorách staveb a při cestování veřejnou dopravou je vhodné načasovat od 1. září, kdy každoročně dochází k opětovnému nastartování pracovního a školního života po prázdninovém období. Spolu s tím bude samozřejmě docházet k většímu shlukování lidí a výraznějšímu využívání veřejné dopravy. Naším cílem je tímto preventivním opatřením maximálně ochránit zranitelné občany, jako jsou senioři či nemocní. Pravidla pro používání roušek jsme nastavili tak, aby zahrnovaly místa, kde lze předpokládat větší riziko přenosu nákazy. Často se jedná o veřejné vnitřní prostory, ve kterých nelze vždy zajistit udržování dostatečného rozestupu. Roušky jsou z nejdůležitějších a nejúčinnějších preventivních opatření, které se již na jaře letošního roku osvědčilo a pomohlo nám zvládnout epidemii,“ připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Povinnost ochrany dýchacích cest, která počátkem září vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, se týká vnitřních prostor staveb, tedy například všech prodejen, úřadů, soudů (s výjimkou soudců, účastníků, svědků, znalců, tlumočníků), pošt, obchodních center, provozoven poskytující služby (kadeřnictví, manikúra, pedikúra apod.), škol, kostelů či provozoven kulturních akcí (divadla, kina apod.). Roušky je nezbytné nasadit také ve všech zařízeních zdravotních a sociálních služeb, včetně lékáren. Doposud se toto opatření týkalo pouze lůžkové části. „Vzhledem k nadcházejícím podzimním volbám jsme v mimořádném opatření pamatovali také na povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve volebních místnostech,“ doplnil výčet ministr zdravotnictví.

Roušky bude nutné používat také při cestování veřejnou dopravou. Jedná se o městskou hromadnou dopravu, meziměstské spoje (vlaky a autobusy) i taxislužby. Opatření se týká také cestování v autobusech v rámci jiné než veřejné dopravy, jako jsou například organizované zájezdy. Osob řídících vozidla veřejné dopravy se uvedené opatření netýká pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícím. Odložit roušku bude možné také v případě konzumace potravin a nápojů v prostředcích veřejné dopravy, pokud konzumaci umožňuje přepravní řád. Obdobná pravidla budou nastavena také u provozoven stravovacích zařízení jako jsou restaurace, kavárny či bary. „V restauracích a dalších provozovnách stravovacích služeb bude vyžadována ochrana dýchacích cest u obsluhy, která přichází do úzkého kontaktu s větším množstvím osob. Při pohybu po stravovacím zařízení, tedy mimo dobu konzumace se tato povinnost vztahuje také na hosty. Takto nastavená pravidla však nepředstavují žádnou novinku, vycházejí z již v minulosti nastaveného a osvědčeného modelu u nás i ze zahraničních zkušeností,“ vysvětlil Rastislav Maďar, vedoucí epidemiologické pracovní skupiny při MZ ČR.

I nadále platí, že se povinné nošení ochrany dýchacích cest nevztahuje na děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu a v dalších indikovaných případech, které stanovuje mimořádné opatření. „Při přípravě opatření jsme se snažili zohlednit celou řadu běžných denních situací. Nošení roušek se nevztahuje také například na sportovce, a to jak v tělocvičnách, tak fitness centrech. Další výraznou výjimkou jsou vnitřní koupaliště, sauny nebo lázeňské a léčebné bazény,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Další novinkou, která vejde v platnost od začátku školního roku je mimořádné opatření týkající se hromadných akcí. Nově je nutné nasadit roušku na všech vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Výjimku opět tvoří moderátoři, redaktoři, osoby při provádění autorského díla (například divadelního, tanečního, hudebního apod.) nebo sportovci v době tréninku, zápasu či soutěže.

Kapacita účastníků zůstává stejná, tedy 500 osob na vnitřních hromadných akcích a 1000 osob na venkovních hromadných akcích, nově lze však účastníky akcí výlučně s místy k sezení rozdělit do nejvýše deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory. U hromadných akcí na stání platí dosavadní maximální počet pěti sektorů. Dále platí, že v případě venkovních prostor obsazených sedadly se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše polovina celkového počtu sedadel a účastníci akce využívají k sezení každou druhou řadu.

Jednotlivá mimořádná opatření, platná od 1. 9. 2020, jsou k dispozici zde.

Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k používání ochrany dýchacích cest naleznete zde.


13 komentářů:

Unknown řekl(a)...

"Povinné roušky ve veřejné dopravě a ve vybraných vnitřních prostorách".

S tím souhlasím. Minulý týden mně v masné tyči kašlala asi 25 letá žena za krk po celou cestu.Uhnout nebylo kam.
Dle výzkumu z celého světa bylo zjištěno, že třívrstvá rouška, kterou mají všichni, omezuje nákazu na zhruba 3%. Nedoporučuji záclonu, kterou začali někteří popírači SARS-CoV-2 šířit, jako odpor vůči rouškám. Je to sobectví, protože ohrožují starší, nemocné, ...

Silvie A. řekl(a)...

Očekávám, že vláda opět NEBUDE dodržování této povinnosti nikterak vymáhat, přesně stejně, jako na to kašlala před prázdninama. Nosy vyčnívající mimo roušky, kuřáci na zastávkách MHD, stateční protivládní rebelové zcela bez roušek - to vše už tady bylo.

Když na to může kašlat stát, vláda a policie, učitelé by byli blbí, kdyby se v tom nějak angažovali.

Ygrain řekl(a)...

Ještě že můžu do práce pěšky, případně na kole, a dezinfekcí a respirátory jsem zásobena. Známe to, pomocná ruka na konci vlastního ramene. Ale to sobectví, ta neochota vydržet pitomé půl hodiny v tramvaji s hadrem na hubě, mě nepřestává překvapovat.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Bohužel, dámy, bylo u nás málo mrtvých. Mnohým dochází věci až ve chvíli, kdy jim doktor sdělí diagnozu. To je průser skoro u všech onemocnění. Podobné to je s jízdou v autě. Mně se přece nemůže nic stát, tu zatáčku jsem už je tisíckrát. Takových jsou pak plné hřbitovy. A bohužel, kolikáté již, jsou v tom namočeni i nevinní, které ti neodpovědní smetli s sebou.

Ygrain řekl(a)...

Eh... to s tím autem a zatáčkou... letos v létě nade mnou asi drželi ruku všichni svatí. A to řídím spíš opatrně.

Co se týká roušek, v rámci distanční výuky, jako nácvik na úvahu, jsme rozebírali nošení roušek a karanténu. Příjemně mě překvapilo množství rozumných a odpovědných názorů (i když těžko říct, jak se zachovají, až dojde na lámání chleba). Nejlepší byl asi tenhle: "dřív lidi museli pro dobro všech jít do války, po nás se chce akorát, abysme seděli doma. To mi přijde mnohem lepší." Hoch mě opravdu potěšil - žijeme si líp než kdykoli předtím, jak prasata v žitě, a lidem je zatěžko trochu se omezit, vydržet trochu nepohodlí. Jak malé děti. A jak malé děti pak budou vřískat, až si tu nezakrytou hubu nabijou. Člověk by řekl "dobře vám tak", kdyby ovšem ohrožovali jenom sebe.

Radek Sárközi řekl(a)...

Takže stejně jako na jaře - v mateřských školách děti a učitelky bez roušek, ale chůvy s rouškou...

Knut Klapka řekl(a)...

"Známe to, pomocná ruka na konci vlastního ramene."

Voják se stará, voják má. Jenomže co je to platné, když vrchnost nařídí, že se ve třídách proti nákaze chránit nesmím. Železné zdraví sice dávno zrezivělo, důchod se šklebí za obzorem, nicméně do kategorie rizikových přes všechny potíže úředně nespadám. Takže utrum, učitýlku, jen pěkně odhal vrásčitou líc, abys žáčky nestresoval a aby tvému huhňání řádně rozuměli! Jinak by to mělo nedozírné následky a my bychom museli vyvodit důsledky!
Ostatně předpokládám brzké oznámení, že ve školách nebudou roušky vůbec žádné. Pan premiér patrně zaznamenal srandu, kterou si z nasazování-sundávání-nasazování národ dva dny dělal. A to má jen jedno řešení.
Desinfekce se bude hodit, respirátory můžeme uložit k ledu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Knut Klapka - ano , už se píše, že ve školách roušky ne. jen když semafor bude oranžový.

Knut Klapka řekl(a)...

To, k čemu dnes došlo, by se snadno mohlo stát obecným ohrožením. Český lid je však nyní spokojen a pan premiér, který mu tak pozorně naslouchá, získá na podzim plné urny. Doufejme, že volebních lístků.

Nicka Pytlik řekl(a)...

jen když semafor bude oranžový

Do těch čtrnácti dnů na adaptaci dětí na školní lavice semafor na pár dnů oranžově problikne, než setrvale zčervená...

fandamoudry řekl(a)...

Oranžový nikdy nebude, natož červený. Ani v případě, že nakažených bude každý den tisíce. Zavádění roušek by přece poškodilo ekonomiku. Spíše si myslím, že v jistém kritickém okamžiku semafor zhasne úplně.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Zavádění roušek by přece poškodilo ekonomiku.

No to jistě. A taky je to proti svobodě,přecééé

Unknown řekl(a)...

A máme tady první výsledky ŠVP v praxi. "Sobectví" je ta nejhorší vlastnost. Mnoha lidem začíná být šumafuk, že nakazí staré a nemocné, chronicky nemocné děti,....Nenošení roušek je přece svoboda. A na těch, kteří umřou přece nezáleží. Hlavně že nám tady funguje ekonomika zaměřená na masový konzum.

Okomentovat