17.8.20

Lukáš Bartoň: O návrhu Pirátů na zajištění techniky pro žáky ve školách jedná vláda až po měsíci

V jarních měsících, kdy byly školy uzavřené a žáci na online výuce, jsme zahájili debaty o dovybavení škol technikou pro pedagogické pracovníky i o možnosti zapůjčení technického vybavení a zajištění konektivity pro žáky, kteří nemají dostatečné materiální zázemí. 15. července prošlo Sněmovnou usnesení, které žádá vládu o zajištění prostředků na lepší technické vybavení škol. Na jedné straně jsem rád, že vláda uvolnění těchto prostředků projedná a snad i uvolní, na druhé straně mě zaráží pomalost státního aparátu. Od usnesení Sněmovny, kterému předcházelo několik pracovních porad i schůze podvýboru pro regionální školství, uplynulo již víc než měsíc. O uvolnění částky se bude na vládě teprve jednat, přičemž celý pracný proces, jak z uvolněných prostředků zajistit funkční techniku, se kterou budou umět všichni zacházet, je teprve před námi.


Vláda dnes projedná i novelu školského zákona, do které se snaží přidat rychlou „záplatu“ pro případ dalšího uzavření škol a přechodu na distanční výuku. Pozitivní je zavedení distanční výuky do zákona. V současné době není na základních školách možná a do jisté míry tak distanční výuka probíhala mimo zákon a učitelům patří za jejich osobní iniciativu velké poděkování. Zavedení povinnosti distanční výuky však přináší otázky a rizika. Jednoznačně souhlasíme se zakotvením povinného vzdělávání i v případě mimořádného uzavření škol, musí ale být přizpůsobeno možnostem školy a možnostem žáka. Zákon umožňuje změnu školních vzdělávacích programů pro potřeby distančního vzdělávání. Měla by však být umožněna změna až na úroveň žáka, přizpůsobit se jejich potřebám a možnostem. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v distanční výuce mohou silně zaostávat za většinou a nebudou schopni zvládnout stejný rozsah učiva jako ostatní.

Uzákonění distanční výuky v důsledku znamená, že pro žáky, kteří nemají prostředky pro online vzdělávání, bude platit jiná forma distančního vzdělávání, například posílání úkolů papírově atd. Povinnost distančního vzdělávání tak sice bude formálně splněna, ale bude také výrazně neefektivní oproti komplexnímu vzdělávání za využití online nástrojů a živého spojení s učitelem. Sociální zázemí dítěte má jednoznačný vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání. Aby se ještě více nerozevíraly nůžky mezi vzděláváním žáků z běžných rodin a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, je třeba cíleně podpořit programy a neziskové organizace, které se zaměřují na pomoc těmto znevýhodněným dětem a které jim mohou zapůjčit jak materiální vybavení, tak i zejména velice důležitou odbornou pomoc s jeho použitím.

V předloženém zákonu chybí možnost kombinované formy výuky, kdy žáci chodí v malých skupinách některé dny do školy na upravenou prezenční výuku a ostatní dny se vzdělávají distančně. V některých okolních státech takto úspěšně probíhala výuka na jaře. Zavedení povinnosti distanční výuky také neřeší její parametry, tedy povinnosti žáka i učitele, kontrolu a vyhodnocení a ani případné sankce při nesplnění zákonné povinnosti. I z těchto důvodů se obávám, že vágně zavedená povinnost nebude mít efekt pro ty žáky a rodiče, na které je mířena, ale negativně postihne daleko širší skupinu žáků a rodičů, kteří potřebu vzdělávání chápou, ale nemají pro něj ideální podmínky. Bohužel nejsou známé navazující podzákonné normy a metodické materiály, které by možná některé obavy rozptýlily a z toho důvodu musíme počítat s nejhorším. Dokud tyto otázky nebudou vyjasněny, tak pro navrhovanou novelu zákona nemůžeme zvednout ruku, byť s některými jejími částmi a zamýšleným směrem lze souhlasit.

6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

možnosti zapůjčení technického vybavení a zajištění konektivity pro žáky

Takže školy jako půjčovny a zajišťovny.
A což takhle kdyby se postarali zřizovatelé těch škol?
Zřídí komise, nové odbory, vyberou vedoucí pracovníky, přijmou úředníky, techniky, ostrahu objektu, nakoupí si počítače, zorganizují akční plány, semináře, školení, počerpají dotace a pofrčí to zčerstva!

Eva Adamová řekl(a)...

Jo, tak tu ruku nezvedejte. A pokud nebude distanční výuka v krizové situaci schválena, tak bych dodporučovala všem školám a učitelům se na ni v případě, že bude škola uzavřena, jednoduše vyprdnout.

Doporučovala bych Pirátům i Valachové, aby z toho přestali dělat kovbojku. Vždyť jde opravdu jen o to, aby se učitelé se svými požadavky na děti při uravření třídy nebo školy, nepohybovali vyloženě mimo zákon, tak jako tomu bohužel bylo na jaře.

Ygrain řekl(a)...

To je mi zajímavé - když se měla zavést huráinkluze, tak nevadilo, že konkrétní věci nejsou dořešené. Teď, když je potřeba uzákonit něco, co se mělo udělat už dávno, najednou budeme ječet, že není to či ono. Nevím, proč by měl zákon zahrnovat kombinaci distanční a prezenční výuky, když především potřebujeme uzákonit distanční výuku jako takovou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

když se měla zavést huráinkluze, tak nevadilo, že konkrétní věci nejsou dořešené

Jestli to není tím, že tenkrát ani po dvou týdnech žádná katastrofa nenanastala.
Tentokrát ale nebyly naplněny oprávněné vzdělávací potřeby žáků jako jsou například navštěvy muzeí, planetárií či technoparků, což se musí ve dnech prázdnin s přenáramnou podporou ministerstva školství dohánět.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Je nutno škrtat. Rámcové vzdělávací programy se za ta léta zaplevelily."
Pravili před chvílí bartoňové v událostech na čété24.
Pytlici se diví, že si toho ale vůbec nevšimnuli, a také si lámou hlavu, kdo by to byl býval zaplevelil a proč? Snad že ministerstvo školství?
Jakože produkt erc trdlovité pitomosti?

Silvie A. řekl(a)...

zajistit funkční techniku, se kterou budou umět všichni zacházet

Tak to mám pro piráty šokující zvěst - žádná taková technika, se kterou VŠICHNI umí zacházet, neexistuje.

Okomentovat