30.8.20

Lucie Kocurová: Kosmetické změny nestačí. Sociolog a pedagog Arnošt Veselý o nevyhnutelnosti změn v českém vzdělávacím systému

Celý profesní život se věnuje vzdělávací politice státu. V posledních letech vedl osmičlennou skupinu odborníků, jež má za úkol nastavit směr, kterým by se české školství mělo dlouhodobě ubírat. Za svůj přínos k tématu letos získal i cenu Nadace České spořitelny. „Když se ve školách bude učit míň informací, děti si z toho odnesou víc,“ říká trochu provokativně Arnošt Veselý.

Z rozhovoru v EDUzin.cz vybíráme:

Nejčastěji se v souvislosti se strategií mluví o plánované redukci učiva. Myslíte, že je nezbytná?

Dlouho jsme přemýšleli, jak to formulovat. Musí to být důkladná a důrazná změna, nic kosmetického, protože zatím jakékoliv snahy o reformu končily tím, že RVP ještě víc nabobtnal. Odborné skupiny konkrétních předmětů často žádné zásadní změny nechtějí, ale ty musejí přijít a musejí být opravdu zásadní. Je třeba důkladně prodiskutovat, zda všichni žáci a studenti musejí skutečná znát všechno to, co se ve školách učí nyní. Cílem ale není, aby se naučili méně, ale naopak, aby nakonec uměli víc. Z dat vidíme, že se nestíhá probrat všechno, hodně se pospíchá, děti nemají absolutně šanci ty věci zažít a vstřebat. Jsou školy, kde se „jede“ jen na testy, ale dlouhodobě si odtamtud děti nic moc neodnášejí.

Co by tedy mělo být jinak?

Už teď existují školy, které k učení přistupují volněji, a je třeba říci, že i současný RVP to do značné míry umožňuje. A my tou redukcí chceme podpořit učitele v tom, že je úplně v pořádku neprobrat všechno, co bylo tradičně zvykem probrat. Že nemusejí do hodin překlopit všechno učivo z učebnice. Že je v pořádku něco vynechat. Mluví se o tom už dlouho, ale učiva zatím jen přibývá. Je to někdy docela pokrytecké. Značná část odborníků například souhlasí s tím, že školní vzdělávací plány jsou předimenzované, ale jakmile se začne mluvit o redukci v jejich oboru, jsou zásadně proti. Takže když říkáme, že učivo by se mělo seškrtat někde až o polovinu, myslíme tím, že změny už nemůžou být čistě kosmetické.
15 komentářů:

Silvie A. řekl(a)...

říká trochu provokativně Arnošt Veselý

Ve finále se vždy ukáže, že veškerá Veselého moudra byly JENOM provokace. Jaký našeptávač, takový i ministr. Ať se oba jdou bodnout - jejich "přínos" pro české školství je výrazně záporný.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Je jich osm, a už v podobě kategorického "my chceme" drze ohlašují "nevyhnutelnost změn v českém vzdělávacím systému". Jak jinak, snižováním požadavků na žáky.
Jen pro osvěžení paměti: Tenkrát v Československu dobrou školou byla škola náročná. Nebylo zapotřebí zkušeností zemí bojujících s negramotností.
Absolventi tehdejšího českého vzdělávacího systému obstáli všude, kam utekli. Stejně jako my, kteří jsme zůstali.
To platí dodnes a na všech stupních. Neslevovat! Jen ty fakulty vysokých škol, které neslevily, připravují odborníky svého oboru. I ty opovrhované praktické školy umožnily svým žákům dojít, kam až dosáhli.
Vážené české paní učitelky a páni učitelé, je to na Vás. Učte, jak nejlépe umíte, ostatní nechte plavat. Ministerstva školství se už dávno zmocnili zaprodanci a zemští škůdci. Čekají Vás těžké zkoušky, až Kartouz bude ministrem.

Eva Adamová řekl(a)...

RVP rozhodně nenabobtnaly, naopak, třeba matematika je náležiě osekána. ŠVP to už je trošku jiná. Ale základním problémem jsou učebnice, ty některé skutečně ve snaze o zajímavost za každou cenu bobtnají. O učebnicích fyziky od Frausu, kde je hromada učiva pojatá na středoškolské úrovni, jsem už hovořila, ale v minulém týdnu se mi dostala do ruky čítanka pro 6. ročník od nakladatelství Taktik. 240 stran ve formátu A4 a učebnice váží snad dvě kila. Vezmeme-li v úvahu že školní rok má 40 týdnů, v nichž výuka probíhá reálně kolem 30 týdnů, tak na jednu hodinu literatury vychází 8 stran textu. To polovina žáků není schopná za vyučovací hodinu ani přečíst natožpak, aby se stihlo o tom diskutovat a plnit k tomu úkoly. Leč všechny učebnice, ať už je to i hrozný paskvil, dostanou doložku ministerstva a rozhodně v nich nechybí upozornění, že jsou v souladu s RVP.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Po nevyhnutelných změnách snižováním požadavků volají zejména pitomci a trdla především proto, aby ta jejich tupoidnost nebyla až tak do očí bijící.

Josef Soukal řekl(a)...

Na druhé straně pracovní sešity od Taktiku jednak provázejí spory ohledně vykrádání jiných příruček, jednak ukazují, jak literární výchova nemá vypadat. Literární texty vykuchané, obrané o estetickou působivost a tím o vlastní smysl, proč se jimi vůbec zabývat.

Ygrain řekl(a)...

Už jsem se tu párkrát rozčilovala nad vyjmenováváním všemožných Přemyslovců a strašilek, tam by se ubrat určitě dalo, kolegové prominou. Na druhou stranu by ale bylo fajn, kdyby byla možnost je probírat jako rozšíření ve volitelných předmětech, tak jak k normálním hodinám angličtiny existuje ještě anglická konverzace.

Nicka Pytlik řekl(a)...

vyjmenováváním všemožných Přemyslovců a strašilek

Pytlici nemají nikterak výrazný pocit, že by je ti Přemyslovci kdy nějak zvlášť omezovali, či dokonce poškozovali. Kdyby nic jiného, mohou překontrolovat, že je jejich matička dokáže pořád ještě vyjmenovat.

Ygrain řekl(a)...

No jo, jenže k tomu, co se učila vaše matička, přibylo bratru století vědomostí. Za mě se vývoj člověka učil stylem opočlověk-pračlověk-neandrtálec- kromaňonec, pazourek a pěstní klín. Synek už tam má Homo erectus a habilis a spoustu podrobností, které znám jen díky tomu, že se o tohle zajímám. Nových poznatků neustále přibývá, ale školní rok se nenatáhne a kapacita mozku taky ne. Opravdu je třeba redukovat. Ve starém Římě znal každý vzdělanec Ílias a Odysseu i pozpátku, protože tolik literárních děl zase nebylo. My k tomu máme přes dva tisíce let dalších výtvorů, takže jsme rádi, když si studenti pamatují, že ty dva eposy existují.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nových poznatků neustále přibývá

Naštěstí si to na ministerstvu školství uvědomují a redukce učiva na polovinu je na spadnutí. Teď jde jen o to, aby se po pečlivé analýze uvážlivě rozhodlo, jestli se nadále budou biflovat Přemyslovci liší, nebo sudí.

Silvie A. řekl(a)...

Opravdu je třeba redukovat

Tohle vaše tvrzení chci zpochybnit.
K vyčerpání kapacity mozku se neblížíme ani na dohled. Rok asi natáhnout nejde, ale lze zapracovat na metodách předávání a ukládání údajů (do čehož počítám i postupy a dovednosti) do lidské (??) paměti.
Údajů určených k zaznamenání je opravdu čím dál více, ale hlavní problém vidím v jejich (ne-) relevantnosti (třeba ta Ilias a Odysea). Jenže tu relevantnost v obecném případě předem těžko odhadneme, a proto by se mi více líbilo zapracovat na rychlosti vybavování a vyhodnocování údajů.

Hlavní problém vidím v zájmu a v motivaci lidí. Lidé většinou nejsou úplně přesvědčeni, že víc znát a víc umět se jim vyplatí.

Redukování nic nevyřeší.

Silvie A. řekl(a)...

biflovat Přemyslovci liší, nebo sudí

Nikdo jistě nepochybuje, že s tímto problémem si ministerstvo hravě poradí. Je to úloha přesně "šitá na míru" ministerstvu. Právě k formulování a k řešení takovýchto problémů bylo a je ministerstvo (a jeho početné týmy našeptávačů) určeno.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Rok asi natáhnout nejde

Ale jde jej využít. Pytlikům běžně odpadá dobrá pětina plánovaných vyučovacích hodin. Klidně i čtvrtina. Čas od času se stane, že pytlici některou ze skupin nevidí i měsíc v cuku.
Čím dál tím více se různé zkompetentňovací proces obohacující aktivity stěhují do komunikačního prostoru internetu. Soutěže, testování... Všechno samozřejmě v čase dopoledním, protože odpoledne by se žactvo nedostavilo. Takže digitální informační a komunikační technologie nazdááár v jiných časech. Naštěstí informaticky myslet lze i s kusem papíru.

Silvie A. řekl(a)...

informaticky myslet lze i s kusem papíru

To jistě lze. Ale který informatický myslitel dneska u sebe nosí papír?
Naštěstí to jde i bez toho papíru.

Což mě přivádí k myšlence ještě víc off-topic: Takoví pradávní (to jako před Deep Blue, Capablanca, Aljechin) šachoví velmistři určitě nosili v hlavě stovky (nejspíš tisícovky a možná víc) známých zahájení i celých partií. Co myslíte, nabiflovali je nebo si je odvodili (sehráli)?

Nicka Pytlik řekl(a)...

nabiflovali je nebo si je odvodili (sehráli)?

Jak které a jak kdy. Pytkici by řekli, že ve výsledku je to celkem jedno.
Podstatné je, že je měli v hlavě a uměli je použít v pravý čas. Především pro řešení doposud neznámých situací a problémů.

Silvie A. řekl(a)...

Ve VÝSLEDKU pro ty velmistry je to jedno,
ale v probíhající polemice to jedno není. Důležité je mít ty údaje v hlavě, a nabiflováním se tam dostanou rychleji. Čas jsou peníze, takže IMO jsou odpůrci biflování škůdci.

Okomentovat