14.8.20

EDUin: Potřeby dítěte mají mít přednost i při vzdělávání na dálku

Uzákonění povinnosti pro školu, aby pro své žáky v době krize zajistila vzdělávání, je logický krok. Odstraňuje základní nejistotu, na kterou narážely školy, rodiče a s nimi sami žáci během jarního uzavření škol - totiž zda je účast na školní výuce vedené na dálku povinná, nebo se jí dítě účastní dobrovolně a škola účast na ní nemůže vyžadovat. Během jarní koronakrize tak výuka na dálku organizovaná za obrovského nasazení učitelů i rodičů probíhala v právním vakuu.

Vláda v této souvislosti uvažuje o masivním dovybavení škol technikou, která by učitelům umožnila v případě potřeby vzdělávat v co největší míře online. Přesto je dobře, že novela nezavádí povinnost online vzdělávat, ale povinnost vzdělávat na dálku, a to tak, aby to odpovídalo potřebám konkrétních žáků a studentů. Sama změna legislativy neodstraní překážky, s nimiž se zejména děti ze znevýhodněného prostředí musí za situace, kdy jsou školy uzavřeny, vyrovnat. Patří k nim nejen přístup k počítači a připojení k internetu, ale například i podpora dospělých při učení nebo pomoc s organizací času.

Bylo by zároveň nanejvýš vhodné, aby každá škola měla s ohledem na své individuální podmínky zpracován pandemický plán, tedy posloupnost kroků, které je třeba udělat v případě omezení provozu školy, s jasně stanovenou odpovědností konkrétních lidí za tyto kroky tak, aby přechod na distanční výuku byl co nejméně problémový.

“Je dobře, že stát reaguje na jarní právní vakuum v oblasti distanční výuky. Vítám i to, že novela pamatuje na nedigitalizované děti a školám ukládá povinnost zajistit pro ně výuku alternativními cestami. Nezbývá než si přát, aby při případném znovuzavírání škol měli učitelé na paměti, že každý žák má jiné podmínky, a snažili se bojovat o zapojení úplně každého žáka do distanční výuky podobně, jako to dělají ve škole”, říká programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.

Návrh novely školského zákona v systému ODOK najdete zde.

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Potřeby dítěte mají mít přednost i při vzdělávání na dálku

Někdo snad dětem v naplňování jejich potřeb bránil?
Kdo se chtěl školní prací zabývat, pak se i zabýval. Kdo nechtěl, tak se nezabýval. V čem je tedy problém?
Pytlici vůbec nechápou, proč stát přikazuje povinnost se vzdělávat. Kdo a jak přinutí žáka, aby něco dělal, když to nešlo ani když děti a mládež normálně školu navštěvovala? Státem je uzákoněna povinnost do školy docházet. JEN docházet. Školní práce je ne-vy-ma-ha-tel-ná!!!

Jana Karvaiová řekl(a)...

No potřeby dětí jsou přeci nade vše. mnohé děti měly třeba potřebu nic nedělat. Tak jsme jim to prostě umožnili.hlavně ministerstvo.

Silvie A. řekl(a)...

Školní práce je ne-vy-ma-ha-tel-ná!!!

Pokud se podělaná společnost se sebevražedným sklonem rozhodne, že práce je nevymahatelná, no tak je.

Ale dá se to zařídit. Sci-fi nabízí pár příkladů. Třeba lze vázat občanská práva na jistou úroveň vzdělání.

Nicka Pytlik řekl(a)...

vázat občanská práva na jistou úroveň vzdělání

Nebo spíš vázat povinnosti na jistou úroveň nevzdělání?

krtek řekl(a)...

Mně se v tomhle líbí myšlenka Hvězdné pěchoty - rozšířil bych to: dva roky jakékoliv služby zemi. Tam, kde je nedostatek lidí a potřeba práce, teď například na hygieně, možno i asistent na ZŠ, pomocný personál v nemocnicích, prostě buď vojna nebo někdejší civilka. Ale muselo by se to domyslet ;-)

Okomentovat