27.8.20

EDUin: Návrh maturitní vyhlášky má jiné problémy než neznámkování maturitních testů

Debata, která se rozvinula okolo návrhu ministerstva školství neznámkovat testy státní maturity, se míjí s podstatou problému. Možnost, že by se testy hodnotily pouze slovy prospěl/neprospěl, celkovému nastavení maturitní zkoušky spíše pomůže. Podstatnějším problémem je, že zbytek maturitní vyhlášky neřeší, jak z maturity opravdu udělat moderní zkoušku uzavírající středoškolské studium a jak nastavit testy tak, aby nediskriminovaly některé žákovské skupiny a ověřovaly znalosti a dovednosti podstatné pro další pracovní a studijní kariéru maturantů.

Návrh maturitní vyhlášky vrací státní maturitu ke staršímu modelu, ale nepřináší nic zásadně nového. Samotná změna hodnocení maturitních testů jde správným směrem, který předpokládá, že testy společné části maturity budou přístupovou zkouškou ke školní – profilové části. Chybí tu ale několik podstatných věcí.

Za prvé se nijak nemění režim zveřejňování anonymizovaných maturitních dat. Ta by měla být k dispozici dříve než v polovině prázdnin, aby je bylo možné zohlednit v rámci debat o korektnosti zkoušky.

Stejně tak by měl Cermat prokazovat metodologické garance rovnosti testů v čase a mezi obory. Není přijatelný současný stav, kdy se za hlavní doklad srovnatelné náročnosti testů považuje úspěšnost v jejich skládání. O vhodném termínu zveřejnění lze ještě hovořit, ale je nutné, aby byla u každé zkoušky zveřejněna technická zpráva dokládající srovnatelnou náročnost testů. Tedy postupy vývoje a statistické analýzy, které ji ověřovaly.

Podobně je třeba u každé úlohy testu rutinně zveřejňovat, co chtěli její autoři ověřit a jak zdůvodňují volbu správné odpovědi. Tato zpráva by měla být zveřejněna spolu s testovými zadáními, tedy v den, kdy maturanti testy vyplní, aby se zpřehlednila a zvěcnila následná diskuse o možných chybách v maturitních testech.

A konečně, od nové maturitní vyhlášky bychom neměli chtít jen prostý návrat k dřívějším pořádkům, ale i návrhy, jak zkoušku modernizovat a z výstupu maturity udělat informaci, která je pro budoucí zaměstnavatele či vysoké školy relevantní. Tou současné maturitní vysvědčení z větší části není.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin: „Pokud chceme maturitní zkoušku opravdu modernizovat, měli bychom uvažovat především o dvou věcech. Za prvé, jak v nějakém výhledu zavést jako povinnou disciplínu maturitní práci s obhajobou, protože ta je schopná postihnout výkon žáka v delším čase a zahrnuje více dovedností než jen schopnost spatra odpovědět na náhodně vylosovanou otázku. A za druhé zvažme, zda při přípravě ´na potítku´, případně i pří písemné práci, nepřipustit přístup k internetu. Vedlo by to k potlačení memorování a žáci by byli prověřování, zda umějí řešit problémy v reálném provozu.“

Související dokumenty:
  • Maturita smysluplně, Analytický podklad k rozhodování o povinné maturitě ze tří předmětů ZDE.
  • Dokument 10 let změn v modelu státních maturit ZDE.
  • Návrh úpravy vyhlášky k maturitní zkoušce ZDE.

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

potlačení memorování a žáci by byli prověřování, zda umějí řešit problémy v reálném provozu

Dlouhodobou samostatnou práci žáka pytlici už před lety vkomponovali do maturitní zkoušky z DIKT, aniž by to komukoli v čemkoli překáželo.
Na průmyslovce si už v devadesátých letech mohli maturanti k praktické maturitní zkoušce přinést jakoukoli literaturu a v průběhu té několikahodinové zkoušky z ní čerpat podle potřeby.
A citovanému objevu kdejakých hřebeckých se pytlici už jen smějí.
Ti hřebečtí budou první, kteří případné neúspěšné 'řešení problému v reálném provozu' u maturitní zkoušky hbitě prohlásí za na bědných žácích páchané zvěrstvo typu nachytávání na hruškách. Kilometry diskusních vláken z let minulých jsou toho zřejmým dokladem.
Prý problémy reálního provozu... jakože ťululum?

Josef Soukal řekl(a)...

Nevím, kde berou diletanti z EDUinu tu drzost vyslovovat se k věcem, kterým nerozumí, popř. záměrně nerozumí. Test z jazyků samozřejmě není žádným předstupněm k ústní a písemné zkoušce, má samostatné cíle. Tvrzení o tom, že maturita neověřuje podstatné věci, může mít opodstatnění pouze tam, kde ji mají v rukou školy - a EDUin se výrazně zasloužil o to, že tato tendence výrazně posílí. EDUin si také nikdy nepoložil otázku, které z požadavků kladených na test splňuje písemná a ústní zkouška v režii školy. Odpověď ŽÁDNÝ je samozřejmě nad síly vzdělávacích věrozvěstů.
Chtít po p. Hřebeckém, aby vysvětlil, proč EDUin opakovaně píše o chybovosti cermatích testů, ačkoli je tato chybovost ve skutečnosti minimální, nebo neopakoval třeba letošní nedoložené a mylné tvrzení O. Botlíka, je marné. EDUin je ve vztahu k centrálním zkouškám dnes bez nadsázky dezinformačním webem.

krtek řekl(a)...

Někde jsem četl, že vysoké školy zvažují zrušení bakalářských prací, zřejmě kvůli jejich úrovni. A představa 15 minut na potítku strávených hledáním podkladů na internetu dokládá, že EDUin o maturitách neví vlastně vůbec nic. Bravo, jen tak dál.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici úplně zapomněli úvést, že při zkoušce z DIKT se maturanti připravovali na počítači připojeném k netu, k dispozici měli všechny svoje cvičné soubory za celou dobu studia a pro jednoduchost mohli mít i svůj vlastní přehled všech příkazů všech potřebných pracovních jazyků.
To jest HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python atd...
Pytlici zdraví všechny kované odborníky na vzdělání, konzultanty, auditoří, analytiky a programové ředitele!

Radek Sárközi řekl(a)...

Pracovníci Eduinu netuší ani to, že vyhlášky nemohou jít nad to, co je umožněno v zákonech?

Okomentovat