5.8.20

Daniel Münich, Vladimír Smolka: Platy učitelů v roce 2019: Blýská se na lepší časy?

Relativní úroveň učitelských platů vůči ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům je v Česku dlouhodobě nízká. Ta ale určuje atraktivitu učitelské profese a zájem o ní. Tato studie je založena na národních údajích za rok 2019. Průměrný plat učitelů základních škol v roce 2019 dosáhl 123,5 % průměrného platu v ekonomice, oproti 114,3 % v roce 2018.

Shrnutí

  • Co do relativní úrovně učitelských platů vůči ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům si Česko dlouhodobě vede velmi špatně. Ještě v roce 2018 patřilo Česku poslední pořadí ze všech ekonomicky vyspělých zemí. Relativní úroveň platů přitom spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zájem o ní. Atraktivitu vyžaduje nejen potřeba zajištění dostatku učitelů, ale umožňuje uplatňovat výběrovost s důrazem na kvalitu práce učitelů.
  • Nedávno zveřejněné podrobné národní údaje za rok 2019, na kterých je založena tato studie, ukazují, že se situace začala výrazně zlepšovat. A podle původního slibu současné vlády by to mělo pokračovat i v letech 2020 a 2021.
  • Průměrný plat učitelů základních škol (ZŠ) v roce 2019 dosáhl 123,5 % průměrného platu v ekonomice, oproti 114,3 % v roce 2018. Relativní platy učitelů tak po téměř patnácti letech překonaly historické maximum z roku 2006. Tempa růstu učitelských platů v roce 2019 výrazně převyšovala tempa u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru a velmi výrazně sektoru podnikatelského. Během dvou let 2018–2019 tak průměrný i mediánový plat učitele vzrostl o více než 28 %. Odpovídající růst u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru byl 19,8 % a v podnikatelském sektoru pouze 14,1 %.
  • Nejvíce v roce 2019 narostly relativní platy nejmladších učitelů, které byly vůči ostatním věkovým skupinám vysoké již od roku 2011. Naopak nejnižší zůstávají relativní platy učitelů středního věku 30–49 let. Nástupní platy českých učitelů jsou tak relativně atraktivní, ale atraktivita s roky praxe rychle klesá, jak se vysokoškolsky vzdělaným vrstevníkům v ostatních profesích platy zvyšují dynamičtěji.
  • Variabilita učitelských platů je velmi nízká a neodpovídá diverzitě v kvalitě práce učitelů. Příliš paušalizované platy ve školství vedou k platovému nedocenění a nedostatečné motivaci kvalitních učitelů, což je spojeno s rizikem jejich odchodu z profese nebo nezájmu o profesi.
  • V roce 2019 došlo i k velmi výraznému nárůstu podílu nadtarifní složky platů učitelů téměř na dvojnásobek. Díky tomu se tento podíl přiblížil platové situaci ostatních vysokoškolských profesí ve veřejném sektoru. Nezanedbatelná část celkového navýšení učitelských platů se tedy skutečně promítla do nadtarifních složek, jak bylo původně přislíbeno. Nadtarifní složky představují jeden z nástrojů řízení lidských zdrojů na úrovni škol a mohou mít charakter odměn za úsilí, přístup k práci a její kvalitu nebo fungovat jako nástroj externí motivace.
  • Motivační charakter učitelských platů je třeba sledovat i na úrovni krajů. Hlavní příčinou mezikrajských rozdílů v relativních platech učitelů jsou rozdíly v úrovni platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v krajích. V tomto ohledu je nejhorší situace v Praze a Středočeském kraji. Relativní úroveň učitelských platů vůči platům ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců vychází výrazně příhodněji, pokud rozlišujeme mezi platovou úrovní mužů a žen s ohledem na to, že většinu učitelů představují ženy. Relativní úroveň učitelských platů vychází lépe také v případě mediánových platů, které nejsou ovlivněny extrémně vysokými platy ve vedoucích pozicích, kde pracují většinou muži. Naopak zohlednění věku snižuje relativní platy učitelů, protože český učitelský sbor je relativně starý.
  • Nedávno iniciovaná reformní snaha MŠMT snižovat mezikrajské rozdíly v úrovni financování učitelských platů různých typů škol se již zřejmě promítla do mezikrajských rozdílů relativní úrovně učitelských platů v roce 2019. Mezi rokem 2018 a 2019 se totiž relativní platy učitelů řady krajů o něco přiblížily celostátnímu průměru. Ztráta Prahy a Středočeského kraje za celonárodním průměrem však nadále zůstává vysoká.

Tato studie reprezentuje pouze názor autorů a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za souhlas s využitím dat ISPV, které sbírá a spravuje firma TREXIMA spol. s r. o. Za cenné komentáře a rady autoři děkují Štěpánu Jurajdovi, Karlu Gargulákovi, Václavu Korbelovi, Filipu Pertoldovi a Michalu Ostrému. Za konzultace ke mzdovým indikátorům MŠMT děkujeme pracovníkům oddělení statistik MŠMT. Případné chyby však jdou pouze na vrub autorů. Studie byla vydána i díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21.
6 komentářů:

krtek řekl(a)...

Prměrný plat sice roste, ale dvě třetiny - jak už z povahy průměru vyplývá - berou výrazně méně. Proto žádný zázračný příliv nových pedagogických pracovníků odkudkoliv se nekoná.

fandamoudry řekl(a)...

Současná krize zdravotní a ekonomická dalšímu reálnému přidání nijak nepřispěje. Přijdou mnohem závažnější věci, než nějaké výrazné přidávání učitelům. Když už, tak možná něco v symbolické rovině a ještě k tomu zabalené "do nadtarifní složky".

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak ještě, že se ceny pečiva, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny a ryb nehnou.
O nájmech, vodě a energiích ani nemluvě.

fandamoudry řekl(a)...

Jo,jo. Je to skoro zadara. Každý další nákup mně lezou oči z důlku. Asi přejdu přes léto na strategii svého dědy. "V okruhu 5 km je vše tvoje". Tam trnku, tam jablko,...A na zimu budu štíhlý jak ten proutek.

Vít Tomis řekl(a)...

Trnka, jabko - dobrá volba. Akorát na vypálení je treba aspoň 100 litrů kvasu... A u nás není letos nic...

ema řekl(a)...

Proč by měl mladý člověk (ne)nastoupit do školství:
1. V Praze a okolí ho učitelský plat neuživí, protože se za něj neubytuje. Leda tak v mamahotelu.
2. V ostatních částech Česka ho plat jakž takž uživí. Této situace si ale všimli i ředitelé a zástupci obcí a z učitelských míst, s výjimkou M, F, Ch, se staly trafiky pro příbuzné a přátele vedení škol a obcí. Jak řekla dcera mé kamarádky po vystudování bohemistiky - sehnat slušné místo češtinářky v našem městě vlastně znamená, že původní češtinářka zemřela a já jsem neteř ředitele. Živí se jinak.
Přidat pražským učitelům a nedostatkovým aprobacím 40 až 60 procent k stávajícímu platu, tak na to nikdo nemá odvahu. Čili z některých škol a některých aprobací je do 10 let hlídárna. Kosmetické přídavky k platu to nevyřeší.

Okomentovat