26.7.20

Zuzana Hronová: Ve výuce informatiky ujel českým školám vlak, říká inovátorka ze Sušice

Když nabídnete kroužek robotiky všem, moc dívek se nepřihlásí. Když uděláte kroužek Robotika pro holky, hned se vám naplní, vysvětluje učitelka Štěpánka Baierlová ze Sušice. Matematiku učí tak, aby děti bavila, ale bez drilu to také nejde, dodává. V červnu 2020 skončila na druhém místě učitelské soutěže Global Teacher Prize.


Z článku v Novinky.cz vybíráme:

Vy jste vystudovala učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Co říkáte současné úrovni tohoto předmětu na základních školách? Informatiku učí často neaprobovaní pedagogové, pouze jednou týdně a děti v ní často probírají pouze základní obsluhu počítače.

Informatika je v našem vzdělávacím systému úplně upozaděna. S dotací jedné hodiny na prvním a jedné hodiny na druhém stupni je to něco, co modernímu světu vůbec neodpovídá. Kdyby to byla jedna hodina v každém ročníku, bylo by to fajn. Probíhají revize rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky, ale probíhají už spoustu let a zatím jsme se výsledku ani navýšení počtu hodin nedočkali.

Přitom až děti vyjdou ze školy, setkají se s ICT, ať budou dělat dělníka, nebo šéfa firmy…

Je to obrovské téma, oblast, kde nám ujíždí vlak. Existují školy, které už odmítly čekat a rozhodly se samy zespoda s tím něco dělat. To je fajn, ale chybí tomu celková koncepce. Považuji to za velký dluh, který tady stát vůči vzdělávání má.(...)

Řadu let jste učila na osmiletém gymnáziu. Co říkáte debatám o tom, že víceletá gymnázia jsou elitářská a že odchod dětí na gymnázium zabíjí úroveň druhého stupně ZŠ?

Tyto diskuse sleduji a trochu mě překvapují. Nedovedu si představit, jak nám zrušení víceletých gymnázií pomůže zlepšit výuku na druhém stupni. Spíše bychom měli začít právě na tom druhém stupni a hledat, kde je tam zakopaný pes, co je potřeba změnit. Třídy jsou přeplněné, což tolik nevadilo v dobách, kdy převládal frontální typ výuky. Ale velké množství dětí velmi ztěžuje diferencovanou výuku a skupinovou práci. Já učím matematiku ve třídě, kde je třicet dětí, deset z nich jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve chvíli, kdy se třída ještě rozroste o ty, kteří by byli na víceletém gymnáziu, nůžky se ještě více rozevřou.(...)

Také se v souvislosti s víceletými gymnázii hovoří o nežádoucí podpoře elitářství. Co tomuto říkáte?

Myslím, že nadaným dětem naopak my jako společnost trochu dlužíme. A vadí mi, když se mluví o "elitářství", protože to je takový negativní pohled na gymnázia. Všichni mí tři synové prošli víceletým gymnáziem a byla to pro ně jasná volba. Děti se najednou mohou více rozvíjet, najdou tu spolužáky s podobnými zájmy, učitele, kteří mají čas se věnovat právě jim. Je tam více prostoru pro rozvoj jejich nadání.

10 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ve výuce informatiky ujel českým školám vlak

České školy v tom poletují jako ty motýle. Za tu šlamastyku mnoho odpovědnosti nenesou.
Jestli, pak vlak ujel celému školství v odpovědnosti státní správy a samosprávy tamtéž.
Více než desetiletý experiment z mozkoven odborníků na vzdělání, kteří od samotného začátku té povedené kurikulární reformy tvrdili bez uzardění, že ty informatické aplikační podružnosti se tak nějak samosebou rozptýlí do kdejakého předmětu, který se v okolí namane.
Takže hodina informatiky na nižším stupni základní školy a druhá stupni vyšším. Spoléhání se na osvícenost ředitelů škol je holá hloupost. Při té mediální masáži expertních pitomců a trdel o lehkých dovednostech.
A po těch letech se nezměnilo nic. Informatika bude prý už jen informatické myšlení. Programování a robotika. A lehkoživní expertí se cpou už i do inovačních institutů. Matička Praha vperjód!
A až zase padne prezenční výuka na hubu, jakože padne už v říjnu, pokud vůbec začne, tak v rámci té distanční stát jistě nakoupí robůtky do každé rodiny. Dítka budou jistě programovat zdatně. Když teď se topí v běžných aktivitách, jako je kupříkladu bezpečná správa souborů.

Eva Adamová řekl(a)...

jj programování včeliček, aby udělaly šag vjerjód a dva šága nazád, určitě zachrání naše školství i průmysl, a zvláště u těch 30 % dětí, které mají problémy se čtenářskou gramotností a nejsou schopny samy postupovat podle jasně daného zadání, to bude velký ale opravdu hóóódně velký přínos k jejich budoucí zaměstnatelnosti.

Jana Wallis řekl(a)...

Moc té vaší "staročeštině" nerozumím, ale třeba mi to vysvětlíte. Píšete, že "od samotného začátku té povedené kurikulární reformy tvrdili bez uzardění, že ty informatické aplikační podružnosti se tak nějak samosebou rozptýlí do kdejakého předmětu, který se v okolí namane."

Mohl byste mi konrétně sdělit, kdo vám to tvrdil, při jaké příležitosti a proč jste tomu uvěřil? Základem tvorby ŠVP přece bylo, že školy si mouhou OV uspořádat jak potřebují. Když tedy škola stanovila předmět Informatika nebo Počítače a podobně, a přidělila mu hodiny podle potřeby, tak nějací vaši "odborníci" mohli říkat, co chtěli. Nebo zakládáte nějaké mýty o "odbornících", co ovládali dění na školách? :-) Nebo se to týká jenom té vaší?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Wallis - zabrouzdají netem a najdou. Hlavně doporučuji Eduin, tam to najdou.

Začalo to Autocontem - počítače za nehorázné prachy, které jsme po zrušení školy (byť se to zaplatilo z peněz zřizovatele) MUSELI ODEVZDAT!

Pokračovalo to tak malými přísuny peněz do škol na pomůcky, že bylo sotva na ten základ.
V současnosti - šaškárna na dva roky, abychom získali 15 notb.
Prolénat do předmětů zname náMÍT TOLIK NTB NEBO TABLETŮ,ABYSTE TO MOHLI V HODINÁCH NA CELÉ ŠKOLE POUŽÍT. Myslíte, že když má škola 500 žáků tak stačí 40 stanic????? Ve dvou místnostech????

Eva Adamová řekl(a)...

"Píšete, že "od samotného začátku té povedené kurikulární reformy tvrdili bez uzardění, že ty informatické aplikační podružnosti se tak nějak samosebou rozptýlí do kdejakého předmětu, který se v okolí namane."

Toto tvrzení se objevilo ne při zavádění RVP ale tak před třemi lety, když se začalo mluvit o jeho revizi. A v souvislosti s informatikou se skutečně hovořilo o rozptýletí toho, co se v ní učí dnes do ostatních předmětů, kdežto v informatice se budou děti učit programovat. Word by měli učit češtináři, Excel by měl být součástí matematiky, PowerPoint by měli děti zvládnout v rámci zeměpisu, dějepisu atd. Bohužel si nikdo neuvědomuje, že v žádném z těchto předmětů není dostatek časového prostoru, že by se nejednalo o ucelenou výuku a že na to nemáme připravené podmínky v podobě učitelů výše zmíněných předmětů, kteří by to zvládli děcka naučit. Je to prostě skok z mosta do prosta, aniž by se někdo nahoře zamýšlel nad tím, jak to bude vypadat v praxi a jak to dopadne.

"Když tedy škola stanovila předmět Informatika nebo Počítače a podobně, a přidělila mu hodiny podle potřeby, tak nějací vaši "odborníci" mohli říkat, co chtěli."

Jak to myslíte s těmi hodinami "podle potřeby"? Na informatiku jsou RVP vyčleněny dvě povinné hodiny, jedna na prvním stupni a jedna na druhém a o jakoukoliv diponibilní hodinu byste musela Wallis tvrdě bojovat s vyučujícími ostatních předmětů, a i kdyby se Vám to podařilo, je to jen řešení na vaší škole a nic systémového. Pokud se týká volitelných předmětů, tak tam se značně snížil manévrovací prostor díky zavedení povinného druhého cizího jazyka.

Kde vzít více hodin nejenom na informatiku? Zrušme povinný druhý cizí jazyk a vypluje nám šest hodin, zrušme nesmyslné volitelné předměty, které suplují volnočasové vzdělávání a budeme mít hodin habaděj.

Nicka Pytlik řekl(a)...

konrétně sdělit, kdo vám to tvrdil, při jaké příležitosti a proč jste tomu uvěřil?

Pytlici konkrétně sdělují, že si ty desítky zkompetentňovacích expertů nedrží v paměti. Tolika cti těm trdlům nenáleží. Dálo se to na tenkrát ještě fungujícím a necenzurovaném wagnerovic portálu českých škol. V archivu jistě dohledatelné snadno. Pytlici předpokládají, že z ducha jejich komentáře čiší, že takové pitomosti neuvěřili ani na mrť chvíle.
Jak se kde naložilo se školními vzdělávacími programy, je v kompetenci a především odpovědnosti ředitele té které školy. Pod mediální masáží, že škola bez tisíců pro třetí tisíciletí naprosto nezbytných výchov je škola mizerná, a že žactvo je na tom v oblasti DIKT lépe než snad i školní inspekce, se není těm ředitelům co divit, že je opouštěl zdravý úsudek šmahem a že podle ervépé ponechali to jedna plus jedna hodinové informatické šmrdlání.
Pro dokreslení... například jen ti ale naprosto osvícení ředitelé s nasazením vlastní kariéry uchránili v hlubokém ututlání svoje školní dílny před zrušením.
Takže teď nadchází epochální robotizace a programování. No výborně. Uvidí se zase za nějakých deset let, jestli se už konečně žactvo dopočítá, kolik kartiček 3 x 4 cm nastříhá z listu papíru formátu A4.
Navrací se šachovnice s karlovským pimprletem z člověče nezlobse... hurá!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Toto tvrzení se objevilo ne při zavádění RVP

Toto tvrzení se objevilo při zavádění zkompetentňování dětí na zš.
Kdyby to mělo být předmětem zásadního sporu, který by něco vyřešel, pytlici by se nerozpakovali vynaložit čas i usílí, aby to ve svém archivu našli.

Janek Wagner řekl(a)...

Pytlíkovo "od samotného začátku té povedené kurikulární reformy tvrdili bez uzardění, že ty informatické aplikační podružnosti se tak nějak samosebou rozptýlí do kdejakého předmětu, který se v okolí namane." je samozřejmě pravdivé. Jako spoluautor RVP G mohu potvrdit, že to při tvorbě tohoto dokumentu zaznělo mnohokrát a velmi obtížně jsme v rámci JSI prosazovali drobné ústupky. Původně měla mít totiž oblast Informatika v RVP G O hodin ;-) RVP ZV se moc ovlivnit nepodařilo...

Eva Adamová řekl(a)...

Tak samozřejmě, že asi máte pánové pravdu, ale faktem je, že základy MS Office se na základkách od zavedení RVP ZV učí převážně v hodinách informatiky. I když je pravda, že poměrně dost matematiků Excel při výuce používá. Ale o češtinářích, kteří by v rámci hodin češtiny učili děti formátovat text a využívat všechna možná udělátka ve Wordu, jsem neslyšela. A vyučující naukových předmětů berou znalost PowerPointu u dětí jako samozřejmost a většinou nejsou schopni prezentaci po stránce technického zvládnutí ani ohodnotit. Ten přesun do hodin češtiny, matiky a dalších byl teď natvrdo plánován v rámci revize RVP, aby se uvolnilo místo pro programování. Na několika školách se teď udajně ověřuje zavedení programování a robotika, ale co z toho v konečném důsledku vyleze opravdu bůhsuď.

Silvie A. řekl(a)...

Jana Wallis má můj obdiv. Sice moc nerozumí "staročeštině", ale na osobu narozenou letos (nebo snad loni?) obstojně vládně češtinou.
Ten věk odhaduji z dotazu "kdo vám to tvrdil, při jaké příležitosti". Odsud ty hemzy zkompetentňovacích expertů nešly přehlédnout.

Okomentovat