17.7.20

Události, komentáře: Člověk budoucnosti? Musí reagovat, měnit práci, říká Plaga. Proto chystá proměnu školství

Pro člověka budoucnosti bude zásadní schopností učit se nové věci. To mu umožní měnit práci a reagovat na dynamické proměny světa, říká ministr školství Robert Plaga (ANO). Právě to má podle něj umožnit nová strategie vzdělávání k roku 2030, na které resort pracuje. O situaci českého školství nebo opatřeních proti koronaviru debatoval se zástupci opozice v pořadu České televize Události, komentáře.Video na webu České televize.

Z doprovodného článku na webu České televize vybíráme:

Česká republika měla už v minulosti skvělé strategie vzdělávání, nejtěžší je ale přetavit je v konkrétní a reálné výsledky, domnívá se Plaga. Školství se podle něj musí proměnit, aby připravilo žáky na rychlé společenské změny.

„Ptáte se, jak má vypadat člověk budoucnosti. Není to o tom, že by měl mít nadrcené nějaké věci, ale měl by to být člověk, který bude schopen za život pětkrát šestkrát změnit práci, přizpůsobit se měnícímu se světu,“ uvažuje ministr.

Svět je totiž výrazně dynamičtější než v minulosti. „A tomu musí být uzpůsobeny i kompetence, tedy schopnosti, které člověk získává. Ne všechno se naučí ve škole, ale musí se naučit reagovat a učit se vlastně celý život. To je to podstatné,“ zdůraznil Plaga.

Místopředseda ODS a člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání Martin Baxa uvedl, že předkládaná strategie je velmi ambiciózní a v mnohých ohledech správná a dobře zpracovaná. „Ale obsahuje už v samém základu dva klíčové problémy. První z nich je, jak tu strategii přiblížit učitelům. Těch 150 tisíc učitelů přesvědčit o tom, že další strategie, která často navrhuje velmi zásadní změny, je smysluplná,“ vypíchl Baxa.

„A druhý problém je to, že pokud by ta strategie měla být naplněna, tak přinese obrovské finanční nároky. A mělo by být jasně řečeno, jestli stát je připraven na to ty peníze dát. České školství je v rámci zemí OECD podfinancované,“ připomíná poslanec ODS.
122 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Doporučuji otevřít si Strategii 2020 a najít, co z ní bylo splněno. Pak si otevřete Strategii 2030+ a zkuste najít 7 rozdílů...

Nicka Pytlik řekl(a)...


A gazdíci jsou u eduinu programoví ředitelé, konzultanti, auditoří, nebo analytici?

Jiří Kostečka řekl(a)...

Už vidím, jak přesvědčují těch 150 000 učitelů, při těch platech, co jim dávají.

Budou si z nás donekonečna dělat srandu? Budou donekonečna spoléhat, že to učitelé dají, a nejlépe zadarmo?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pardon, ale kdyby tohle lidé nedělali odedávna, tak jsme vyhynuli jak dinosauři. Možná by to měl ministrovi někdo pošeptat.
A oni nás chtějí přesvědčit - asi tak, že to nařídí. jako obvykle.

mirek vaněk řekl(a)...

Starého kozla novým kouskům nenaučíš. Ani munistra ne. Opět jen řeči. A zbytečná školení, která budou následovat.
Ono totiž je sakra rozdíl učit se novým věcem a učit se potřebným novým věcem. Nová věc pro učitele může být, jak vyzdít příčku. Pro ministra potřebná věc, jak komunikovat s podřízenými a jak řídit a úkolovat školský výzkum.

Radek Sárközi řekl(a)...

Učitelé zareagují - změní práci...

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ano, učitelé myslím už reagují: podle toho, co čtu, jich ve školství již teď schází pěkných pár tisíc.

A ještě jednou jsem si přečetl pořádně tohle, a nevěřím svým očím: "Česká republika měla už v minulosti skvělé strategie vzdělávání, nejtěžší je ale přetavit je v konkrétní a reálné výsledky, domnívá se Plaga. Školství se podle něj musí proměnit, aby připravilo žáky na rychlé společenské změny."

Kolegyně a kolegové, kteří pamatujete ZOP, ZVOP, Novou koncepci vzdělávání a další strategické změny ve školství z osmdesátek - nepřipomíná Vám tento slovník něco? "Přetavit"...

Kupředu, levá!

Unknown řekl(a)...

Jiří Kostečka

"Další rozvoj vzdělávací soustavy.....". Šílená množinová matematika osmdesátých let. Všechny "pseudoreformy" mě nechaly chladnými. A proto jsem "přežil" do současnosti. Jakákoliv reforma musí být založena na celospolečenskému konsensu a připravována, ověřována, diskutována mnoho let. To se samozřejmě vůbec neděje. Na názory nás dole v první linii se nikdo na nic neptal. Proto všechny pokusy šly do kytek.

Petr řekl(a)...

A co myslíte, že by byl závěr, kdyby se někdo zeptal 150 000 českých učitelů, co a jak by se mělo změnit? Tipuju, že převažující hlas by zněl přibližně takto:

Je třeba změnit především (dle důležitosti):

1. děti, žáky a studenty
2. jejich rodiče
3. ministerstvo a jeho organizace
4. samosprávy
5. společnost (zejména co do vnímání učitelů)
6. školy jiných typů, než ta, v nichž respondent působí (učitelé ZŠ budou chtít reformovat školky, učitelé SŠ pocítí touhu změnit ZŠ, na VŠ zajisté odsouhlasí nutnost reformy celého regionálního školství, zatímco učitelé nižších stupňů se shodnou, že celý problém ve skutečnosti začíná na pedagogických fakultách).

Přesným pořadím si nejsem zcela jist, zato jsem si poměrně jist tím, že jen minimum učitelů by cítilo potřebu měnit své vlastní školy a výuku v nich.


Silvie A. řekl(a)...

Svět je totiž výrazně dynamičtější než v minulosti. „A tomu musí být uzpůsobeny i kompetence, tedy schopnosti (...) musí se naučit reagovat(...) tvrdí Plaga.
A ještě: bude schopen za život pětkrát šestkrát změnit práci

K tomu moje proti-teze:

Svět je totiž výrazně více svinský a kurevský než v minulosti. A tomu musí být uzpůsobeny i kompetence, tedy schopnosti (...) musí se naučit reagovat(...)
A proto budoucí zaměstnanec bude schopen za život pětkrát šestkrát se nějak vypořádat s osobou, která mu pije krev.

K zamezení případného vkládání nevhodných významů do mého textu připomínám, že nikde v proti-tezi není použito slovo "kalašnikov" ani slovní spojení "konečné řešení".

Nicka Pytlik řekl(a)...

jen minimum učitelů by cítilo potřebu měnit své vlastní školy a výuku v nich.

Nač měnit to, co navzdory aktivitám uřícených odborníků na vzdělání, konzultantů, auditorů, analytiků, neochotě žáků pracovat, agresivitě rodičů, buzeraci inspektorů a především pak zásahů na jedné straně a naprosté nečinnosti na straně druhé státní správy a samosprávy nejen ve školství pořád ještě aspoň trošku funguje?

Petr řekl(a)...

Ale jo, já v zásadě souhlasím, že strategie přirozené rezistence vůči jakýmkoli změnám nakonec asi napáchala o něco méně škod, než kdyby se do puntíku realizovaly všechny záměry posledních 20 let. Jenže na druhou stranu ony některé části systému už bohužel fungují jen míň než trošku. Ta ministerská strategie vlastně docela dobře popsala, kde ta kritická místa jsou... no ale že bych si myslel, že díky tomu dokumentu něco stane, to úplně ne.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Nejvíc se těším na rozhovor matky se synkem: Tak co jste dnes měli, angličtinu a matematiku? Ne, měli jsme reakci na dynamickou proměnu světa a přípravu na změnu práce.

Nicka Pytlik řekl(a)...

některé části systému už bohužel fungují jen míň než trošku

Pytliky zajímají především ty části systému, kterým se říká školy.
Mnohé fungují velmi dobře, a mohly by ještě lépe, kdyby jim v tom nebylo bráněno.
K pytlikům přicházejí ze základních škol různí žáci. Aktuálně ale ze sto devadesáti tří jejich žáků osmdesát devět přesáhlo úspěšnost devadesát pět procent. Což je čtyřicet šest procent všech pytlikovic žáků. Pro klasifikační stupeň výborný je třeba osmdesáti pěti procent.
Maximum letos nasbírala žákyně druhého ročníku - sto třicet dva procent!
Při požadavcích pytliků má takový výsledek charakter zázraku...

Jiří Kostečka řekl(a)...

Já měl na gymnáziích požadavek na výbornou - a to i na tzv. nevýběrových - vždycky 90-100 %.

Ad Pytlici: "uřícení odborníci na vzdělání, konzultanti, auditoři, analytici, neochota žáků pracovat, agresivita rodičů, buzerace inspektorů" - Vy si, chlape, doslova voláte o zařazení na Čapkův web bez možnosti reagovat!
Já už tuhle pochybnou čest ze strany uříceného "odborníka" mám. A to jsem se, s ohledem na moje a jeho proponované setkání před třídou, přísně držel mlčenlivosti k jeho osobě. On ne.

No fajn, zase jsem se trochu poučil o moderní korektnosti...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ta strategie nepopisuje vůbec nic. Tedy, něco popisu, jenže neobjektivně. Problémy školství jsou totiž zcela jiné.
Pane Petře - velmi se mýlíte. převážná většina škol se mění. To, že to není něco vidět je tím, že změny probíhají pomalu, postupně a musí být ve školách pochopeny a přijaty většinou sboru. Sama to vidím u nás ve škole. nařídit můžete a na co vát to je, když by ty změny dělali lidi s odporem. Takže třeba zavedení určitých změn vyžadovalo nejdříve školení, poté několik diskusí a teprve potom pomalé změničky.
Celá strategie 2030+ je snůška knížecích rad, nic víc. nikde ani slůvko o tom - kdy, jak, za kolik. Takhle vám během dnešního dne klidně sepíšu strategii zemědělství, aniž bych cokoli o zemědělství tušila.

mirek vaněk řekl(a)...

Problémy ve školství jsou. A bohužel často zásahy shora problémy prohlubují a přidávají, než by je řešily. Školy, které mají výběr žáků,gymnázia a výběrové odborné školy,jsou jakž takž v pohodě - zřizovatel, tedy bývalí absolventi a rodiče žáků je podrží. Kdežto školy nevýběrové jsou vystaveny experimentům a čerpačům fondů, jejichž cílem není problém vyřešit a tím přijít o další peníze, ale problém udržovat a řešit co nejdéle. Pokud není kontrola ůčinnosti zlepšovatelské aktivity a stačí pouze proces, jsou ESF a státní peníze vyhazovány oknem.
Vše záleží na řádnosti výzkumu. Zda bude podporována věda či současná pavěda(studie z domělých dat a opisování zahraničních mnohdy pochybných výzkumů), Zda budou projekty vycházet z reálných potřeb škol či z potřeb úředníků a expertů.
Proto Strategie může spoustu věcí změnit k lepšímu či horšímu nebo také nic neudělat. Důležité je aby v ní bylo co nejvíce problémů, které je třeba řešit. Zda budou řešeny a jak to už není s to strategie posihnout. A je to dobře. Než špatné řešení na základě domněnek politicky mocných,raději žádné. Problém, který ve strategii nebude,nebude další desetiletí řešen, což může být osudné.
Jaký bude člověk budoucnosti nikdo neví, natož ministr. Je to jen představa současných podnikatelů, kteří potřebují flexibilní pracovní sílu. Ale jak ukázal koronavirus, dnešní jistoty se mohou velice rychle zítra změnit.
Vychovávat k flexibilitě člověka, který na to nemá, a je rád, že zvládne základní výcvik, není nejlepší nápad. Ale to už je jiné téma. (Slyšel jsem(musel by to někdo ověřit), že dva učební obory u učně byly v SSSR v 70. letech a nezdá se, že by okolní svět válcovali průmyslovou výrobou.)

Jiří Kostečka řekl(a)...

Nemůžu si pomoct, ale doporučuji všem zúčastněným na tomto webu diskusi na České škole na odkazu http://www.ceskaskola.cz/2020/07/jan-molacek-kreckuv-navrh-na-rasovou.html?showComment=1595061341124#c7452551520183512051

Jsem ročník 1956, takže jsem zažil jako dítě červené pionýrské šátky, pak povinné členství v SSM, pak povinné členství v ROH (a měl jsem značné problémy s ředitelem G Zatlanka, když jsem odmítl členství ve Svazu československo-sovětského přátelství, SSČP).

To, co se nyní odehrává na ČŠ, mně začíná vážně a silně připomínat minulý režim. Snad by se s tím mělo něco dělat, než tady budeme mít nové padesátky, včetně věšení názorových odpůrců za koule do průvanu (připomínám výrok jakéhosi O. Botlíka).

Unknown řekl(a)...

Jiří Kostečka

Na ČŠ jsem přispíval hned po založení za Janka Wagnera. Nikdy se mně nestalo, že by došlo k nějakému smazání příspěvku. Za to díky. Hrubiánství určitého pána je nyní na ČŠ bráno jako norma. Opačné názory jsou buď mazány přímo nebo nepatřičně zesměšňovány ve smyslu "konspirační teorie". Účastníci diskuzí jsou jistým pánem hrubě uráženi a napadání. Šéfredaktor nemístně zasahuje do diskuzí jako přímý účastník. Značka ČŠ je znehodnocována. Není Vám to pane Wagnere tak trochu líto?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Copak rytíř moderní didaktiky, psycholog a dvojitý doktor, to je vám hlava otevřená! Včera jsem zavítal po dlouhé době na jeho skvělý a podnětný blog, a ta moudra, která jsem tam našel, mě přímo excitovala. Posuďte sami:

Třeba tenhle brilantní postřeh: "Podívejte, jak stylově kolegyně obrátí o 360 stupňů:"
Já jsem sice jen pouhý češtinář, ale už ze ZŠ si pamatuji to, co potvrzuje i "mozek průměrných", že "otočení o 360° znamená plnou otočku do původní polohy." Když ale v diskusi tvrdíte, že matematika je v podstatě primitivní obor, jako náš odborník na tělocvik a rodinnou výchovu, tak vám nějakých 180 a 360 stupňů prostě splývá.

Také v oblasti sociologické vykazuje pan "psycholog" nadstandardní znalosti: "V poznámkách Karvaiové je samozřejmě viditelný i její rasismus, kdy pasáž „snižování sociální nerovnosti ve vzdělávání“ opoznámkovala takto: „snižování sociálních nerovností ve vzdělávání nelze dosáhnout bez aktivní účasti samotných sociálně slabých. jejich pasivita je dlouhodobým problémem, který nebyl zatím řešen“."
Proč je komentář o sociálně slabých lidech ztotožněn s rasismem, netuším. U nás v Sudetech žije poměrně dost sociálně slabých rodin, ale nevšiml jsem si, že by se generovaly podle etnického či rasového klíče. Ale nejsem ani lektor, ani didaktik, takže mi asi chybí ten hlubší/správný vhled.

I jiné metody "sedmdesatera sedmera umění mistra a doktora" jsou zajímavé, například v článku věnovanému diskusi na PI pod poděkováním Společnosti učitelů ČJL hned v úvodu píše: "Tohle veskrze správné stanovisko se objevilo na vícero pedagogických webech, ale na pavlači jménem Pedagogické info bylo v diskuzi nevybíravě napadeno. Já, vědom si své historické úlohy vše zaznamenat pro naše potomky, se toho chápu. Vybírám to podstatné."
Konečně jsem se v jeho hledáčku ocitl i já (což je mi zdrojem velkého potěšení), ale udivilo mě, že oba dva citáty mých výroků, které jsou v mistrově blogísku uvedeny, v diskusi pod "Poděkováním" nenajdete. Hle, rytíř v bílé zbroji, statečný ochránce vdov a sirotků, udatný pirát, který "pálí ze všech kanónů na ty, kteří škodí svobodě oceánů vzdělávání", své čtenáře vědomě mystifikuje. Zřejmě o nich nemá příliš vysoké mínění a předpokládá, že jsou mediálně negramotní a nepřečtou si zdrojový článek. Nu, budiž mu přáno.

Jako češtináře mě pak pobavila jazyková kreativita autora, projevující se třeba "znalostí" jmenného rodu epizeuxe "Není to ten epizeuxis?" (není, Roberte, není, je to ta epizeuxis) či vskutku "korektním" skloňováním zájmena já "Mě nad tím zůstává rozum stát." (3. a 6. pád má tvar "mně", Roberte).

Josef Soukal řekl(a)...

Nechci být domýšlivý, ale přispělo-li mé maturitní angažmá k demaskování argumentační slabosti a mravní ubohosti některých jedinců mluvících do vzdělávání s přesvědčením o své neomylnosti, popř. i s barnumskou mírou sebeprezentace, mělo i v tomto ohledu smysl. Ne že by toto bylo kdy mým cílem. Vstupuji do diskusí s cílem podpořit to, co považuji za pozitivní pro všechny, nikoli výhodné výhodné pro sebe. Když přehlížím bažinu ataků směřujících k mé osobě, cítím pachuť. Žádný cíl nemůže být dobrý, když je k němu potřeba otevřít žumpu. Nebo si zacpat nos před jejím zápachem.

Josef Soukal řekl(a)...

K Plagovi: Schopnost reagovat na změny má člověk do značné míry dánu v genech. Škola má žákovy schopnosti rozvíjet i budovat (nepostarali-li se rodiče dostatečně o některé elementární věci), nikoli s nimi v hurákampaních činit hokuspokusy. Je smutné, že skoro každá "strategická" deklarace ke vzdělávání má rysy troubovitosti (s díky si půjčuji pojmenování). To opravdu nemáme na to, aby ve vzdělávání rozhodovali lidé skutečně vzdělaní a moudří? I tak by část jejich energie padla na boj s nerozumem a zlobou, ale nemuseli bychom mít pocit, že sledujeme pochod Hammelnských za zvukem krysařovy píšťaly.

Josef Soukal řekl(a)...

výhodné výhodné - čti: výhodné

Radek Sárközi řekl(a)...

A proto MŠMT neustále mění pravidla - aby byli učitelé flexibilnější a adaptovali se...

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ad Unknown

Vážně, pane Wagnere: proč jste tehdy dal Českou školu v plen tomu normalizačnímu mazalovi?

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Českou školu provozuje

Albatros Media a.s.

Na Pankráci 30/1618,

140 00 Praha 4,

www.albatrosmedia.cz

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

100 % vlastníkem je Erulo Estates s.r.o.

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Kostečko, mělo to víc důvodů: přestalo mě to bavit, nerozuměli jsme si s majiteli (šel po mně ČOSIV a další), dostal jsem nabídku zajímavé práce, a tu ostatně dělám dodnes. Michal Komárek přišel až po několika měsících a mou reakcí na jeho vývoj je Pedagogicke.info, což byl můj "záložní" projekt z doby, kdy nebyl jasný osud České školy (dokonce jsme ji chtěli se známými jednu dobu i koupit, dával jsem vedení dvě nebo dokonce tři nabídky, údajně mělo tehdy zájem i SCIO). Čtenost máme už výrazně vyšší, ve špičkách i řádově.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Arulo

Jana Karvaiová řekl(a)...

Po celé té diskusi jsem to utla. Ten K. maže všechno, zato nechá Čapka, protože ten je přeci bojovník za všechno. Čpí tam neomarxismus z každého slova těch přitakávačšů mazala.

A pane Stanzele - vítejte v klubu. Zatím vedu, ale dá se říct, že mě dohání pan Sarkozy a pan Soukal. Ten chlápek číhá i tady. V podstatě se to dá nazvat kybernetickým stallkingem. Asi to potřebuje, bez pomluv již nemůže žít. Asi netuší, jaký huronský smích vyvolávají ty jeho výplody u lidí, kteří s ním nekamarádí.
nechme ho, on se postupně znemožní sám. Te´d si to rozházel i s U+, chudáka ho vyrazili ze FB skupiny a to jen tak chlapec nerozdejchá.

Karel Lippmann řekl(a)...

Dostal jsem k této diskusi náhodně, neboť jsem až dosud tonul v "žumpě" pod stejným článkem na ČŠ. Jaká mravně očistná lázeň mě zde čekala! Věcnost sice většinou nulová, ale ta vzácná shoda v mravních zásadách a jejich dodržování. Záblesk krásy běloskvoucích lilií. Ale pozor na mne! Číhám a kuju pikle. Libuji si v bažině útoků na čisté duše, jsa posedlý zlobou. Mravně ubohý a argumentačně slabý. Na něco jsem zapomněl? Aha, ještě to "dělám z hlouposti, či prostě lžu, podstatné je, že svým trollingem opakovaně znemožňuji jakoukoli rozumnou diskusi". Doklady mých činů sice chybějí, ale jsou zde bohatě nahrazeny mravné ryzostí žalobců, takže vše je pravda pravdoucí.
Kdo je onen "chudák", kterého "vyrazili ze FB skupiny"? Je to pan Čapek? Pokud ano, tak lze částečně vysvětlit původ mého červivého charakteru. Sice nejsem pan Čapek, nemám s ním nic společného, jeho FB jsem nikdy nečetl, ale stačí, že s ním píšu na stejný web. Tohoto dědičného hříchu se nelze zbavit. Čeká mě, zcela zaslouženě, inkvizice. A když se k tomu přidá ještě pan Komárek... To přece úplně stačí k vymazání obsahu všech mých článků na ČŠ v hlavách mravně čistých. Přece si nebudou "zacpávat nos".
Také mě čeká huronský smích, paní Karvaiová? Předem upozorňuji, že mi ale nebude vadit. Na to jsem příliš otrlý.
Přeplněn závistí a zlobou, proto neupřímně, přeji všem spravedlivým pokojný spánek nevinných.

Unknown řekl(a)...

Karel Lippmann

A táák, pane Lippmanne, to je hluboce pod Vaší úroveň takto ironicky přistupovat k diskuzi. Buďte konstruktivní. Mimochodem, pan všemohoucí šéfredaktor ČŠ včera smáznul desítky oponentních příspěvků. Tomu říkáte demokracie. A prosím nepište, že jste to tak nemyslel.

Eva Adamová řekl(a)...

Jejda, pan Lippmann a článek v němž, asi po půl roce, nezmiňuje pozitivistické školství a rozdíl mezi odborností a vzděláním!!! Tak Vás pane Lippmanne vítáme zpět mezi normálními diskutujícími pro změnu v jiné "žumpě."

Unknown řekl(a)...

Zdeněk Bělecký

Tak jsem na to mrknul a je úplně jasné odkud vane vítr. Šéfredaktor ČŠ je jen malinkatým kolečkem v soukolí.

Janek Wagner řekl(a)...

Kolečkem? No máte pravdu, zdroje na nákup tu jsou už dlouho. Nedávno probleskla zpráva v tomto duchu i o ministrovi.

Josef Soukal řekl(a)...

Že je Komárkova ČŠ žumpou, je jasné všem. Jen ti, kterým tyhle splašky vyhovují, se tváří, že nerozumí.

Silvie A. řekl(a)...

ti, kterým tyhle splašky vyhovují, se tváří, že nerozumí

O pivo, že p. Lippmann nerozumí skutečně. Vždyť ten pán mnohdy nerozumí ani svým vlastním výrokům.

Silvie A. řekl(a)...

Čtenost máme už výrazně vyšší, ve špičkách i řádově.

A nestálo by za to tyto údaje zveřejňovat?

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pan Lippmann nejenže nerozumí sám sobě. On už nemá jasno ani v tom, co je demokracie, již ovšem ve svém stylu dokáže doložit dvaceti pěti citáty klasiků.

A pak ji bez uzardění likviduje svými příspěvky na webu normalizátora.

Dobrou chuť!

Jiří Kostečka řekl(a)...

OK, pane Wagnere,

tak ale vydržte! A nenechte se otrávit. Snad se svět ještě úplně nezbláznil.

Karel Lippmann řekl(a)...

Je mimořádně zajímavé, poučné a vpravdě duchovně očistné dozvědět se od svých přátel dobře míněnou Pravdu o sobě. A tak jsem se od nich na učitelských webech až dosud dozvěděl, že jsem bigotní katolík, stoupenec komunistických normalizačních cenzorů, sluníčkář, věcnou diskusi zákeřně znemožňující troll (prosím o upřesnění, komu tím sloužím), nominální mozek a jedinec mentálně zaostalý, netušící, co říká (už mi bylo též sděleno, že to bude senilitou). Na něco jsem určitě zapomněl. Tohle všechno o mně v dobré víře a s těmi nejlepšími úmysly moji přátelé zjistili a pro mé dobro neopomněli napsat. Jsem jim za to vděčný. Ví už o jejich elfích schopnostech pan Kartous?

Paní Karvaiová, přesto se huronsky nesměji, dokonce se ani škodolibě neusmívám. Raději neupřesním proč. I klávesnice se zdráhá.
OK

Silvie A. řekl(a)...

dozvědět se od svých přátel

To bude ňáká mejlka, pane L.
Přátele máte na ČŠ.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Jestli po posledním vývoji na České škole bude na ten splašek ještě někdo přispívat, pak vážně nevím.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Lippmanne
nemám proti vám zhola nic. Píšu o tom, že na ČŠ de maže a ma že. Tady se vy klidně můžete pohádat s češtináři a nikdo vás nemaže. A ty češtinářské diskuse jsou někdy dost ostré. Vy nevidíte ten rozdíl?
Když vezmu vaši osobu, tak ať jste jaký jste ( většinou se k vašim komentům ani nevyjadřuji, protože nejsem zavilý češtinář), většinou píšete dost slušně a vlastně se musí ocenit, že umíte i slušně někoho sepsout. Což se o některých na ČŠ říci nedá. A Komárek místo těch vulgárních a zcela zřetelně provokujících , maže ty druhé.
Máte pravdu - směju se jen když si uvědomím, že výplody třeba Čapka, jsou výplody člověka mstícího se. Nic jiného to není. kdybych to brala vážně, tak už ten člověk sedí u soudu nebo u kárné komise. Taky nemám ráda diagnozy na dálku. na druhou stranu vím, že tyto diskuse jsou často emočně vyhrocené a padají slova různá. A tak si vždy uvědomím - v diskusi, kdy lidé píší rychle, pod vlivem emocí mě nerozhází. horší je, když o sobě čtete články, nad kterými ten autor musel dost dlouho hloubat a hledat slova. Tam je to špatné.
Diskuse jsou prostě vypjaté a ještě tomu škodí fakt, že se vzájemně nevidíme.Kdyby si lidé sedli ke stolu, asi by se mnoho věcí tak nehrotilo.

Jen se vrátím k ČŠ - bohužel, její ideologický obsah a redaktor jsou příliš zřetelné. Tohle snad nemůžete popřít. Já tam už ani nepáchnu, nehodlám podporovat hysterii.

Knut Klapka řekl(a)...

"Budou si z nás donekonečna dělat srandu? Budou donekonečna spoléhat, že to učitelé dají, a nejlépe zadarmo?"

Ano.

"Učitelé zareagují - změní práci."

Ne. Začíná krize a v šuplíku číhají maturanti.

"Jako češtináře mě pak pobavila jazyková kreativita autora, projevující se třeba "znalostí" jmenného rodu epizeuxe "Není to ten epizeuxis?" (není, Roberte, není, je to ta epizeuxis) či vskutku "korektním" skloňováním zájmena já "Mě nad tím zůstává rozum stát." (3. a 6. pád má tvar "mně", Roberte)."

Jako byste, pane Stanzele, nevěděl, že tohle jsou jen školometské hlouposti, které budou ze škol co nevidět vyredukovány.

"To opravdu nemáme na to, aby ve vzdělávání rozhodovali lidé skutečně vzdělaní a moudří?"

My na to přece nemáme vůbec v žádné oblasti.

"Jen se vrátím k ČŠ - bohužel, její ideologický obsah a redaktor jsou příliš zřetelné."

To ano. Právě proto je to ovšem v kontextu současných událostí mimořádně zajímavé prostředí a vyplatí se ho číst. Slovy klasikovými, ať víme, do čeho jdem.

Silvie A. řekl(a)...

Kdyby si lidé sedli ke stolu, asi by ...

Před osobním setkáním s on-line diskutéry vás co nejnaléhavěji varuji, paní Karvaiová. Moje osobní (naštěstí jen jediná) taková zkušenost mi říká, že "nablízko" jsou ještě větší blbci, než jakými se jeví on-line.

Nevím, zda je tato zkušenost přenositelná.

Karel Lippmann řekl(a)...

Paní Karvaiová,

děkuji za odpověď a pokusím se věcně shrnout svůj postoj ke sporům, do nichž jsem proti své vůli zatahován. Nikde nenajdete žádný můj příspěvek, který by dosvědčoval, že straním panu Komárkovi, že naopak mám něco proti panu Wagnerovi. Ostatně na ČŠ jsem začal psát ještě za pana Wagnera a změnu administrátora jsem nějaký čas ani nezaznamenal. Pozadí vzájemné nevraživosti neznám, maže se, pokud vím, na obou webech, obsah smazaných příspěvků v drtivé většině neznám, nemohu tedy posoudit oprávněnost mazání a navíc nejsem administrátor. Samozřejmě z různých náznaků usuzuji na "ideologické" preference autora i administrátora, ale s těmi preferencemi je to dnes velice složité, pokud jde o jejich průnik do diskuse. Já ty své nikdy neprezentuji, proto mám tu čest být jak "bigotním katolíkem", tak nohsledem "normalizačního cenzora". Pokud víte něco bližšího o důvodech mazání příspěvků na obou webech, tak mi to prosím sdělte. Potřeboval bych k rozhodování důkazy, nikoli nedokázaná tvrzení.
S dokazováním čehokoli je ostatně na obou webech velký problém. Zkuste např. najít nějaký důkaz v diskusních příspěvcích pánů z ASČ nejen pod tímto úvodním příspěvkem.
S panem Čapkem, znovu opakuji, nemám společného vůbec nic. Nečtu z časových důvodů všechny příspěvky, vybírám si. Ty pana Čapka nečtu od jisté doby proto, že vždy vyvolávají velmi emocionální odezvu, takže diskuse je z racionálního pohledu bezcenná. Od pánů Soukala, Kostečky a Silvie A. zde či od pánů Doležela či Petra Pelikána (než ho začal pan Komárek mazat, pan Wagner zase maže pana Lukáše) na ČŠ se také nedočkám ničeho jiného než negativních emocí. Zkuste najít nějaký jejich příspěvek, v němž byste našla věcně doložený argument. Poslední dobou se zde někteří (jistě nemusím jmenovat) upnuli na mé mravní deklasování. Proč to mají zapotřebí, netuším. Něco si o tom jistě myslím, ale stejně jako v případě "nesouladu" mezi administrátory webů, ani v tomto případě nebudu bez dostatečných důkazů dělat kategorické závěry.
Ještě ke zmíněné ideologii. Právě proti ideologizaci výuky svými články a příspěvky "bojuji". Protože "moderní" ideologie není prostředkem jak skutečnosti lépe porozumět, naopak je výrazem snahy skutečnost ovládnout. Proto všechny moje články a příspěvky jsou spojeny hlavním cílem vzdělání: učit lidi myslet. Jak ve světě exaktním, tak ve světě vágním. Konvergentně i divergentně. Kauzálně i v souvislostech smyslu. Přirozený jazyk a jím ztvárněná literatura jsou k tomuto pedagogickému cíli nepominutelnými didaktickými prostředky. Proto mi vadí DT, proto mi vadí unifikované myšlení, které ordinovala dosavadní maturita. A proto mi vadí kvazipozitivismus a jeho důsledky. Čeští elfové na straně jedné a přizpůsobování výuky momentálním potřebám ekonomů a kapitánů byznysu atd. jsou jeho neblahým důsledkem. Každý by si měl udělat svůj vlastní názor, tedy racionálně utvořený postoj.
Proto proti racionality prostým emocím stavím ironii. Ta má totiž racionální podstatu. Do diskuse mezi pedagogy nezvládaná negativní emocionalita nepatří. Ani v digitální ani v jiné podobě.

Silvie A. řekl(a)...

Pokud víte něco bližšího o důvodech mazání příspěvků na obou webech, tak mi to prosím sdělte. Potřeboval bych k rozhodování důkazy, nikoli nedokázaná tvrzení.

Pan Lippmann tohle nepochybně myslí vážně. Obávám se, že cca polovina čtenářů smíchy spadla ze židlí. Je možné, že to nějak souvisí s humanitním vzděláním? Nebo s odborností?

Ygrain řekl(a)...

Jenže, pane Lippmane, při tom boji proti ideologizaci výuky sám vystupujete ideologicky. Příspěvků z jedné i z druhé strany to bylo dost a dost, ale vaše jsou jediné, které mají vlastní terminologii, kterou neustále používáte jako argument. Není divu, že dojít ke konsensu či kompromisu je nemožné.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Lippmanne, nepsala jsem o vás, že někomu straníte.
A důvody mazání? U komárků je to snad jasné, cokoli se vymyká ideologii. nějak se dotýká problematiky romské, rasistické, politické - když to nesouzní s jeho doktrínou. když vložíte citaci třeba i Roma, smaže to, protože to je špatně )ten Rom říká něco, co se korektě nepřijímá), kdežto hulvátsko diagnostické příspěvky nemaže. Možná, že tím chce zvedat čtenost, protože pak se to tam samozřejmě "rozjede". Líbí se mu, když někdo zobecňuje : většina učitelů je špatná, většina učitelů je hnědokošilatá. nelíbí se, když se totéž napíše o aktivistech nebo Romech. je to na dlouhé povídání a stejně to nemá cenu. Možná, že zde bylo pár komentů smazáno, ale je to asi 1:100 na ČŠ. Tam už to ani není diskuse.

mirek vaněk řekl(a)...

Vážení kolegové.

Nechci Vám brát iluze, ale pravdu má vítěz. Byly jsme možná špatně vychováni pro tento svět v morálních zásadách, ale ideologie a boj za její zájmy či za zájmy jednotlivce se na takové zásady neohlíží. Doporučuji pohlédnout na dobové dokumenty z počátku třídního boje od státní cenzury komunistických novin a zásahů proti stávkám k akcím třídního boje komunistů, vzpomenout si na počátky Hitlera v Německu, na vrtěti psem od 50. let do současnosti včetně prezidentských voleb v ČR i v USA.
Uvědomit si, co se vlastně ve společnosti děje. Kdo má prospěch z rozbitého školství a kdo k čemu svými činy směřuje. Jak pracují současná média.
Zachránit školství je těžký boj. Jednotlivec nemá šanci. Pedagogická komora možná ano, ale musela by asi přistoupit spíše na Macchiavellismus a Umění války, než na aplikaci hesla "Jsem čestný muž a šlechtic". Domnívám se že Gándiovský přístup také fungovat nebude. Klíčem k prosazení politických zájmů jsou dnes média!
A jak vidět mnozí aktivisté touto cestou jdou a jsou zatím úspěšní.
Pokud je v rozhodujících pozicích někdo vzdělaný a mající přehled o školství, pak sleduje cvrkot i v diskuzích pod články a obrázek si udělá. Pak možná naděje umírá poslední a můžeme se dočkat příznivější konstelace politiků, která povede ke zlepšení. Jsem ale v tomto směru skeptický. I když pár lidí, kteří vědí o čem mluví, se občas v diskuzích mihne.

Josef Soukal řekl(a)...

"Osobní útoky, které nemají ani náznak snahy o nějakou argumentaci nepouštím...", napsal před pár dny M. Komárek v komentáři na České škole.
Jak se s tím srovnává třeba začátek diskuse pod nedávným prohlášením ASČ přepublikovaném na ČŠ, to bůh suď. Pokud s těmito komentáři někdo nemá problém, není třeba ho jakkoli morálně deklasovat, zvládne to sám.
Ostatně konstatování zjevného není deklasováním.

Josef Soukal řekl(a)...

K Ygrain: Ono nejde jen o terminologii, ale také o jakési vlastní chápání uváděného. Např. vágnost jazyka vůbec nebrání tomu, abychom mohli posoudit, zda žák žák chápe text a dokáže v něm najít něj vyvodit určité informace. Atd.

Eva Adamová řekl(a)...

"Potřeboval bych k rozhodování důkazy, nikoli nedokázaná tvrzení."

Jsou dny, kdy Komárek nemaže, protože nemá co. Ale třeba včerejšek pro něho skutečně nebyl dobrým dnem a musel z gruntu promazat tři diskuze, a jestliže jste včera pane Lippmanne na ČŠ párkrát juknul, nebylo možné si toho nevšimnout.

A netvrďte proboha, že jste si svého času nevšiml změny na ČŠ. To, že tam kvůli Komárkovi prásklo postupně dveřmi minimálně třicet diskutujících, z nichž někteří se tam ozvou jen někdy a někteří vůbec, opravdu nešlo přehlédnout. Tito lidé, kteří na ČŠ pravidelně diskutovali patnáct let nikdo nenahradil a už nikdy nenahradí.

Silvie A. řekl(a)...

Pane Soukal, stačí už jen to, že na hlavní stránce ČŠ je nápis:
"Česká škola umožňuje necenzurovanou diskusi čtenářů."

vágnost jazyka vůbec nebrání tomu, abychom mohli posoudit, zda žák žák chápe text

A není neznalost této okolnosti, popř. neuvědomování si této situace (a to už vůbec nemluvím o neschopnosti zkonstruovat příslušný mechanismus nebo podmnožinu jazyka) příznakem nedostatku jazykářské odbornosti?

Karel Lippmann řekl(a)...

Paní Karvaiová,

nechci už Vás dále obtěžovat, takže jen naposledy poukážu na holý fakt, že jsem se opět nedočkal žádné věcné konkrétní reakce. Typický je vstup (úmyslně neříkám diskusní příspěvek) pana Soukala. Z čehosi mě obviní, necituje ani slovo, nic nevysvětlí, jen atakuje. A tak to dělá vždy!
Počet smazaných vstupů není důležitý. Důležitý je důvod smazání. O tom jsem se ale nedozvěděl konkrétního zhola nic.

Jana Karvaiová řekl(a)...

POčet smazaných vstupů důležitý je. A důvody jsou nasnadě. To snad nechápe jen slepý, pane Lippmanne. považuji vás za inteligentního člověka, takže vím, že důvody znáte. jen nás možná tlačíte k jejich slovnímu vyjádření.

Josef Soukal řekl(a)...

"Osobní útoky, které nemají ani náznak snahy o nějakou argumentaci nepouštím...", napsal před pár dny M. Komárek v komentáři na České škole.
Jak se s tím srovnává třeba začátek diskuse pod nedávným prohlášením ASČ přepublikovaném na ČŠ, to bůh suď. Pokud s těmito komentáři někdo nemá problém, není třeba ho jakkoli morálně deklasovat, zvládne to sám.

Potřebuje výše uvedené ještě konkrétnější vysvětlení?

Josef Soukal řekl(a)...

Už to, že musíte někomu vysvětlovat zjevné, svědčí proti tomu, že dotyčnému jde o diskusi. Ignorace a zpochybňování zjevných skutečností, ignorace a zpochybňování faktů, mlžení, zkreslování, nepravda - s touhle výbavou více či méně pracují všichni, kteří rádi využívají Komárkova pohostinství. Nic víc k tomu myslím netřeba dodávat.

Karel Lippmann řekl(a)...

Paní Karvaiová,
je-li počet smazání tak důležitý, uveďte prosím počty na obou stranách. Alespoň zaokrouhlené, ale důvěryhodné. Pokud budu vědět, co administrátor maže, mohu, pokud budu chtít, jeho web zaplavit tím, o čem jsem si jist, že smazáno bude. Navýším tak počet výmazů. Ale prosím.
Důvody přirozeně znám, paní Karvaiová, ale jen z jedné strany sporu. Nevím, co si představujte konkrétně pod "slovním vyjádřením". Já chci znát k posouzení přesnou citaci alespoň jednoho smazaného příspěvku z obou webů. Třeba ten, který vedl k pravidelnému mazání Petra Pelikána na straně jedné, a ten, který vedl k témuž v případě Jiřího Lukáše na straně druhé. A srovnat je např. s příspěvky pana Soukala či Kostečky. Je to v rozporu s mou inteligencí? Mé rozhodování navíc významně znesnadňují např. právě zmínění diskutující. Jejich soudy a způsob chování logicky vedou spíše k tomu, myslet si opak toho, co tvrdí. Snažím se tomu ale vyvarovat. Nechci se jejich způsobům přibližovat.
Bez konkrétních důkazů vynášet soudy nebudu. Jsem přesvědčen, že to by na školských webech mělo být naprosto samozřejmé.
Mám právo publikovat na obou webech, pokud dodržuji jejich pravidla. To také dělám. Kdybych bral v potaz serioznost mnohých příspěvků, pak bych nemohl publikovat ani na jednom.

Jana Wallis řekl(a)...

Já bych přece jen ještě dodala.
Děkuji všem za tuto diskuzi, která je pro mě průlomová. Chodila jsem na Českou školu, a byla jsem ráda, že pan Komárek maže nezdvořáky. To byl ale omyl. To ideologické pozadí jsem vůbec nevnímala. Já bych neomarxismus (jak píše paní Karvaiová) nerozeznala.
Děkuji také panu Soukalovi i Kostečkovi, kteří ukazují věcnou a nedehonestující diskuzi, plnou věcných argumentů. A paní Sylvie mi svým optimismem a laskavým pohledem dodává energii, stejně jako paní Adamová. Obě mají, vlastně i s paní Karvaiovou tři, veliké srdce. Tady je člověk v dobré společnosti, mezi skvělými a laskavými lidmi.
Děkuji.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Zato ja rozeznam ironii na sto honu

Josef Soukal řekl(a)...

Takže za Lippmannovy pokrytecké vytáčky vlastně můžeme my.

Eva Adamová řekl(a)...

"Počet smazaných vstupů není důležitý. Důležitý je důvod smazání. O tom jsem se ale nedozvěděl konkrétního zhola nic."

Když už se pane Lipmanne zamýšlíte nad mazáním diskuzních příspěvků na ČŠ, zkuste nám napsat, proč si myslíte, že Komárek smazal níže uvedený příspěvek poste.restanteho.

"Osobním útokem není napsat, že něčí názor je špatný, nebo dokonce hloupý a uvést také proč.

Ostré výměny názorů nejsou ke škodě, pokud nepřerostou v bezúčelné urážky.

Pořádná diskuse je ostrá a vášnivá. Opakem je diskuse mdlá a nudná.

Je to jako s kančím gulášem.
Když do něj nepřidáte koření, vznikne tuhá žvýkanice, namočená v obarvené vodě.

No a editor tohoto webu prostě neumí vařit.
Z kdysi špičkové restaurace udělal socialistickou závodní jídelnu, včetně budovatelských hesel na stěnách, ve které na jídelníčku převažuje UHO."

Eva Adamová řekl(a)...

A ještě taková ochutnávka Komárkovy "redaktorské" práce.

Včera jsem v jedné s diskuzí v reakci na urážení paní Karvaiové Čapkem napsala:

"K panu Čapkovi už jenom tolik. Je mi smutno z toho, že v současné době mohou lidé jako on, lidé, kteří ze školství jenom tyjí a jsou na něm přisátí jako pijavice, urážet beztrestně učitele, učitele, kteří pobývají ve školství třicet let a více a odvedli v něm kus poctivé práce. Nejsmutnější ovšem je, že tak činí nejen na svém blogu, ale že je jim k tomu dán editorem prostor i v diskuzích na pravděpodobně nejčtenějším učitelském webu."

Byl samozřejmě smazán. Tak jsem ho upravila na:

"K diskuzi pod tímto článkem už jenom tolik. Je mi smutno z toho, že v současné době mohou lidé, kteří ze školství jenom tyjí a jsou na něm přisátí jako pijavice, urážet beztrestně učitele, učitele, kteří pobývají ve školství třicet let a více a odvedli v něm kus poctivé práce. Nejsmutnější ovšem je, že tak mohou činit nejen na svých blozích, ale že je jim k tomu dán editorem prostor i v diskuzích na pravděpodobně nejčtenějším učitelském webu."

To už mi tam nechal. Leč velmi zajímavá je jeho odpověď, která můj příspěvek zcela záměrně vytrhla z kontextu předchozí diskuze.

"Zkuste alespoň na chvíli připustit, paní Adamová, že i učitelé, kteří jsou ve školství 30 let, někteří z nich, si kritiku zaslouží, že ji dokonce potřebují. A že nikoli každý lektor, či neziskovka jsou "pijavice". Pak byste třeba mohla začít věcně diskutovat a něco se třeba i nového dozvědět..."

Povšiměte si, jak umě využil změny formulace mého příspěvku a zapracoval do své odpovědi neziskovky a dehonestování jedné osoby zaměnil za učitele obecně. Čímž jen potvrdil to, o čem se výše píše, že upravuje diskuze tak, aby jejich vyznění bylo ve prospěch ideologie, která je mu vlastní.

A už k tomu jen dodám. Když si myslí, že učitelé si kritiku zaslouží, proč si myslí, že si ji nezaslouží editoři webů (viz výše uvedený poste.restanteho reinkarnovaný příspěvek).

Josef Soukal řekl(a)...

Kdysi bych si nedovedl představit, že bych se s p. Lippmannem měl dohadovat o věcech elementární kultury. Na základě jeho výukových textů jsem si o něm utvořil jistou představu - je to dílo, které pracuje s určitými hodnotami, jež jsou mi blízké. Proto mi není příjemné, že se zde nakonec ukázal jako člověk, který si s hodnotami, jež považuji důležité nejen pro diskusi, nedělá hlavu. Jeho selhání nahrává představě, že v humanitních vědách je možné leccos předstírat nebo falšovat, že jsou v tomto ohledu neserioznější než vědy přírodní. Pravda, stále se neuchyluje k praktikám jedinců, o jejichž lidské úrovni nebylo pochyb po několika komentářích, ale tohle selhání prostě mrzí. Neznamená to, že bych jeho předchozí dílo zavrhl, budu s ním pracovat a budu na něj kolegy upozorňovat i nadále. Má tisíckrát větší hodnotu než to, čím se p. Lippmann souhrnně prezentoval v diskusích posledních let.

Josef Soukal řekl(a)...

Pro Silvii A.:

Nemohu nesouhlasit.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pan Lippmann do smrti nepochopí, že vlezl na web, který spravuje a podle své vůle v něm maže a maže neomarxista. S neodolatelným zdůvodněním, že "nepřipustí diskusi o diskusi".

Za mě: Důležité jsou všechny životy, černých i bílých. A toto moje přesvědčení není rasismus a nemusím a nebudu kvůli tomu nikde klekat. Moji prarodiče ani rodiče otrokáři nebyli. Já taky ne. Ale jsem, z dopuštění Božího, bílý.

Stejně jako není rasismus kritika didaktického nedouka, který nemá ani tolik slušnosti, aby na webu, jejž spravuje, nechal prostor pro reakci na svoje hnusné výpady.
Kašlu na něj zvysoka. Až odvede za téměř 40 let několik tisíc studentů k maturitě - a to k pořádné maturitě a ne k dávačce - ať něco mele. A že jsem odvedl i etnické Romy a Vietnamce.

Paní Karvaiovou a Adamovou srdečně a upřímně zdravím.

Karel Lippmann řekl(a)...

Paní Adamová,

důvod smazání je zřejmý na první pohled. Zejména poslední odstavec je zcela mimo rámec diskusních pravidel ČŠ, kde je napsáno: "Diskusní fóra pod články jsou určena pouze pro diskusi o tématu, který je předmětem daného článku."

Dále tam také stojí: "Účelem diskusního fóra je seriózní výměna informací a názorů. Vyvarujte se ve svých příspěvcích, prosím, vulgarismů, znevažování osob i celé diskuse a respektujte stanovené téma diskuse." Nejde tady o dost "jednoduché" znevažování osob?

Hádejte, paní Adamová, kdo na PI, kdyby tady ovšem platila, zmíněná pravidla, zejména to druhé, v každém příspěvku flagrantně porušuje. Respektuji ale plně, že na PI platí pravidla jiná. Jestli se mi to líbí, nebo ne, to je jiná věc.

Např. od pana Doležela jsem už toho schytal dost a dost i na ČŠ. Bez smazání jsem "kognitivně zaostalý, nominální mozek, blábolím" apod. Tohle že nejsou "bezúčelné urážky", jak se domnívá poste restante? Takhle se vede mezi učiteli "ostrá výměna názorů" k tématu?

Jinak už nemám, co bych dodal. Kromě toho, že jsem také pokrytec, jsem se už nic obohacujícího nedozvěděl.

Jana Wallis řekl(a)...

Pane Kostečko, mám otázku. Představte si, že někdo, kdo má blog, by tedy nechal prostor pro diskuzi. Co by se tam objevilo? Od vás třeba slova jako "didaktického nedouka", "hnusné výpady", "uříceného odborníka". A podobně. Znáte někoho, kdo by si tohle nechal psát na svůj blog o sobě? Proč by to kdokoliv dělal?
Představte si, že byste se tam objevil Vy, pan Soukal, paní Karvaiová a Adamová... a začali psát podobně, jako o něm píšete zde. Myslíte, že podobné nadávky by třeba zůstaly na stránkách Asociace češtinářů v diskuzi, kdyby tam přišli nějací podobní vulgární kritici? Jenom se ptám, nějak mi to nedává smysl.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Wallis- juknete na muj blog a shledate, ze nemam jeden jediny clanek o nekom konkretnim a uz vubec se nepoustim do napadani jednotlivcu. To jen pro srovnani s Capkem. A ze bych to klidne mohla udelat. Proc? Nemam v sobe potrebu se ukajet na ukor druhych. Ani psanim ani podivnymi kolazemi z fotek.

Jana Wallis řekl(a)...

Máte pravdu, paní Karvaiová. Na blogu máte diskuzi povolenou. Ale to nejsou vaše osobní stránky, ale blog I-dnes. To je velký rozdíl: osobní stránky a web plný blogů u nějakých novin. Ale teď zase to vaše vaše "ukájet"... to je velmi silný a neslušný výraz. V čem jste tedy vy v diskuzi lepší?

Karel Lippmann řekl(a)...

Mám kontrolní otázky, pane Kostečko:
Jaký má pan Lippmann názor na hnutí Black Lives Matter?
Je pan Lippmann neomarxista?
Není pan Lippmann neomarxista?
Kdo je vlastně neomarxista?
Jaký je rozdíl mezi marxistou a neomarxistou?
Na Vaše odpovědi předem "kašlu zvysoka". Váš vkus mě inspiruje.
(Co to ale znamená, pane Kostečko? Copak zvysoka se dá kašlat? Původně tam přece bylo jiné sloveso, které odpovídá představitelné reálné situaci. Ale kašlat zvysoka? Proč by potom nemohla třeba hladina doprovázet?)

Josef Soukal řekl(a)...

Paní Wallis,

které z mých tvrzení nepovažujete za pravdivé? Které z nich není adekvátní praktikám, na které reaguje? Vytrhával jsem někdy věty z kontextu a využíval je k hanění jiných? Lhal jsem o jiných? Psal jsem o nich pomlouvačné články? Odmítal jsem uznat zjevné omyly, utíkal od argumentů protistrany, manipuloval s fakty? Zavdal jsem někdy příčinu k tomu, aby někoho vůbec napadlo srovnávat bezprecedentně nepoctivé Čapkovy praktiky s tím, jak vystupuji já?

Eva Adamová řekl(a)...

"důvod smazání je zřejmý na první pohled. Zejména poslední odstavec je zcela mimo rámec diskusních pravidel ČŠ"

To myslíte ta diskuzní pravidla, které sám Velký Editor velmi často porušuje? Tak fajn.

Eva Adamová řekl(a)...

"Představte si, že někdo, kdo má blog, by tedy nechal prostor pro diskuzi."

Paní Wallis, úplně opomíjíte, že není blog jako blog. Ten Čapkův je obvzláště vypečený.

Eva Adamová řekl(a)...

"Ale to nejsou vaše osobní stránky, ale blog I-dnes. To je velký rozdíl: osobní stránky a web plný blogů u nějakých novin."

Móóóc humorná obhajoba Čapkova počínání!!!

Josef Soukal řekl(a)...

Psal jsem za sebe, ale totéž si nedovedu představit ani u řady jiných, jež Čapek a další napadají.
A pokud se někdo domnívá, že "soukromost" blogu opravňuje k praktikám hraničícím s trestným činem pomluvy, měl by si nejprve sám vyjasnit, co to je etika a kultura diskuse.

Josef Soukal řekl(a)...

Urážlivé to je, pane Lippmanne. Ale reaguje to na vaše konkrétní hlouposti a opakované ignorování skutečnosti, takže nikoli bezdůvodné. Jestli je to i "bezúčelné", jak píšete, nedokážu posoudit.

Jana Wallis řekl(a)...

Pane Soukale,
nemám přečtené vše, co jste napsal vy nebo kdokoliv jiný. Ale z toho, co vidím na webech za poslední týdny, co nejupřimněji odpovídám:

1) které z mých tvrzení nepovažujete za pravdivé?

Otázka, která dá smysl, až budete definovat slovo "pravda". Vaše pravda nemusí být pravda někoho jiného. Ale řeknu to takto: za nepodložená považuji vaše četná tvrzení (třeba o přínosu státní maturity).

2) Které z nich není adekvátní praktikám, na které reaguje?

Odpověď zní: mnoho je neadekvátních. Možná reaguje na něco z minulých týdnů, ale stane se, že jste útočný a ostrý nevyprovokovaně. Třeba v tomto vlákně píšete: "Žádný cíl nemůže být dobrý, když je k němu potřeba otevřít žumpu". A co je ta žumpa? Něco, co je podle vás žumpou někde úplně jinde, na jiném webu, v jiných textech. Ale čtenář této diskuze tu adekvátnost nevidí.

3) Vytrhával jsem někdy věty z kontextu a využíval je k hanění jiných?

Odpověď zní: mnohokrát. Ale v té maturitní diskuzi nejste jediný.

4) Lhal jsem o jiných?

Odpověď zní: nedovedu posoudit, viz otázka 1. Když o někom napíšete, že lže, blábolí nebo podobné vámi využívané výrazy, on si to určitě nemyslí. Naznačil jste, že pan Lippmann je pokrytec. Podle vás možná pravda, podle něho jistě lež. Spíše bych řekla, že často agresivně o jiných názorech tvdíte, že jsou lživé - ale ony jsou jen jiné.

5) Psal jsem o nich pomlouvačné články?

Odpověď zní: vaše texty o odpůrcích nové maturity jsou útočné k oponentům a mohou být jimi chápány jako pomlouvačné.

6) Odmítal jsem uznat zjevné omyly, utíkal od argumentů protistrany, manipuloval s fakty?

Odpověď: přesně takto mi debata o maturitě připadá. I z vaší strany.

7) Zavdal jsem někdy příčinu k tomu, aby někoho vůbec napadlo srovnávat bezprecedentně nepoctivé Čapkovy praktiky s tím, jak vystupuji já?

Odpověď: ano, zavdal. Protože třeba tato diskuze je k němu velmi kritická (vy byst enapsal pomlouvačná a lživá, kdyby šlo o vás), takže to mě právě napadlo - v čem je rozdíl. A doufám, že se ne mě nebudete příliš hněvat, pane Soukale, zvenčí příliš rozdílů vidět není. Nemyslím tedy jen od vás, ale třeba to "ukájení" nebo "žumpa" - copak Čapek o vás napsal něco horšího?

Josef Soukal řekl(a)...

Co na říct?
Žádné argumenty, jen vaše tvrzení.
Nerozeznávat pomluvu, manipulaci apod. od toho, že je někdo takto pojmenuje, lze také těžko nazvat argumentací. A nelze to přijmout.
To, že se někdo nějak chová či nějak jedná, ale odmítá si to přiznat vzdor faktům, je problémem jeho samotného.
Nikdy jsem nepsal pomlouvačné články - v mých textech jsou jen zmínky o argumentační slabosti a také nepoctivosti části oponentů, za čímž si stojím. Pokud s někým rozsáhleji polemizuji, vždy svá tvrzení podkládám konkrétními citacemi a argumentací.
Co se týče pohledu "zvenčí" - může se týkat jen nezasvěcených, náhodných čtenářů, a tím vy nejste.
Netvrdím, že jsem někdy formulačně nepřestřelil, nebo že jsem zaslepenost oponenta nemohl zaměnit s lhaním. Většinou se ovšem v následných diskusích ukázalo, že je mezi tím minimální rozdíl.

Unknown řekl(a)...

Knut Klapka

"Jen se vrátím k ČŠ - bohužel, její ideologický obsah a redaktor jsou příliš zřetelné."

Mrkněte na vlastnickou strukturu. Kdo vlastní Albatros M. A bude Vám vše naprosto jasné.

Silvie A. řekl(a)...

Dobrá věc se podařila!
Osoby pronásledované na ČŠ vedou onu legendární diskusi o diskusi zde na PI. Logický krok.
Ale co je pozoruhodné: Komárkovi nohsledi rovněž vedou diskusi o diskusi zde na PI. Takže nezvyšují Komárkovu sledovanost.

Blahopřeji paní Karvaiové, která tento přesun včera naznačila a nejspíš i odstartovala.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jen jestli není zbytečná ztráta času a energie zabývat českoškolními pitomci a trdly.
Pytlici tam chodili především si počítávat nejen doleželovic komentáře. Nu což...
Na druhou stranu ale pitomce a trdla ignorovat, není právě prozřetelné.
V každém případě na pitomno a trdlno se sluší přinejmenším ukázat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Od vás třeba slova jako "didaktického nedouka", "hnusné výpady", "uříceného odborníka".

S těmi "uřícenými odborníky" pomalu a opatrně. To nejsou slova kostečků, to kostečkové citovali pytliky! Uřícený odborník není nadávkou ani trochu, jen popisuje stav odborníka, jehož výskyt ve sdělovacích prostředcích je řekněme mnohočetný.
Pytlici si pamatují ještě z dob svojí aktivní sportovní činnosti, že tolikerá aktivita se bez zjevných projevů stavu organismu přeborníka neobejde.
Viz 'uřícený'... říčný, schvácený, zadýchaný, zpocený atd.

Jiri Janecek řekl(a)...

Mně se nejvíc líbí diskuze na stránkách Eduinu...

Ta je ještě lepší, než školství nedeformované pozitivismem.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pánové z ASČ a jim blízcí (postoji i vyjadřováním) zde diskutující,

přečetl jsem si dnes ráno znovu celou "diskusi". Nebudu ji rozebírat, jen vám sdělím své rozhodnutí, že za současných okolností v ní na PI už nebudu pokračovat. Během poutavé četby jsem odhalil další nepřímé důkazy, jejichž přispěním si lze vysvětlit, proč jsem tak verbálně agresivním způsoben odrazován od publikování a diskuse na ČŠ. Toto vysvětlení si ponechám pro sebe, přímé důkazy, jak jsem uvedl, nemám, mám jen indicie. Kdo se nepředpojatě zamyslí, jistě je také najde.
Ze stránek PI se tímto napříště mažu sám. Kvůli výše osloveným. Ostatně o vzdělávání většinou nemluví, o nic nepřijdu.

Ygrain řekl(a)...

"Během poutavé četby jsem odhalil další nepřímé důkazy, jejichž přispěním si lze vysvětlit, proč jsem tak verbálně agresivním způsoben odrazován od publikování a diskuse na ČŠ"

Ty brďo, já se připletla k nějakému temnému spiknutí? :o
Prosím vás, zasvěťte mě někdo, já jsem na tyhle věci tupá.

Josef Soukal řekl(a)...

"další nepřímé důkazy"

Proboha proč? Nevidím tady nikoho, kdo by neříkal věci napřímo.

"jejichž přispěním si lze vysvětlit, proč jsem tak verbálně agresivním způsoben odrazován od publikování a diskuse na ČŠ"

To je to poslední, na co diskutující myslí. Každý nechť pobývá tam, kde se mu líbí. Chce-li se držet Komárkových sukní, je to čistě jeho věc.

Eva Adamová řekl(a)...

Taky si pane Lippmanne myslím, že lidé, kteří zde sdělovali své názory na vývoj na ČŠ, rozhodně neměli za cíl Vás od čehokoliv odrazovat. Klidně si tam diskutujte.

Průběžný stav poštu diskutujících, kteří práskli dveřmi ČŠ : PI je po dnešním dni 30 : 1.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jestli sem ti pitomci a trdla nenalezou, budou se tu muset časem dohadovat lidi sami mezi sebou, jinak vzhledem k mentalitě národa poklesne sledovanost nezanedbatelně.
Pytlici se toho pitomství a trdlovitosti klidně zhostí. Půjde jim to docela dobře. Mají mnohé předpoklady a lecčemus se za ta léta přiučili. Jde jen o to, který nešvar a koho si kdy vezmou na paškál.
Začnou třeba tím, že ukončí tuto diskusi. A jak jinak, než navždy!!!

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Lippmanne,

i já se musím přidat: Pardon! Svoje názory, včetně těch na vaši adresu, jsem vždycky napsal pod svým jménem, a tímto se připojuji k těm kolegyním a kolegům, kteří mají České školy už tak akorát po krk.

A vy si srovnejte se svým svědomím, že jste tam psal články i poté, kdy každému soudnému člověku došlo, co tamní mazal dělá.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jiří Lukáš řekl... 20. července 2020 11:10
Je přece jasné, že jste šťastní, že jste spolu.

Vida!
Už lezou...

Josef Soukal řekl(a)...

K vyjádření J. Lukáše bych dodal, že je možné si ověřit, o jaké komentáře šlo. "Nepříjemné oponentní komentáře" ve skutečnosti sestávají z tradičního Lippmannova trollibgu, na který jsem odpovídal a odpovídám bez problémů tisíckrát, a dvou poznámek J. Lukáše, z nichž ta první je čirou profesní hloupostí.
A pak snad, že pokusy srovnávat masivní cenzurní zásahy aktivistického cenzorního pisálka jsou přesně onou kulturou lži, jíž by J. Lukáš rád přišil jiným. A plně odpovídají jeho přitakání neférovostem všeho druhu.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Lukáši,
vy moc dobře víte, že já jsem nikdy ke smazání názorového oponenta nevyzýval.
Jen jsem se vážně naštval, když mě individuum Antonín TU osočilo, že jsem si svoje diplomy koupil. Za to bych mu s chutí dal v hospodě jednu po hubě. (Jak totiž vím, je to gender muž.) Tož tak.

Pane Lippmanne,
snad dříve či později nahlédnete, kam jste psal svoje články a koho, a hlavně co jste tím podporoval. Budete se divit, ale jako literáta si vás vážím. Stačilo by jen, abyste se přestal věčně opírat o autority a natvrdo dokázal napsat názor sám za sebe. A přestal blbnout s odborností a vzdělaností. To byste totiž byste musel začít u sebe: nehájit jako odborník-češtinář hladinu poklesu a konečně přiznat, že jste v tomhle šlápl odborně... no, radši nebudu pokračovat.

Pane Wagnere,
se vší upřímnou, a tedy nikoli jen povinnou úctou, znovu prosím:
Nemažte zde pana Lukáše, pokud nebude v diskusích porušovat zákony této země. Klidně se i od něj nechám označit za pitomce, budu-li mít možnost oplatit na témž prostoru stejnou mincí.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Jedno "byste" jsem nevymazal.
Klasika. Omlouvám se.

Jiří Lukáš řekl(a)...

Jiří Kostečka: Pane Wagnere, se vší upřímnou, a tedy nikoli jen povinnou úctou, znovu prosím: Nemažte zde pana Lukáše

Nemohu s vámi souhlasit, pane Kostečko. Z důvodů, které by vám snad mohly být jasné. Uvědomte si prosím, co a především kam píšete.

A tady jsou ty důvody: Základním problémem komentářů Jiřího Lukáše je šíření (nejen této) nepravdy. A také zlovolná snaha někoho zasáhnout, znectít. Když si zde např. někdo (nešlo o mne) postěžuje na denunciační praxi R. Čapka a jiný reaguje tím, že o Čapkových výrocích na seminářích podá zprávu, Lukáš píše o "urážení se" a "donášení" (možná dokonce "udávání", citaci teď nejsem schopen dohledat, za smysl ale ručím). Nelze s ním diskutovat, bude ignorovat jakýkoli argument jeho nepravdy a zákeřnosti vyvracející. Jeho cílem je relativizace a destrukce pravdy v zájmu dosažení vlastních cílů. V tomto ohledu je přímo prototypem trola. A proto nemám žádných námitek proti mazání jeho komentářů.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ještě jednou, pne Lukáši:

Za svůj profesní život jsem zažil tolik mazání a umlčování, že jsem na tohle hodně citlivý. A opakuji, to se samozřejmě netýká jen mazání mě osobně. Ovšem Komárek se prsí, že maže jen vulgární a rasistické příspěvky. Tak to tedy ne: například mě zbaběle a beze stopy smazal čtyřikrát jen proto, že jsem mu slušně vyčetl, že je cenzor. Od chlapa bych byl čekal jinou reakci.

Jestliže ovšem nejste ochoten uznat, že tenhle normalizační mazal likviduje na České škole primárně příspěvky, které mu nejsou vhod politicky, pak se divím, jak můžete předstoupit před třídu, v níž by byl jen jediný žák, který - třeba - tamní žumpu sleduje.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ještě jedna oprava:
"Pane Lukáši." To byl vážně neúmyslný nedoklep. Promiňte, prosím.
Na meritu věci ovšem trvám. Komárek maže a maže. Názorové odpůrce. A neumožňuje svobodnou diskusi.

Jana Wallis řekl(a)...

Ještě malý dodatek. Pane Soukale, položil jste mi několik otázek. A já odpověděla podle svého nejlepšího svědomí. Na moje odpovědi jste mi vyčetl: "Žádné argumenty, jen vaše tvrzení... v mých textech jsou jen zmínky o argumentační slabosti"

Tak jsme si pročetla několik učitelksých diskuzí. A viděla například váš status, kde jste úplně nevyprovokovaně a iniciativně postoval diskuzi s touto anoncí: "Pubertální stupidita Roberta Čapka je úplně nezměrná" a pak je tam jeho citace, ve které o vás vůbec nehovoří. Prostě jen urážíte jeho názory na výuku.

Takže moje odpovědi na vaše otázky jsou teď změněné a navíc podložené: na všechny, kterými jste se chtěl "odlišit" od p. Čapka, každý objektivní čtenáž nyní musí odpovědět ano. Takže znovu, vaše otázka a moje odpověď: které z mých tvrzení nepovažujete za pravdivé? Mnohá. Které z nich není adekvátní praktikám, na které reaguje? Mnohá. Vytrhával jsem někdy věty z kontextu a využíval je k hanění jiných? Ano, často. Lhal jsem o jiných? Ano, často. Psal jsem o nich pomlouvačné články? Ano. Odmítal jsem uznat zjevné omyly, utíkal od argumentů protistrany, manipuloval s fakty? Ano, často. Zavdal jsem někdy příčinu k tomu, aby někoho vůbec napadlo srovnávat bezprecedentně nepoctivé Čapkovy praktiky s tím, jak vystupuji já? Ano, a jak vidno nejsou tak bezprecedentní. To co vyčítáte, sám děláte. A vlastně i vaše otázky jsou nepřímým útokem, protože jimi podsouváte druhému své praktiky. A co hůř: jménem předsedy organizace skupiny středoškolských učitelů, dokonce učitelů ČJ.

Takže moje otázka sice trvá: v čem jste vy lepší? Ale moje odpověď už je zřejmá.

Eva Adamová řekl(a)...

"Ale moje odpověď už je zřejmá."

Ale buďte si vědoma toho, že je to pouze Vaše odpověď.

A teď moje odpověď.

Můj názor je, že pana Kostečku a pana Čapka nelze vůbec srovnávat, je to úplně jiná kategorie, a to po stránce SKUTEČNĚ dosažené kvalifikace a odbornosti, po stránce didaktické i po stránce lidské.

Člověka, který se honosí tím, že na výuku JAKÉHOKOLIV předmětu stačí zakoupit JEHO knihu a absolvovat JEHO Líného učitele, nelze brát vážně. O člověkovi, který zcela konkrétně kritizuje učitelku češtiny za vytvořený test, přičemž ze zadání ani nepochopil, že děti mají v testu uvádět vzory přídavných jmen, který kritizuje učitelku fyziky za hodinu o difúzi, přičemž ani nechápe proč se difúze v 6. ročníku ve fyzice učí a k čemu mají děti dospět, který kritizuje zeměpisáře, přičemž nezná rozdíl mezi Jižní a Latinskou Amerikou a netuší, že světadíl není totéž co makroregion, si já myslím, že je nedouk, a ne učitel, didaktik, psycholog a lektor.

Tento člověk ale bohužel má břebujelé sebevědomí, dost ostré lokty a velký nedostatek sebereflexe, takže se mu podažilo se vyloženě procpat do médií. A tak se nedivte, že se učitelé vlivu tohoto nedouka brání a bránit budou.

Silvie A. řekl(a)...

na všechny, kterými jste se chtěl "odlišit" od p. Čapka, každý objektivní čtenáž nyní musí odpovědět ano

Nevím, jak to vidí tenhleten každý objektivní čtenáž, ale pro mne je ten rozdíl nepřehlédnutelný.

Navíc každý, kdo obhajuje Velmistra sedmdesáti sedmi umění, například Jana Wallis, v mých očích sám sebe staví na jeho úroveň. Pokud to Jana Wallis neví, je to hodnocení velice nelichotivé.

Josef Soukal řekl(a)...

Paní Wallis,


kdyby to za to stálo, mohl bych dohledat desítky dalších vyjádření R. Čapka, o nichž se nedá říct nic jiného, než že jsou pubertálně stupidní (kromě toho, že jsou arogantní, urážlivé apod.). Podívala jste se na to, na co jsem upozornil? Klidně nás s tím tady seznamte - nemyslím si, že by měl někdo jiný názor než já. Někdy je nehoráznost sdíleného taková, že není třeba ji dokládat.
Jste podivuhodně důsledná ve vyhledávání věcí, které mají svědčit v můj neprospěch: Kolikrát jsem Čapkovi věnoval pozornost? Kolik takovýchto příspěvků jste našla? V jakém poměru je jejich počet třeba k mým příspěvkům věnovaným ochraně zvířat či zavrženíhodnému jednání v jiných sférách života?
Moje odpověď zní: Ani to, co jste snaživě vykutala, nedokáže podpořit nic z vašich tvrzení. Silně mi připomínáte troly, s nimiž se utkávám - všichni si myslí, že zopakují-li své tvrzení, nabývá na pravdivosti. Ubezpečuji vás, že nikoli - jsou jen stále stejně nepravdivá a s každým opakováním nabývají více dehonestujícího rázu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Totiž, pokud je to Jana Wallis.
jeden by řekl, že to ani není ženská.
Takový čuch.

Silvie A. řekl(a)...

Komárek dost striktně (na mě osobně někdy přespříliš striktně) trvá na diskuzních pravidlech webu, který řídí.

Jistě máte, pane Lukáš, na mysli nápis "ČESKÁ ŠKOLA UMOŽŇUJE NECENZUROVANOU DISKUSI ČTENÁŘÚ".

A opakuji, velice se mi zamlouvá, když Komárkovi nohsledi přichází vést onu legendární "diskusi o diskusi" na PI.

Silvie A. řekl(a)...

a doporučil tento komentář ke smazání

Proč by měly na PI býti mazány texty, ve kterých Komárkovi milci sami sebe ztrapňují?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Komárek se prsí, že maže jen vulgární a rasistické příspěvky

Odkdypak se lži říká prsení?
U komárků mažou především vše, co komárci vnímají jako nahlodání jejich už tak ohlodaného sebevědomí. Namátkou...

Michal Komárek napsal... 17. července 2020, 14:08
poste.restante
Ani já s Vámi diskutovat nechci, ze zkušenosti vím, že to nikam nevede.


A vzápětí komárci smazali to, co pytlici vulgárně a rasisticky napsali tamtéž
Toť!
Proti argumentům a smysluplné myšlence se bez argumentů a myšlenky diskutuje nevalně.


No jo, no. Spravedliví a vždy čestní komárci!
A tak to mají se vším... faleš a pokrytectví v krystalicky čisté podobě.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nejlepší by bylo,
kdyby se každý uchýlil tam, kde jej nikdo nemaže, a setrval tam v klidu a pohodě.

Josef Soukal řekl(a)...

"Totiž, pokud je to Jana Wallis."

Pravda, má to lukášovský styl zdánlivé serióznosti, z kterého ale brzy vyleze klasické trolení. Oni jsou si ovšem tihle jedinci v tomto dost podobní.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Dovolím si znovu podotknout, že poté, co jsem před časem vyzval pana Čapka ke sdílení pedagogických metod před třídou, a můj návrh byl jím přijat, uložil jsem si vůči němu tvrdého bobříka mlčení. A držel ho.
Tedy do předvčerejška, kdy jsem s úžasem zjistil, že si mě bere do úst na svém nekomentovatelném webu.
Opravdu charakter. S někým takovým nevlezu před třídu ani omylem.

Tajný Učitel řekl(a)...

Pane Kostečko a spol. Tak nevím co je lepší, mazání komentářů z přesvědčení, nebo na objednávku. Vám věrným štamgastům v hospodě dal editor k dobru jméno, které mu bylo svěřeno a o kterém se domníval, že patří k nicku tajný učitel. Možná ve své snaze vás potěšit přehlédl fakt, že Tajnych učitelů je více, možná si neuvědomil, že TU jeho počin předvídal. Pozor abyste ve svých žlučovitých útocích nešlápl hodně vedle a neublížil někomu, kdo o zdejších diskuzích nemá ani tušení.


Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Tajný
Zkuste pobrouzdat po netu a najít, jak např. Nicka pytlík, Karvaiová, Adamová a další píší dehonestující bléogy o vás nebo ostatních. Ne nedělejte to, napovím vám - nedělají to. nemají zapotřebí psát rozsáhlé články na nějké jméno a ještě k tomu přidělávat úsměvné fotokoláže. mají svou čest. Vyblbnou se v diskusích, kde někdy padne i ostřejší slovo. Toť vše. zato někdo má potřebu tohle dělat a ještě třeba vyhlašovat soutěž o oslí uši. Jmenovitě. A pak se ukájet čtením diskuse jeho vyvolených (kteří smí diskutovat, to je hodně dobře bezpečnostně ošetřeno). Těch vyvolených, kteří dotyčné ubožáky, na které bylo zasednuto neznají, ale jsou rozhodnuti o nich psát jako o děsivých příkladech učitelství, učitelkách prasatech a tak dále. A když nedej bože, některý diskutující napíše, že si myslí, že ty články jsou trochu mimo. Líný učitel vysvětlí, že je to naopak super věc.
Takže raději budu zde, kde mi nehrozí, že ostatní o mě budou spát nehorázné trachtáty. i když vím, že výše nejmenovaný dobrodinec české pedagogiky to tu pečlivě sleduje,aby měl náměty na své výměšky do médií. Takže se ním klidně Tajný kamaraďte, to vám nikdo nezakazuje. jen to taky malounko vypovídá o tom, jaký člověk je, když snese ty šílenosti.
Tajných učitelů je cca 2. Víc ne. A pan redaktor nedal v plac nic. to jen vy se tak domníváte.

Jiří Lukáš řekl(a)...

Jana Karvaiová: Totiž, pokud je to Jana Wallis. Jeden by řekl, že to ani není ženská. Takový čuch.

Josef Soukal: Pravda, má to lukášovský styl zdánlivé serióznosti, z kterého ale brzy vyleze klasické trolení. Oni jsou si ovšem tihle jedinci v tomto dost podobní.

Paní Karvaiová, vy jste jak malá, jako kdybyste nevěděla, že fixlování s publikační identitou je specialita vedení Asocice češtinářů, vzpomeňte na Otana Larsena.

Poznámka: Předsedovi Asociace češtinářů Josefu Soukalovi znovu navrhuju, aby se chopil své dějinné úlohy a doporučil i tento komentář ke smazání.

Ygrain řekl(a)...

Pane Soukale, jakkoli se můj názor na TU podobá vašemu, tohle jste neměl dělat.

Janek Wagner řekl(a)...

Poslední post pana Lukáše ponechávám jen jako důkaz jeho lží: Josef Soukal nežádal o smazání některého příspěvku, jen si dovolil požádat o dočasné ukončení off-topic diskuse u jeho článku.

Naopak pan Kostečka žádal, abych příspěvky Jiřího Lukáše NEMAZAL.

A znovu opakuji: všechny příspěvky panů Lukáše a Čapka budu i nadále mazat pro opakované lživé útoky na mne i na další komentující.

Josef Soukal řekl(a)...

Ygrain, já jsem TU už před několika lety v diskusi napsal, že jsem dospěl k jeho totožnosti a na základě čeho. Přesto dnes - nevím proč - uvádí nepravdu, jež mne nestaví do dobrého světla. Sám poukazuje na to, že stejný pseudonym - tuším, že se liší jen pravopisně - užívá i někdo jiný. Nepovažuji svoje sdělení za neférové. Nesnažil jsem se TU nějak poškodit ani v dobách, kdy jsme spolu vedli zuřivé polemiky.

Ygrain řekl(a)...

Pane Soukale, zveřejnil jste soukromou informaci, kterou si její "majitel" nepřál zveřejnit. Nezáleží na vaší motivaci, to se nedělá. Vy nesete svou kůži na trh z vlastního rozhodnutí, ostatní mají vlastní důvody, proč nechtějí. Pan Wagner by měl váš příspěvek smazat nebo editovat.

Karel Lippmann řekl(a)...


Pane Wagnere,

tady už nemohu mlčet. Odpudivé útoky pánů Kostečky, Soukala např. na mne Vám nevadí? Ani sprostota Silvie A. ("kurevský")? Ani prozrazení identity TU panem Soukalem, jehož záštiplnost už vede ke ztrátě soudnosti? Dosud jsem uznával legitimitu "volnějších" diskusních pravidel Vašeho webu. Teď už bohužel musím za sebe konstatovat, že jsem zcela ztratil důvěru ve Vaši objektivitu. Jednoznačně straníte učitelského povolání nedůstojným útokům zmíněných přispěvatelů. Ke čtenosti Vašeho webu nehodlám přispívat. Už nejen kvůli těm, které jsem výše uvedl. Také kvůli Vám.

Závěrem přidám tři "čerstvé" výroky na mou adresu, které jste zjevně uznal za neútočné a pravdivé (jinak byste je smazal, se lživými tak přece nakládáte, nebo jejich autory alespoň na tuto možnost upozornil):

Josef Soukal:
"Že je Komárkova ČŠ žumpou, je jasné všem. Jen ti, kterým tyhle splašky vyhovují, se tváří, že nerozumí."

Silvie A.
"O pivo, že p. Lippmann nerozumí skutečně. Vždyť ten pán mnohdy nerozumí ani svým vlastním výrokům."

A na to pan Kostečka:
"Pan Lippmann nejenže nerozumí sám sobě. On už nemá jasno ani v tom, co je demokracie, již ovšem ve svém stylu dokáže doložit dvaceti pěti citáty klasiků.

A pak ji bez uzardění likviduje svými příspěvky na webu normalizátora."

Mohl byste pane Wagnere uvést, co o mně tyto výroky veřejně sdělují? Co mi vyhovuje a kde se rád pohybuji? Kdo jsem, když se jen tvářím, že nerozumím? A co o mně vypovídá fakt, že nerozumím svým vlastní výrokům? A co jsem kdy a kde udělal v rozporu s demokratickými principy? Vždy poskytněte alespoň jeden empirický či alespoň logický důkaz pravdivosti těchto výroků, který Vám zabránil je smazat jako lživé útoky či autory alespoň na tuto možnost upozornit. Vysvětlete mi (nám) to. S panem Kostečkou komunikujete. S panem Soukalem jste komunikoval i diskrétně. Za těchto uvedených okolností mám snad právo na Vaši reakci i já.

Josef Soukal řekl(a)...

Respektuji, že pohled editora a jiné diskutující (či i dalších) na můj nyní již smazaný komentář se liší od mého.

Josef Soukal řekl(a)...

Ač neosloven, pokusím se p. Lippmannovi polopatě vysvětlit smysl mé citované věty:

M. Komárek na webu České školy nejen maže řadu komentářů, aniž by se jejich obsah protivil diskusním zásadám webu nebo aniž by obsahovaly nepravdy, ale sám do diskuse vstupuje a zneužívá svého postavení k tomu, aby jemu nekonvenující názory či osoby napadal. Pan Lippmann navzdory tomu na ČŠ publikuje své články, od Komárkovy praxe se nijak veřejně distancoval - resp. distancoval se od ní v zde v jednom komentáři, a to poté, kdy MK začal mazat komentáře i jemu; v diskusi na PI tvrdí, že o pozadí mazání na ČŠ nemá povědomí, a snaží se vést rovnítko mezi oběma weby, ačkoli např. ví, že zatímco na PI může tento svůj názor vyjádřit, na ČŠ se maže už jen zmínka o PI.

Ygrain řekl(a)...

Popravdě řečeno, vážení, myslím, že jste přes čáru skoro všichni. Tohle není diskuse, to je přepírání stokrát přepraného prádla, kdo kdy jak koho znectil či rozkopl bábovičku. Každý jsme v zápalu diskuse někdy ujeli, každý se někdy cítí někým dotčen. Dejte si už konečně pohov, ano?

Pane Wagnere, nestálo by za zvážení, jestli tuhle "diskusi" nesmazat úplně celou? Jejím jediným přínosem pro kteréhokoli čtenáře je zjištění, že účastníci se opravdu, ale opravdu nemají rádi, a ještě po sto letech si budou vyčítat, kdo kdy komu co řekl pod kterým článkem.

Ruším odběr.

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Lippmanne, jak jistě víte, zasahuji do debat jen minimálně a přestože považuji Vaše osobní spory za nepříliš důstojné, nebudu do debaty zasahovat, natož abych některé výroky interpretoval. To jsem ostatně nedělal i téměř deset let na České škole.

Pedagogicke.info jsem začal intenzivněji provozovat jako hobby poté, co se mi přestala líbit redakční politika nového šéfredaktora České školy. Vyměnil jsem si s ním i pár ostřejších slov a výsledkem bylo, že začal mazat všechny odkazy, kde se vyskytl odkaz nebo i zmínka o Pedagogicke.info. Zde je přitom vlevo dole seznam s odkazy na novinky na České škole. Z dnešních vyhrocených debat nemá radost, ale chci je ovlivňovat jen minimálně, protože jste lidé, kterých si stále vážím a mám pochopení i pro Vaše emoce.

Jiří Lukáš a Robert Čapek jsou pro mne již zcela nepřijatelní, první pro přetrvávající lživé útoky ignorující i pokusy o vysvětlení mých postojů, druhý pro dlouhodobé sprosté a nevybíravé útoky na spousty lidí. Oba překročili hranici, kterou jsem ochoten tolerovat. Stejně tak mažu i řadu spamů Jiřího Týře, který zahlcuje diskuse i na České škole.

Nepasuji se do role objektivního strážce pravidel, ale snažím se. A stejně jako pana Lukáše, prosím, nediskutujte s moderátorem ;-)

Okomentovat