2.7.20

Neformální vzdělávání v době koronavirové epidemie: rychlý přechod do online prostoru, časově náročné přípravy i změny v organizačních strukturách

Restrikce spojené s koronavirovou epidemií se dotkly všech odvětví, vzdělávání nevyjímaje. Uzavřeny byly školy, svůj provoz musely pozastavit i veškeré volnočasové organizace, mateřská centra, střediska volného času apod. Podle mini ankety realizované Asociací neformálního vzdělávání 43 % těchto subjektů spustilo online vzdělávání, téměř tři čtvrtiny z nich dokonce začalo s touto formou komunikace již v březnu, krátce po vyhlášení nouzového stavu. Jak ukázaly další výsledky mini ankety, příprava on-line aktivit je pro pracovníky s mládeží, sociální pracovníky a školitele, velmi náročná a zabírá jim dokonce až dvakrát tolik času než příprava na klasickou práci naživo. Nejen organizace nabízející neformální vzdělávání tak musely pozměnit organizační struktury a přijmout změny ve fungování spolupráce (70 % respondentů).

Počáteční nadšení pomalu opadalo

Podle výsledků mini ankety Asociace neformálního vzdělávání, které se zúčastnili pracovníci s mládeží, lektoři či sociální pracovníci, pokračovalo během nouzového stavu 43 % respondentů se vzděláváním online, u téměř 30 % přechod do virtuálního prostoru neproběhl. Částečně se do pořádání lekcí přes internet pustila zhruba 30 % organizací. Při svém snažení o zachování kontinuity přitom narážely na nejrůznější úskalí. Polovina dotazovaných uvedla, že příprava online aktivit je minimálně až dvakrát časově náročnější než příprava na klasické setkání. Kromě časových možností naráželi respondenti ankety i na jistou přehlcenost dětí a úpadek počátečního nadšení. To potvrzuje i Kateřina Hiebschová, ředitelka Střediska volného času Déčko Náchod: „Hned v březnu začali naši pracovníci točit instruktážní videa, byli jsme více aktivní na našich sociálních sítích. Za pár týdnů ale bylo zřejmé, že děti i mladí lidé jsou online aktivitami již přesyceni. Zkoušeli jsme tedy něco jiného, různé prvky gamifikace, aby to naše cílové skupiny více bavilo. Pro příklad mohu uvést šipkovanou pomocí QR kódů, kdy jsme připravili cestu a děti si ji pak mohly kdykoli projít, a následně se podělit o zážitky na Facebooku. Nakonec jsme zjistili, že nejlépe funguje online propojení v předem daný čas a hodinu, protože to dětem nejvíc připomíná jejich oblíbený kroužek.“

Velké komplikace, ale i pozitivní změny

Jak ukazují výsledky realizované mini ankety, při práci s mládeží na dálku se mnoho lidí potkávalo také s komplikacemi technického rázu. Například výběrem optimálního nástroje pro online výuku či práci na dálku i náročnější koordinaci s časovými možnostmi rodičů. Změny ale přinesly organizacím i řadu pozitiv. Jak uvedli účastníci mini ankety, zaměstnanci měli čas na seberozvoj, týmy se více stmelily, a některé organizace začaly více strategicky plánovat. Často zmiňované pozitivum byla i časová úspora spojená s přesunem do práce i vykročení z jisté komfortní zóny a rozšíření si portofĺia o nové znalosti a dovednosti. „Díky našim dlouhodobým projektům jsme byli s mnoha pracovníky s mládeží i s organizacemi v úzkém kontaktu a mohli jsme tak sledovat, jak se s nenadálou situací vyrovnávají. Ověřili jsme si, že lidé, kteří pracují s dětmi a mládeží jsou velmi flexibilní a kreativní, a tak se jim poměrně rychle podařilo nalézt ke svým cílovým skupinám vhodnou cestu. A to i navzdory technickými i fyzickým omezením. Také je zřejmé, že v tomto sektoru je pomoc druhému brána jako samozřejmost a dobrovolnictví jako přirozená forma zapojit se a přispět svým dílem k podpoře těch, kteří to nejvíc potřebují,” uvádí Jolana Dočkalová z Asociace neformálního vzdělávání a pokračuje: „Na druhou stranu jsme zjistili, že právě v tomto sektoru je mnoho lidí, kteří uzavření školských zařízení a volnočasových kroužků zasáhlo z existenčního pohledu. Na rozdíl od škol a učitelů se na pracovníky s mládeží tak trochu zapomnělo. Často mají více malých úvazků, pracují jako OSVČ pro více zaměstnavatelů, anebo mají dohody a smlouvy na dobu určitou. Proto se často řadí k těm, kteří na státem poskytovanou podporu v období karantény nedosáhli.”

Mini anketa Neformální vzdělávání v době koronavirové epidemie byla realizována online dotazováním v období od března do června 2020. Do mini ankety se zapojilo na 30 organizací věnující se neformálního vzdělávání.

O Asociaci neformálního vzdělávání

ANEV sdružuje zkušené pracovníky s mládeží, školitele, projektové manažery i kouče, kteří dlouhodobě působí v neformálním vzdělávání v práci s mládeží. Anev podporuje kvalitu práce s mládeží vzděláváním pracovníků s mládeží, mapováním inovací a evropských trendů, sdílením dobré praxe v oboru v mezinárodním i národním kontextu a propojováním přístupů neformálního a formálního vzdělávání. 

www.anev.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat