29.7.20

Marek Kerles: Vědci zkoumají výsledky romských školáků v testu inteligence. Upozorňují, jak je znevýhodňuje

Psychologové ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity zkoumají, které části testu inteligence jsou ovlivněny specifiky života romských školáků na prvním stupni základní školy. I když může takový projekt vyvolávat v Česku řadu protichůdných, možná až xenofobních reakcí, podle jeho autorů nejde o žádnou snahu zvýhodnit Romy na úkor většinové populace. Naopak. Romské děti by podle nich s pomocí výsledků tohoto projektu měly dostat v testech stejnou šanci jako ostatní. „Psychologické testy jsou ovlivňovány kulturou a jazykem. Zkoumáním otázek můžeme docílit toho, aby test takzvaně kulturně nestranně diagnostikoval právě romské školáky,“ řekla v rozhovoru s INFO.CZ Alena Kajanová z Ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd ZSF JU.

Z rozhovoru v INFO.cz vybíráme:

Říkala jste, že romské děti mají většinou menší slovní zásobu a to je pak znevýhodňuje. Není to ale chyba rodičů? A neměla by tedy snaha o změnu směřovat spíše vůči rodičům?

S tou slovní zásobou je to složitá otázka. Je ale zajímavé, že řadě dětí opravdu ovlivňuje slovní zásobu televize, když běží v rodinách prakticky pořád. Byla jsem ale nedávno v rodině, v níž se děti vyjadřovaly, s nadsázkou řečeno, snad až akademicky. A pak jsem přišla na to, že rodiče mají většinou jako kulisu zapnutý zpravodajský kanál ČT24. U dalších dětí jsou zase velkým zdrojem slovní zásoby telenovely nebo akční pořady, a ty se samozřejmě budou vyjadřovat jinak. Prostředí vždy ovlivňuje dítě.

Každopádně bychom podle mého názoru neměli, konkrétně třeba v těch inteligenčních testech, mávat rukou nad tím, že děti jsou třeba psychicky zanedbané kvůli chování rodičů a oni tedy za všechno mohou. Když jsme třeba zkoušeli test v jedné exkludované lokalitě, tak nám jako antonymum slova koupit většina dětí řekla slovo ukrást. Přitom jedinou uznatelnou variantou je slovo prodat. Ale když se nad tím opravdu do detailu zamyslíte, je to opravdu takový nesmysl? Není možné z ryze logického hlediska jako slovo opačného významu ke slovu koupit použít také slovo ukrást? Test to ale automaticky vyhodnotí jako chybu, protože zkoumá ustálenou formální logiku. Vydavatelé, kteří test vytvářejí, se na rozdíl od těchto konkrétních dětí s tímto ve svém okolí nesetkávají a nedokážou proto tímto způsobem v otázkách uvažovat. Samozřejmě je smutné, když děti takto odpovídají, ale to nevypovídá o jejich inteligenci. Tady opravdu musíme vidět chybu rodičů. Chování jejich rodičů je znevýhodňuje i v jejich odpovědích, my bychom se ale měli snažit, aby je v testech ovlivňovalo co nejméně.6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

nejde o žádnou snahu zvýhodnit Romy na úkor většinové populace
...
aby test takzvaně kulturně nestranně diagnostikoval právě romské školáky


A co zvýhodnění na úkor jiných etnických, národnostních či sociálních menšin?

Jana Karvaiová řekl(a)...

S tou slovní zásobou - to je pravda. bohužel, i lidé, žijící zde po mnoho generací moc česky neumí.
Takže pokud se úpravy týkají jen verbální stránky, pak v tom nespatřuji problém. Ostatní se dá řešit jinak.
Já osobně vždy ztroskotávám na 3D představách. A nikdo mi test neupravuje, jsem na to prostě blbá.

mirek vaněk řekl(a)...

No jo, ale telenovelami jsou znevýhodněny i neromské děti. A ty nebudou zkoumány?

Pořád se bude žehrat na sociální vyloučení a znevýhodnění a jediné co se zkoumá, je romská populace. A ještě se tím chlubí. Oni nejsou jediní. A rasová diskriminace není to, co pomůže. Pomůže jen řádný výzkum a podpora všem, kteří to potřebují a mají zájem. Ti, co nemají zájem budou problémem.

Silvie A. řekl(a)...

Pomůže jen řádný výzkum a podpora

Dokud budou existovat lidé a dokonce organizace, které si udělaly živnost z "řešení" Romů a exkludovaných lokalit a "znevýhodnění", nepomůže vám nic.
Totiž, dokud český stát blahobytu tyto parazity dobře platí.
Všichni to dobře víte.

Unknown řekl(a)...

Vadí mi, že se neustále řeší a zdůrazňuje, že určitá skupina dětí nezvládá verbální testové úlohy. Na verbálních úlohách rozhodně psychologická diagnostika nestojí (!), jak je neustále mylně veřejnosti předkládáno. Daleko závažnější je, že například děti ze "sociálně znevýhodněného prostředí" často hůře ve srovnání s věkovým standardem skórují i v neverbálních úlohách, zaměřených na koncentraci pozornosti, zrakové rozlišování, manipulaci s názorným materiálem při konstrukčních úlohách - a to i po krátkodobém zácviku. Může tomu tak být i proto, že výchovné prostředí v raném věku není dostatečně stimulující v tomto směru. Obvykle však jsou tyto děti schopny dané "deficity" ve vývoji "dohnat", pokud samozřejmě se nejedná o přidružené neurologické postižení. Summa sumarum - z mého pohledu by bylo skvělé, kdyby se výzkumy více zaměřovaly na to, jak děti s danými vývojovými znevýhodněními co nejefektivněji vzdělávat, jaké metody používat, co rozvíjet, nikoli jak je testovat...

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Sociálně znevýhodněné prostředí" se v žádném případě automaticky nerovná
"NEdostatečně stimulující". A naopak...
Sociálně zvýhodněné prostředí není automaticky dostatečně stimulující.

Okomentovat