20.7.20

Laura Doanová: „Dítěti z Anglie by kvůli neznalosti jazyka nehrozila diagnóza mentálního postižení. Romovi ano,“ říká Jitka Votavová

Jitka Votavová je projektovou manažerkou programu Romská stipendia, který poskytuje finanční pomoc aspirujícím romským studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol v celé České republice, a zároveň studentům pomáhá dosahovat svých cílů skrze poskytovaný mentoring či doučování. Povídaly jsme si o postavení Romů v české společnosti, o historických křivdách, o inkluzi, a především o jejím vlivu na přístup Romů ke vzdělání.


Z rozhovoru v E15.cz vybíráme:

Zmiňovala jste segregované třídy v rámci běžných škol. Mají vůbec zřizovatelé škol informace o tom, že se něco takového děje, nebo to zůstává interní informací?

Určitě se to liší škola od školy. Ale zřizovatelé se o tom mohou dozvědět na základě stížností ze strany rodičů nebo od kohokoliv, kdo ví, že se to děje. Nevěřím tomu, že by obce neměly tyto informace. Dost často je to spíš v součinnosti se strategií vyčleňovat Romy z hlavního proudu, protože ve chvíli, kdy se někde objeví romští žáci, tak hrozí odhlašování neromských dětí. Proto se dělají akce zvlášť pro romské děti a zvlášť pro zbytek, byť se jedná o stejnou školu. Když jsou třídní schůzky, tak se dají různé termíny romským a neromským rodičům. A pokud víme, že v nějakém městě je sociálně vyloučená lokalita, tak je to zodpovědnost samosprávy, aby tomu věnovala pozornost a zjišťovala si, jak to v konkrétních školách v okolí funguje a nečekala jen na to, že přijde nějaká stížnost zdola.

Víme, jak častý je výskyt segregovaných tříd v rámci běžných škol?

Obávám se, že na to žádný specifický výzkum není. Rozhodně ale existují čísla, pokud jde o segregované školy. Tam je to stále kolem desítky škol, které jsou vyloženě romské. Dalších asi šestadvacet škol má padesát a více procent romských žáků a kolem osmdesátky základních škol je z pětatřiceti a více procent romských. Zkoumání této problematiky na lokální úrovni se ale věnuje například organizace Awen Amenca, která se zabývá obecně mapováním nerovného přístupu romských dětí k základnímu vzdělání a před časem upozorňovala na mnohé takové praktiky, přičemž se to u jedné školy podařilo dotáhnout až k soudu. Soud konstatoval, že opravdu došlo u dvou dětí k odmítnutí na základě jejich romské národnosti. To rozhodnutí trochu zapadlo, byla tam ale naděje, že by to mohl být precedens do budoucna a měly se tak řešit podobné situace.(...)

Odpůrci inkluze nejčastěji argumentují tím, že inkluzivní opatření brzdí talentované a schopné žáky. Podle některých odborníků je však apriori špatné se příliš upínat na výsledky namísto toho, co vzdělání dá všem dětem. Klade si podle vás české školství špatné cíle?
Z naší praxe vyplývá, že školy jsou stále v malé míře ochotné respektovat odlišné sociokulturní podmínky, ze kterých některé děti přicházejí. To, že je to nastavené na průměrné hodnoty, že dítě, které přijde do první třídy umí česky, umí písmenka abecedy, vyjmenovat barvičky a tak dále — to je základ, ale zároveň řada dětí neumí česky natolik, nakolik umí svůj mateřský jazyk. A to nemluvím jen o romských dětech. Když se sem přistěhuje rodina z Anglie, která umí jenom anglicky, tak tomu dítěti přece nehrozí, že by bylo diagnostikované s lehkým mentálním postižením. Věřím, že pracovat s takovými dětmi je náročné pro pedagoga, ale nástroje pro integraci ve škole jsou. Ale u romských dětí je to známka nějaké nedostatečnosti. Je třeba respektovat to, že romské rodiny mají specifické kulturní zázemí, stejně jako to respektujeme třeba u dětí vietnamských. Což doufám, že se děje, ale dokážu si představit, že ne všude to tak je. U romských dětí to ale velmi často znamená, že dítě je považováno za hloupé nebo že se mu rodiče dostatečně nevěnovali a řeší se spíš to, jak se ho zbavit, než že by se hledaly nástroje, jak mu vstup do školy vůbec umožnit.11 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jenže tady taky nehrozí.Kdo si pořád vymýšlí tyhle blbiny?
učila jsem Vietnamce, co uměl česky jen 5 slov a nikdo se nesnažil z něj dělat mentálně postiženého. Na to jsou totiž testy.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jinak by mě zajímalo toto:
Pokud jsou někde segregované třídy:
-co to přesně znamená?
-učí se tam podle nějakého jiného vzdělávacího programu?
-učí tam nějací o hodně horší učitelé?
-co je na těch třídách tak špatného, pokud se tam někdo dětem věnuje ještě více, než by tomu bylo v běžné třídě?
-chce někdo naznačit, že v segregovaných třídách je to hroší, protože tam jsou etnicky vyčleněné děti? Ony jsou ty děti nějak horší?

Silvie A. řekl(a)...

tam jsou etnicky vyčleněné děti? Ony jsou ty děti nějak horší?

Domnívám se, že celý článek je záměrná provokace, a po zkušenostech od teplického soudu soudím, že paní Jana si "zahrává", a ještě víc by si zahrával ten, kdo by jí odpovídal na otázku.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Paní Silvie, nezahrávám si. pro mě je vždy podstatné, že ty děti kdekoli:
-dostanou zvýšenou péči
-mají adekvátní podmínky
-učí je fundovaní učitelé=
-mají více pomůcek
-mají asistenty
apod.
ostatní je pro jejich vzdělávání irelevantní.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Před chvílí jsem se vrátila z kostela od naší husitské farářky Žanetky. je to Romka. připravujeme adventní koncert (to je hrozný, v červenci, ale je to potřeba).
A ona třeba absolvovala Střední sociální romskou školu. Ta škola to dokonce má v nadpisu. Tak nevím ,jestli je to segregace. A pak samozřejmě dělala teologii. Já jen pro ilustraci, jak se věci mají.
https://www.shekel.cz/23083/skola-pro-romy

Ygrain řekl(a)...

"Když se sem přistěhuje rodina z Anglie, která umí jenom anglicky, tak tomu dítěti přece nehrozí, že by bylo diagnostikované s lehkým mentálním postižením...u romských dětí je to známka nějaké nedostatečnosti"

Romské děti se přistěhovaly z romsky mluvícího státu, bez přístupu k českým médiím, možnosti navštěvovat českou školku atd., a jejich rodiče mluví pouze romsky? To jsou mi věci...

"nástroje pro integraci ve škole jsou"
Dobrý pokus o vtip. Ty finanční injekce do školství a houfy asistentů a speckařů opravdu nelze přehlédnout.
Ostatně, nebyly by lepší - a výhledově nejspíš levnější - nástroje pro integraci rodiny do společnosti? Protože napravovat specifika kulturního zázemí až v šesti letech může být trochu pozdě, a bez spolupráce rodiny se to neobejde.

Miroslav Klempar řekl(a)...

K první otázce: Jak o tom zřizovatelé mohou vědět, když je pan Sarkozi a paní Karvaiová nabádají, aby v dotaznících lhali.
A k poznámce paní Karvaiové: To jako myslíte vážně? Ptáte se co je na segregaci špatného?
To už vaše rasistická ideologie došla ak daleko?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pne Klempáre, v klidu ještě jednou a čtěte, prosím pozorně.
Rasista by nicky nenapsal např. toto:
Paní Silvie, nezahrávám si. pro mě je vždy podstatné, že ty děti kdekoli:
-dostanou zvýšenou péči
-mají adekvátní podmínky
-učí je fundovaní učitelé=
-mají více pomůcek
-mají asistenty
apod.
To vám jako vadí? Že požaduji lepší podmínky? No tááák.


A zde je můj druhý příspěvek:
...Pokud jsou někde segregované třídy:
-co to přesně znamená?
-učí se tam podle nějakého jiného vzdělávacího programu?
-učí tam nějací o hodně horší učitelé?
-co je na těch třídách tak špatného, pokud se tam někdo dětem věnuje ještě více, než by tomu bylo v běžné třídě?
-chce někdo naznačit, že v segregovaných třídách je to hroší, protože tam jsou etnicky vyčleněné děti? Ony jsou ty děti nějak horší?...
Podtrhněte větu, která hovoří o tom, kde se ptám, co je na segragaci špatného.
Děkuji za odpověď.

Ještě vyjádření k tomu,co jste napsal o lhaní: Je zcela dohledatelné, že jsem proti definici, kterou určilo ministerstvo k rozpoznání Romů ve školách. Jestli chcete, najděte si studii OSF, která také hovoří o tom, že takto se to dělat nemá nebo že je to nejhorší ze všech možných způsobů, jak se má etnicita (národnost) určovat. je to tedy zcela v souladu s OSF studií, kterou vám klidně celou pošlu, pokud máte zájem

Prosím ,přečtěte si mé příspěvky pomalu, v klidu a přemýšlejte. Asi bych se nekamarádila s Romy, kdybych byla rasista. Chcete poslat mailem i adresy jejich,aby o mě vydali nějaké svědectví? jsem ochotná udělat i toto. Vy jste si prostě u mého jména udělal černý puntík a kdybych teď napsala cokoli, je to špatně. Ale to není můj problém.

Eva Adamová řekl(a)...

"Jak o tom zřizovatelé mohou vědět, když je pan Sarkozi a paní Karvaiová nabádají, aby v dotaznících lhali."

Vy si pane Klempáre nedejbože myslíte, že to zjišťování počtu Romů podle té šílené definice Roma v jednotlivých školách slouží zřizovatelům? No to ani omylem.

A ještě k té definici. Ta je jednoznačně rasistická a Vy označujete za rasisty lidi, kteří nabádali ředitele, aby na kvůli tomu na ten dotazník neodpovídali, za rasisty? Já myslím, že jste vystřelil úplně mimo.

Silvie A. řekl(a)...

co je na segregaci špatného?

Škoda, že to pan Klempar nevysvětlil. Že by jeho sluníčkářská ideologie neměla argumenty?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dítěti z Anglie by kvůli neznalosti jazyka nehrozila diagnóza mentálního postižení.

I kdyby to bylo romče?

jak častý je výskyt segregovaných tříd v rámci běžných škol?
Obávám se, že na to žádný specifický výzkum není.


Tak ono se neví přesně, kolik je čistě romských tříd, ale ví se určitě, že v takových třídách se dětem nedostává kvalitního vzdělání a odpovídající péče.
To jakože do takových tříd ředitelé škol záměrně nasazují špatné učitele?
To je pro pytliky docela obtížně uchopitelné.

je to spíš v součinnosti se strategií vyčleňovat Romy z hlavního proudu

Pardon?
V čété 24 právě hovoří odborný asistent z jakési vysoké školy, že jejich absolventi z různých národnostních a etnických menšin se při hledání zaměstnání podle jejich vlastního vyjádření nesetkávájí s nějakou diskriminací kvůli jejich jinakosti. Tudy by mohla vést cesta. To jest, absolvovat vysokou školu.

A aby nezapadlo...
Posčítávání dětí podle nějakých domnělých znaků vnímají pytlici stále jako hanebnost. Zvláště pak, pokud tak činí jakási odbornice podle fotografie třídy v přímém televizním přenosu! To už vypadá jako vyloženě prasárna...

Okomentovat