24.7.20

KIPR: Evaluační nástroj pro autoevaluaci školských poradenských zařízení

Odborníci projektu KIPR – Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze, který skončil na konci ledna 2020, zveřejnili webovou aplikaci, která je určena školským poradenským zařízením (ŠPZ) a jejich zřizovatelům.


Vedle dotazníku spokojenosti pro uživatele poradenských služeb (klienty a školy) poskytuje tento evaluační nástroj také možnost pro samotná školská poradenská zařízení si ověřit, jak naplňují své poslání a jak si konkrétně stojí, pokud jde o naplňování jejich poslání s ohledem na Jednotná pravidla (určená samotným projektem), standardy (určenými vyhláškou MŠMT) a kritérii České školní inspekce (podle metodiky zvané Kvalitní škola).

Jinými slovy, primární funkcí evaluačního nástroje je vedoucím pracovníkům ŠPZ poskytnout podporu při naplňování Jednotných pravidel. Nástroj byl vytvořen s ohledem na hodnotící kritéria ČŠI. Evaluační nástroj je možné využívat nejen v režimu prostého zobrazení hodnotících kritérií, ale také v anonymním režimu. Zde se sleduje míra právě naplňování Jednotných pravidel.

Případné výsledky z režimu vyplnění se zobrazí pouze osobě, která dotazník vyplní, výsledky nebudou ukládány ani odesílány dalším stranám. Seznam je rozdělen podle jednotlivých Oblastí Jednotných pravidel pro poskytování poradenských služeb ŠPZ. Evaluační nástroj pro ŠPZ je rozdělen podle posuzovaných kritérií na diagnostickou část, materiální část, intervenční část, obecnou personální část a procedurální část.

Pro zobrazení či vyplnění seznamu hodnotících kritérií vyberte příslušnou oblast Jednotných pravidel. Výsledky evaluačního nástroje je možné vytisknout.

Dalšími možnými uživateli webové aplikace jsou zřizovatelé poradenských služeb a MŠMT, a samozřejmě Oddělení metodické podpory školských poradenských zařízení a ústavní péče NPI ČR.

Evaluační nástroj naleznete zde.

8 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Jéšišmarjá, to je teda projekt. Nejzbytečnější ze zbytečných. To snad už ani není pravda.

Nicka Pytlik řekl(a)...


Tak snad ještě taková drobnost... Kolik milionů to stálo?

Unknown řekl(a)...

Evaluační nástroj nezobrazuje všechna ŠPZ. V seznamu je jen pár SPC a PPP. To je nějaká legrace?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak snad ještě taková drobnost... Kolik milionů to stálo?

To snad ani nechtějte vědět.

Eva Adamová řekl(a)...

150 milionů

https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu/projekty/02-operacni-program-vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-3-rovny-pristup-ke-kvalitnimu-predskolnimu,-pri/podpora-kvalitnich-poradenskych-sluzeb-ve-skolach

Nicka Pytlik řekl(a)...

Sto padesát milionů?
To jsou patnácti tisícové noutbúky pro deset tisíc(!) žáků.
Což je ale jen plusmínus jedno jediné procento žáků základních škol.
To nestojí za řeč. Jako když plivne...

Silvie A. řekl(a)...

Česko je oprávněně kritizováno za to, že ve srovnání s jinýmy zeměmi OECD vynakládá málo peněz na školství. Tak pokud se to někdy změní a těch peněz na školství půjde více, takhle nějak to bude probíhat.

Nemohu to dokázat, ale IMO ten principiální průšvih spočívá v demokracii. Nikdo za nic neodpovídá.

Eva Adamová řekl(a)...

"To nestojí za řeč. Jako když plivne..."

Ano, je to jen jeden plivanec do moře tisíců projektů, ve kterém se topíme už dobrých 15 let.

Okomentovat