28.6.20

Tomáš Barták, Karel Gargulák: Problematika hodnocení žáků během distančního vzdělávání: Příležitost pro vzdělávací politiku a vzdělávací systém?

Otázka hodnocení žáků v době výuky na dálku byla silně rezonujícím tématem po celou dobu uzavření škol. Nyní se problematika opět objevuje v souvislosti s uzavřením klasifikace a závěrečným vysvědčením za 2. pololetí, které po většinu času probíhalo distančně. Opakovaně bylo řečeno, že školy a učitelé byli i s ohledem na mimořádnost situace ze dne na den „vhozeni“ do vod vzdělávání na dálku, přičemž legislativní úprava a metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k tomu jak žáky hodnotit, byly školám doručeny 6 týdnů po jejich plošném uzavření. Cílem tohoto analytického vstupu je stručně zmapovat přístupy k hodnocení žáků před a po vydání této metodiky. Datovými zdroji budou stručně shrnuté výpovědi ředitelů v rámci šetření České školní inspekce (ČŠI), které jsou dále doplněny kontextovým sběrem dat a příkladů přístupů k hodnocení, který byl realizován studenty předmětu Vzdělávací politika vyučovaného na Katedře veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií FSV UK. Závěr tohoto otevřeného materiálu přinese krátkou úvahu nad tím, jak se popsané přístupy k hodnocení mohly či nemohly projevit v aktuální závěrečné klasifikaci či jaký dopad mohou mít na budoucí opatření vzdělávací politiky v ČR v dané oblasti.


3 komentáře:

Silvie A. řekl(a)...

Zajímavý poznatek je, že FSV UK má jakýsi Institut sociologických studií,
ten má Katedru veřejné a sociální politiky,
ta katedra organizuje předmět Vzdělávací politika
a na tom předmětu jsou studenti.
Inu, pokrok nezastavíš.

Eva Adamová řekl(a)...

Postavit analýzu, kterou se rozhodnu krmit veřejnost a vydávat ji za něco relevantního, na základě nesmyslných a nepřipravených rozhovorů ČŠi s řediteli v době, kdy někteří z nich ještě ani netušili, co a jak jejich kantoři vlastně dělají, a na plných 43 řízených rozhovorech FSV UK, tomu se vážně nedá říct jinak než dovednost uplést z hovna bič.

Nicka Pytlik řekl(a)...

tomu se vážně nedá říct jinak než dovednost uplést z hovna bič.

Standardní výstup z těch nepřekonatelných eduinských výzkumů.
Se mohli radši nasměrovat do pátrání po vakcíně proti koronaviru.
Tak hlavně, že se ví, kdo se konkrétně pod tento bič podepsal.

Okomentovat