7.6.20

P-KAP: Vzniká program na rozvoj digitálních kompetencí učitelů SŠ

Program DVPP k rozvoji digitálních kompetencí specifiky zaměřený pro učitele společenskovědních předmětů SOŠ připravuje Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Finální verze programu vznikla i díky výsledkům online dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo více než 2000 středoškolských učitelů v celé ČR, kteří byli požádáni o spolupráci krajskými garanty projektu P-KAP.


Návrh programu, nyní předkládaný účastníkům šetření i učitelské veřejnosti Oddělením pedagogických a psychologických studií MÚVS ČVUT v rámci projektu TAČR, prošel připomínkami, v rámci pilotáže je dále upravován a ve spolupráci se zúčastněnými učiteli jsou navrhovány a ověřovány indikátory plnění, parametry pro výsledky učení a je posuzována vhodnost doporučované literatury pro učitele.

Program bude k dispozici v Národním pedagogickém institutu ČR.

2 komentáře:

Silvie A. řekl(a)...

Jako soupis požadavků, co by měl učitel umět, docela dobrý.
Jako náplň případného kurzu, který to má ty učitele naučit, je to nesmysl. Uvedu jeden příklad: proč učitelům vnucovat zrovna Moodle? Co když chce učitel používat JINÝ e-learningový prostředek?
Správný postup je, ukázat učiteli, co se očekává, že bude umět, a pak učiteli nechat volnost, aby si určil, co se chce naučit, protože to CHCE POUŽÍVAT.

Charlie řekl(a)...

Souhlasím, jako soupis OK, jako náplň nesmysl. A LMS Moodle je jen třešnička na vrcholu. Jediné pozitivum je, že se nejedná o koncepční materiál MŠMT, ale o soukromou aktivitu jedné z mnoha VŠ. Doufám, že se připojí a "zakreditují" i další instituce, které nabídnou jinou skladbu modulů a SW prostředků.

Okomentovat