1.6.20

Lenka Jančarová: Zůstat s dětmi je teď výhodnější

Na peněžní podporu za celodenní péči o děti, které kvůli pandemii nemohou do škol či školek, mají nárok zaměstnanci i živnostníci. Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě ve věku do 13 let do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají nárok na ošetřovné až do 30. června 2020. Stejná pravidla platí i při péči o handicapované, v jejich případě však bez věkového omezení.


Z článku v deníku Lidové noviny vybíráme:

Pro získání ošetřovného je nutné vyplnit tiskopis, který rodič obdrží od školského zařízení. Ten předá nebo elektronicky zašle svému zaměstnavateli, který jej po doplnění údajů předá okresní správě sociálního zabezpečení. Žadatel o ošetřovné v něm vykazuje dny, ve kterých v rámci uplynulého měsíce pečoval o dítě. Zároveň vždy po skončení kalendářního měsíce musí odevzdat zaměstnavateli výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Ten je k dispozici na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz).

Ošetřovné Živnostníci a OSVČ Během ošetřovného je tedy možné některé dny pracovat,“vysvětluje MPSV. V případě střídání se při péči vyplní údaje o druhé pečující osobě a zároveň uvede ve zmíněném výkazu dny, v nichž pečovala o dítě druhá osoba.

S příchodem koronaviru nastala změna také ohledně výše ošetřovného. Od 1. dubna letošního roku se počítá jako 80 procent redukovaného vyměřovacího základu, kdežto za normálních okolností je to 60 procent.

Žádné komentáře:

Okomentovat