23.6.20

Kristína Paulenková: Výpadek škol vadí nejvíc u matematiky

Děti čeká v hodinách matematiky perný rok. Kvůli pandemii covidu-19 vláda zavřela v březnu školy a učitelé mohli učit jen na dálku. Podle České školní inspekce se většina základních škol zaměřila na procvičování. Čtyři pětiny základních škol sice probíraly i novou látku, značná část ovšem rozhodla, že látku oseká. Ostatně o tom, že se děti učí spoustu nepotřebných témat, se debatuje na ministerstvu školství již léta. To platí pro většinu předmětů. V matematice to ale tak jednoduché není.


Z článku v deníku MF DNES vybíráme:

Látka v matematice na sebe navazuje a bez porozumění té předchozí se žák neposune. Učivo děti bez přímé komunikace s učitelem navíc nemusejí pochopit. O to je to závažnější, že školáci z tohoto předmětu skládají jednotné přijímací zkoušky, ti starší maturity, a zvládnout tedy matematiku rozhodně musejí.

„Bylo hned jasné, že namísto redukce musí přijít rozdělení látky na tu část, kterou můžeme zvládnout na dálku, a na tu obtížnější část, kterou si necháme na začátek dalšího školního roku,“ popisuje učitelka matematiky Renata Štulcová.

V prvních dnech pandemie s dětmi opakovala. Když spustili výuku prostřednictvím videokonferencí, mohla začít probírat i novou látku. Natočila pro děti i videa. Přesto letos určitě všechno neprobere. „Z nové látky jsem vybrala počáteční snazší kapitoly. Těm jsme se věnovali se žáky do šíře, dokonce jsme vyzkoušeli na dálku k tématu nové praktické projekty, které každý žák zpracovával ve svém pokojíku u svého psacího stolu před kamerou,“ doplňuje Štulcová.

Podle ní děti budou po prázdninách o něco starší a ze svých zkušeností ví, že neprobranou látku z letošního roku proto zvládnou v září a říjnu rychleji.

Na některých školách se však snaží zvládnout s dětmi všechno. „Pokud něco zkrátím a opomenu, tak je to špatně, protože oni to stejně budou potřebovat například ve vyšších ročnících nebo u přijímaček. Mohu se k tomu samozřejmě vrátit později, ale už nikdy na to nebude tolik času,“ říká Jakub Homola, učitel matematiky na druhém stupni ZŠ Letní pole Vyškov.

Homola kromě běžně používaných materiálů natočil dětem vysvětlující videa. Udělal minimálně tři desítky videokonferencí a připravil i doplňující dokumenty k látce a k příkladům, aby je z domova snadno pochopily. „Do něčeho jsem opravdu jen ťuknul, v září se stejně budou někteří tvářit, jako by školní rok skončil 10. března,“ konstatuje Homola.

2 komentáře:

Tomáš Barták řekl(a)...

Matematika je náročná, v současné situaci je to ještě horší. A že všeho nejhůře jsou na to školy (žáci i učitelé), kde jsou nastaveny jen 4 hodiny týdně.
Podle mě se mnozí žáci vrátí do školy se zamrzlým myšlením a budou na úrovni ne 10. března, ale možná Vánoc nebo ještě hůř.

mirek vaněk řekl(a)...

Zlaté voči které 4 h týdně vidí. Asi ZŠ? Na SŠ je někde i 1h týdně. A to je o údržbě.

Mě spíš napadlo, kde přišla autorka na to, že o tom, že se děti učí spoustu nepotřebných témat, se debatuje na ministerstvu školství již léta. Debatovat u kafe se dá nad mnohými tématy, tak jako v hospodě. Ale to nic neznamená.

Já si všíml, že tohle vykřikují někteří aktivsté teprve několik posledních let. Jen dr. Šteffl chtěl rušit kvadratické rovnice už před 20 lety.

Ministerstvo nic takového nenaznačovalo ani náhodou. Tvorba RVP byl výmysl ústavů. A podle toho to vypadá.

Okomentovat