11.6.20

Jitka Jiřičková: Univerzita Karlova zahájila činnost think tanku Vzdělávání21

Cílem odborné platformy Vzdělávání21 je systematicky zlepšovat vzdělávání a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody. Prvním tématem bude distanční forma výuky a její integrace do školství. Celkovou strategii představili na tiskové konferenci v Karolinu rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Radka Wildová, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga, analytik v oblasti vzdělávací politiky Bob Kartous a výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání Silvie Pýchová.

Z článku na iForum.CUNI.cz vybíráme:

Vnitřní strukturu think tanku budou tvořit tři vzájemně propojené platformy: učitel, žák/student a rodič. „Chci upozornit především na tu třetí skupinku, která je pro úspěšné vzdělávání zásadní, ale ne všichni rodiče svou roli takto vnímali. V koronakrizi byli nuceni svůj přístup přehodnotit, stali se aktivnějšími a my bychom je v tomto rádi podpořili. Vybrali jsme proto pro každou ze tří těchto skupin sedm klíčových bodů, jimž se chceme dlouhodobě věnovat. Sedmička je tedy další šťastné číslo, které bude think tank provázet,“ dodává Radka Wildová.

Podle ministra Roberta Plagy musí přijít poptávka po změnách ve školství také zdola, což se nyní díky koronakrizi začalo dít. „Neměli bychom plakat nad tím, že nám proběhlá situace ukázala nové neduhy českého školství. Pouze obnažila to, na co řada odborníků dávno poukazovala, a o čem naopak velká část lidí pochybovala, že je skutečným problémem českého školství,“ popisuje Plaga a vypichuje právě skupinu rodičů. „Díky distančnímu vzdělávání mohli doopravdy vidět, co se od jejich dítěte ve škole očekává a že ne vždy jde o úkoly podstatné. Potvrdilo se, že naše vzdělávací programy jsou přehlcené obsahem a je potřeba se koncentrovat na to důležité,“ říká ministr školství.(...)

Podněty do think tanku nabídla také výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání Silvie Pýchová. Představila témata, která se v odborných diskuzích, jež její organizace pořádá, často opakují a panuje v nich shoda. „Je to právě téma distančního vzdělávání a potíže s ním spojené, které nelze schovat pouze pod kolonku omezené technické možnosti škol. Ukázalo se, že klíčová je právě komunikace s rodinami a zjišťování jejich individuální situace. Zjistili jsme totiž, že z distanční výuky nevypadli jen děti se špatným socio-ekonomickým zázemím, ale i ty, které mají rodinné problémy,“ podotýká Silvie Pýchová. Dále je podle ní opravdu nezbytné zredukovat učivo a nastavit mezipředmětové vztahy tak, aby bylo možné vyučovat individuálněji, pomaleji a kvalitněji. Zmínila také otázku hodnocení žáků a jejich motivování, které by nemělo být založeno pouze na známkách.
15 komentářů:

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Začíná to pěkně: "Členové think tanku vybrali 21 aktuálních problémů ve školství, s nimiž se chtějí vypořádat." Ale neřeknou nám je :-).

Jiri Janecek řekl(a)...

Nedoporucuju divat se na puvodni clanek…

Beny řekl(a)...

21 problémů? Jo hazardní karetní hra oko bere :-)
Tak já začnu:
1. přestárlý sbor, minimum mladých
2. pedagogické fakulty jako volba, když se nikam nedostanu
3. všichni školství rozumí (no vždyť do školy pár let chodili)
4. odborníci navrhují změny ve školství (a co se zeptat učitelů - od nejmladších po nejstarší?)
5. podfinancování škol
6. nespolupráce rodičů se školou
7. učitel je ten poslední ... děti a rodiče ho mají za blbce
8. matematika no to je hrůza, všichni se jí bojí
9. chybí jednotné osnovy
10. žáci musí získat odpovídající kompetence (já si myslel, že správné návyky, znalosti, smysl pro zodpovědnost, samostatnost, povinnosti, trpělivost, pečlivost, logické myšlení, sociální chování atd.). Teprve souhrn uvedeného lze považovat za kompetence.
.
.
.
atd.

Přidávejte další a vsadím se, že se s nimi neshodneme.

Ferda44 řekl(a)...

"Při včerejším představení nového think-tanku Univerzity Karlovy Vzdělávání21 to uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle něj se patologické jevy může podařit odstranit jen soustředěným úsilím expertů a tlakem zespodu."

A zde jsou experti dle pana ministra:

personální složení think tanku:
· prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy
· prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK
· PhDr. Michael Zvírotský, Ph.D., Katedra Pedagogiky Pedagogické fakulty UK
· PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce
· Mgr. Hana Stýblová, členka Rady Asociace ředitelů základních škol
· PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR
· Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání
· prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
· Mgr. Silvie Pýchová, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání
· Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., analytik v oblasti vzdělávací politiky
· prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
· prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Katedra veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK
· Mgr. Zdeněk Jahoda, DiS., zástupce ředitele ZŠ Stará Boleslav
· Mgr. Daniel Pražák, student na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, organizace Otevřeno
· MgA. Martin Ayrer, koordinátor strategické komunikace UK

mirek vaněk řekl(a)...

Potěš pánbů. Samý think, ale žádný work. Funkcionáři. Ten tank bude potřebovat silný pancíř.
Kdo z nich udělal pro školství a učitele něco dobrého?

Soustředěný tlak expertů je ve školství už 20 let a to ne a ne se zlepšovat. Tlaku zespoda bych se bál.

Beny řekl(a)...

Tlak zespoda budou realizovat učitelé při překopávání ŠVP narychlo pod tlakem shora :-(.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jsou tam kartousové a laurenčíkovic? JSOU!!!
Pak je všechno v naprostém pořádku.
Ačkoli takový Fanda z restaurace Na Růžku doflusne ze všech úplně nejvíc nejdál.

krtek řekl(a)...

My, hoši a děvčata, co spolu mluvíme, jsme se usnesli, že našemu panu ministrovi začneme radit tak nějak ponovu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ano krtku, taky mě napadalo něco podobnýho.
My,co spolu mluvíme a karamádíme, a přikyvujeme si - my to fšechno zachráníme. Dyk ty učitelé tomu houby rozumí, do fšeho by chtěli kecat a to by prostě nešlo. na to je třeba expertů a ty my máme, protože jako že spolu kamarádíme a hlavně potom za námi stojí Drahoš a t o je to důležitý. Taky nějaký dotace budou a šablony a to bude fajn, protože na tom se dá vydělat. Protže tam máme ty Da Vinci lidi, co umí fakt fšechno. Třeba ta klára, to je borec, ta zvládá od iknkluze přes spychiatrickou péči po kojenecké ústavy a k samému thim tanku nebo jak se to.A Kartous, ten taky jede, ten ve prostě fšude, kde to žije , od milionů chvilek přes rádce ministra po politické komenty. My prostěěě potřebujeme tyhle super lidi, co fšemu rozumí, protože jinak to tady pude fšechno do kytek. A to nekecám, říkal to Kartous v Future nebo jak se to jmenovalo.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Já tam postrádám jedno jméno - neohroženého rytíře modení didaktiky.

Unknown řekl(a)...

Vskutku, parta k pohledání. Mávnou kouzelným proutkem a vše bude růžové. Je to opravdu neskutečné! To se zase dozvíme novinek ve stylu "Jak se z "hov.." uplete bič a ještě se s ním zapráská.

Beny řekl(a)...

... zapráská nad učitelskou bandou ...

Karel Lippmann řekl(a)...

Školnímu vzdělávání vždy hrozí dvě spojitá nebezpečí: 1) že se mladí lidé nebudou učit v potřebné míře samostatně, diferencovaně a odpovědně myslet a přemýšlet; 2) že se budou učit myslet "tak, jak myslí oni". Taková je bohužel letitá, vžitá a centrálně udržovaná tradice...

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Tady asi stále nikdo nechápe tu základní věc. Že pokud praktikům budou své teorie vykládat teoretici, kterých je tam potěš koště, že to k ničemu dobrému nepovede. Stejná opakující se jména budou v různých tancích, radách, poradách, skupinách a já nevím v čem ješte asi už navždy, jen se to bude jmenovat pokaždé jinak. Laurenčíková - inkluze, Kartous- malá skupinka většinou neučitelů...ach jo...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Stejná opakující se jména...

V žádnem případě by se ale nemělo zapomenout na hraběte Kodu!
Ostatně, už přijel?

Okomentovat