10.6.20

Jiří Drahoš: Nikdo neruší ani matematiku, ani maturitu z matematiky. Rušíme pouze její povinnost

Z projevu při projednávání návrh novely školského zákona v Senátu ve středu 10. června 2020 vybíráme: "Ano, novela se netýká jen maturity, ale já bych zde řekl pár slov o zásadní úpravě, tedy úpravě modelu maturitní zkoušky, tedy zrušení zavedení povinné maturity z matematiky. Připomínám, že tato povinnost byla do zákona vložena novelou v roce 2016 a měla se týkat maturantů v příštím školním roce. Jak ale správně uvádí důvodová zpráva, zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky je v současné situaci, kdy bohužel většina žáků nemá dostatečné matematické znalosti a dovednosti, a je to, prosím, z velké části problém toho, jak matematiku učíme, by vedla k velmi dramatickému nárůstu počtu neúspěšných maturantů zejména v učebních oborech s maturitou. Některé odhady hovoří až o dvou třetinách. Došlo by tak k dalšímu silnému rozevírání nůžek mezi školami odlišných typů."


Vážený pane ministře ještě jednou, vážené kolegyně, kolegové, už tady pan ministr řekl spoustu důležitých věcí. Já bych jenom připomněl, že jde celkem již o 43. novelu zákona č. 561. Už tady také, myslím, pan ministr zmínil, že se ta novela debatovala v PS velmi dlouho. Prakticky jeden rok. A k nám do Senátu dorazila, já říkám, za minutu dvanáct, prostřednictvím pana předsedajícího, kolega Jiří Růžička říká za vteřinu dvanáct nebo dokonce vteřinu po dvanácté, aby se vše stihlo schválit ještě před začátkem nového školního roku. A já bych v té souvislosti rád před závorku vytkl jeden důležitý fakt. Ať už máme, jak tady třeba zmínila paní kolegyně senátorka Vítková, k určitým částem této novely nějaké výhrady, teď nedebatuji o tom, jestli jsou nebo nejsou oprávněné, nechám odpověď na panu ministrovi, v té chvíli je pro mě zásadní, že pokud nestihneme novelu schválit včas, pak budou v příštím roce všichni studenti bez rozdílu maturovat z matematiky, na což v současné situaci, troufám si tvrdit, není žádný z aktérů připraven. Aktéry myslím ministerstvo, školy, CERMAT a samozřejmě zejména studenty, kteří žijí ve značné nejistotě.

Ano, novela se netýká jen maturity, ale já bych zde řekl pár slov o zásadní úpravě, tedy úpravě modelu maturitní zkoušky, tedy zrušení zavedení povinné maturity z matematiky. Připomínám, že tato povinnost byla do zákona vložena novelou v roce 2016 a měla se týkat maturantů v příštím školním roce. Jak ale správně uvádí důvodová zpráva, zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky je v současné situaci, kdy bohužel většina žáků nemá dostatečné matematické znalosti a dovednosti, a je to, prosím, z velké části problém toho, jak matematiku učíme, by vedla k velmi dramatickému nárůstu počtu neúspěšných maturantů zejména v učebních oborech s maturitou. Některé odhady hovoří až o dvou třetinách. Došlo by tak k dalšímu silnému rozevírání nůžek mezi školami odlišných typů.

Určitě nejen já, ale i vy jste během debaty o novele školského zákona dostávali mnoho dopisů a mailů. Některé byly od zástupců různých institucí, jiné od konkrétních občanů. A řada z nich, aspoň v mém případě, vyjadřovala podporu povinné maturitě z matematiky. Já jsem si je velmi podrobně pročítal, počínaje Jednotou českých matematiků a fyziků přes Společnost matematika Borůvky a další a další. A musím konstatovat, že v těch materiálech chyběly jakékoli faktické argumenty, které by demonstrovaly nebo prokazovaly pozitivní vliv povinné maturity z matematiky na matematickou gramotnost studentů. Mě to tedy nijak zvlášť nepřekvapilo, protože když o tom přemýšlíte, takové argumenty prostě být nemohou. Jedna jednorázová zkouška, jejíž výsledek závisí na znalostech, štěstí, nervozitě nebo chladnokrevnosti adepta atd. nemůže přeci po 4, 6 nebo v případě víceletých gymnázií ještě delším období ukázat, jaké znalosti má ten student obecně z jakéhokoli předmětu. Čili argumenty, které zaznívaly v přípisech, které jsem dostal, typu „oni,“ tedy studenti, „si to musí před maturitou aspoň zopakovat,“ to je hlavní účel maturitní zkoušky podle jednoho tvrzení, nebo „bez povinné maturity bude tento stát technologicky naprosto nekonkurenceschopný“.

Ještě zajímavé bylo, že „pro osvojení matematiky je bič maturitní zkoušky velmi užitečný“. No, nechám na vás, abyste si tato tvrzení rozebrali, ale z mého pohledu je zásadním argumentem to, že povinná maturita vůbec neznamená lepší znalost matematiky jako předmětu. A povinnost této zkoušky nijak nekoreluje s kvalitou výuky matematiky a znalostmi studentů. Takže pokud budeme studenty nutit, aby se takříkajíc jednorázově našprtali na zkoušku po víceleté výuce matematiky, a prosím, zde není žádná analogie se semestrálním systémem na vysokých školách, to je něco zcela jiného, v žádném případě v mladících a děvčatech nepodnítíme zájem o daný předmět, tedy konkrétně o matematiku.

A jako člověk, který má matematiku opravdu rád a při své vědecké práci ji intenzivně využíval, mi skutečně záleží na tom, aby se zvyšovala nejen matematická gramotnost žáků a studentů, ale celé populace. Proto jsem zásadně proti tomu, aby se nařizovala povinná maturita z matematiky. Prosím, maturita z matematiky se neruší. Nikdo neruší ani matematiku, ani maturitu z matematiky. Rušíme pouze její povinnost. Vím, že ve sněmovně byla kolem toho velmi dlouhá debata, ze které mimo jiné vzešel pozměňovací návrh, z mého pohledu naprosto nevhodný, který by zavedení povinné maturity z matematiky odsunul o dva roky. Tím by se z mého pohledu a nejen z mého, nic nevyřešilo, jen by se všechno alibisticky přesunulo na novou sněmovnu a nového ministra školství nebo možná staronového ministra školství, to není podstatné. Tento návrh tedy ve sněmovně ale jasně neprošel a my před sebou máme novelu v původním vládním znění. Já jsem řekl na začátku, že novela nebyla jenom o maturitě z matematiky. V Poslanecké sněmovně k ní byla podána celá řada pozměňovacích návrhů.

Audiozáznam vystoupení
Videozáznam vystoupení

11 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Dokonáno jest!

"...a je to, prosím, z velké části problém toho, jak matematiku učíme, by vedla k velmi dramatickému nárůstu počtu neúspěšných maturantů zejména v učebních oborech s maturitou. Některé odhady hovoří až o dvou třetinách. Došlo by tak k dalšímu silnému rozevírání nůžek mezi školami odlišných typů."

Když někdo vůbec netuší, proč je vysoká neúspěšnost u maturantů na učilištích a přebírá demagogii lobistů, pak je to těžké. A nechat to jen pro gymnázia to by bylo stejné? Taky nůžky?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Být pytlici učitelé matematiky, tak se ale fakt naserou.
Tihleti senátorští mezuláni by se měli učitelům omluvit zčerstva.
Tak aspoň, že jejich předseda nepadá na zadek před kdejakou telecí hlavou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlikům se tak zatmělo, že zapomněli připomenout tu dokola vomílanou pitomost...

většina žáků nemá dostatečné matematické znalosti a dovednosti, a je to, prosím, z velké části problém toho, jak matematiku učíme

Jak k takovému závěru dospěli, ti rozumbradové? A na základě čeho? Kdy se byli naposled podívat ve škole?
Takoví růžičkové v tom mají jasno. Leta ředitelují a tak vědí, jak se to u nich ve škole patlá, když se to z pozice ředitele celé ty roky patlat nechává. A teď mají v gatích, že se to vyvalí na světlo bóží. No, fůůůj...

Silvie A. řekl(a)...

není žádný z aktérů připraven

Není, a péčí politických darmožroutů ani nikdy připraven nebude. Studenti by byli na hlavu padlí, kdyby se to učili, když je politici ze všech stran ujišťují, že z toho nikdy maturovat nebudou.

Senát pokročil od pouhé zbytečnosti k aktivnímu škůdcovství.

Vít Tomis řekl(a)...

že z toho nikdy maturovat nebudou.

A že to nebudou v životě nikdy potrebovat.

Eva Adamová řekl(a)...

"většina žáků nemá dostatečné matematické znalosti a dovednosti, a je to, prosím, z velké části problém toho, jak matematiku učíme"

Stále čekám, kdy se totéž začne žvástat o češtině, když už jsme tam vyšplhali na 15% neúspěšnost v DT, a když se k tomu připočtou neúspěšní u ústní části budeme minimálně na 20 %, a to se ještě letos nedělala písemná část alias slohovka. A ono pořád nic.

Knedla řekl(a)...

Já bych zrušil maturitu úplně. Ať na každé škole udělají závěrečné zkoušky, dostanou vysvědčení a hotovo.
Maturita kdysi znamenala určitou úroveň vzdělanosti. To se už podařilo zlikvidovat. Takto bude mít malíř ukončenu svoji střední školu, instalatér taky,... A nebudou se vydávat za "stejné maturanty" jako gymnazisté. Ti by měli vysvědčení z gymnázia. Každého absolventa by posuzovali podle toho, jakou školu absolvoval.
Na vysokou pak pořádné zkoušky, aby tam nechodili nešťastníci bez předpokladů a hotovo.
Ještě drobné vysvětlení pro ty, kteří se ptají, proč se neruší i čeština (v jiných diskuzích): Ve výuce ČJ jsme nejlepší na světě. I před Finskem :-).

Unknown řekl(a)...

"Ve výuce ČJ jsme nejlepší na světě. I před Finskem :-)."

Jenom aby to různí experti na školství nezpochybnili. Finsko je Finsko.

mirek vaněk řekl(a)...

Finsko nemá tolik neúspěšných u maturity z češtiny jako my.

Knedla řekl(a)...

A je to tady. Ta neúspěšnost... To je skutečnost, kterou jsem si neuvědomil. Zkusím prostřednictvím nějakého projektu vyslat učitele češtiny do Finska. Mohli by tam odpozorovat, jak se to seveřanům daří. Šablony 4-9 jistě tuto aktivitu nabídnou.

Antonín Jančařík řekl(a)...

“pokud nestihneme novelu schválit včas, pak budou v příštím roce všichni studenti bez rozdílu maturovat z matematiky ...”
Nebylo ale nastavení takové, že povinnou maturitu ze všech tří předmětů měli jen studenti škol, které byly v ministerské vyhlášce a ostatní měli matematiku “zakázánu” (rozuměj museli maturovat z českého a cizího jazyka)?
Tedy že rozhodně z matematiky nemuseli maturovat všichni studenti bez rozdílu a dokonce ministerstvo mohlo s okamžitou platností změnit, koho se povinnost týká bez nutnosti měnit zákon?

Okomentovat