25.6.20

EDUin: Školy mediální výchovu učí, výsledky žáků jsou ale slabé

Cesta ke změně ve výuce mediální gramotnosti vede přes učitele, shodli se panelisté kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Budou naše školy schopny zvyšovat mediální gramotnost žáků? Velká část těch, kdo ji dnes učí, to dostali za úkol od vedení školy a vzdělání získala samostudiem.Data ze šetření České školní inspekce, které proběhlo ve školním roce 2017/2018, vypadají na první pohled velmi slibně: podle nich se mediální výchova ve formě průřezového tématu již před dvěma lety vyučovala na 90 procentech českých škol. Na více než 70 procentech z nich se jí navíc věnovala více než polovina interních učitelů. Jenže výsledky testu mediální gramotnosti zveřejněné spolu s tímto šetřením ukázaly jiný obrázek. Například průměrný výsledek u žáků základních škol byl 43 procent, tedy hluboko pod očekávanými 60 procenty, na pomyslnou výbornou jej nezvládl ani jeden žák.

„Je evidentní, že školy ve svých vzdělávacích programech sice mediální výchovu mají, ale v reálu jí věnují například na středních školách pět až deset hodin za celé studium,“ řekl během kulatého stolu SKAV a EDUin Karel Strachota z organizace Člověk v tísni.

Podle účastníků kulatého stolu chybí mezi učiteli shoda na tom, co se vlastně má v mediální výchově učit. Podle Jana Jiráka z Fakulty sociálních věd UK mediální výchova jako téma vstoupila do škol v 90. letech, kdy se řešila klamavá reklama a násilné obsahy v televizi: „Vzdělávání s transformací médií směrem k digitálním naprosto nedokázalo držet krok. Navíc je u nás mediální vzdělávání postavené tak, že je třeba děti ochraňovat, ať už před násilím nebo před fake news. Tento přístup ale zdaleka nepokrývá celé spektrum potřebných témat.“ Školy navíc nevěnují všem stejnou pozornost. Nejvíce péče věnují rozvoji mediální gramotnosti gymnázia, zato učni jsou podle Michala Kaderky z Učitelské platformy ponecháni “mediální džungli” na pospas.

Cestu ke změně vidí panelisté v učitelích, i když každý si ji představuje jinak. Zatímco Jan Jirák z FSV UK by rád zavedl výuku odpovídající aprobace na vysokých školách, Karel Strachota sází spíše na odvážlivce a nadšence, kteří ovšem potřebují důslednou metodickou podporu.

Účastníci kulatého stolu SKAV a EDUin:
  • Bořivoj Brdička (Jednota školských informatiků)
  • Milan M. Horák (Waldorfské lyceum Praha)
  • Jan Jirák (Katedra mediálních studií, FSV UK)
  • Michal Kaderka (Učitelská platforma)
  • Markéta Pastorová (Národní pedagogický institut)
  • Karel Strachota (Člověk v tísni)

Poznámka redakce: Zmiňovaný test mediální gramotnosti z dílny ČŠI je naprostý nevalidní paskvil.

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když už se eduin angažuje v té mediální gramotnosti, ví se v té obecně prospěšné společnosti, že jejich konzultant Feřtek napsal...
"Ověří (přijímací zkoušky, pozn. pytlici)... ochotu poslechnout bez odmlouvání i nesmyslné a morálně problematické příkazy."
Morálně problematické příkazy!
Vzhledem k tomu, že se text týká přijímacích zkoušek, dá se z toho sdělení dovodit, kdo takové morálně problematické příkazy vydává a za jakým účelem?
A mohl by případně kontultant Feřtek uvést alespoň dva, tři morálně problemnatické příkazy, které mají uchazeči o studium na středních školách plnit ochotně a bez odmlouvání?
Pytlikům se to Feřtekovo tvrzení jeví jako naprosto cílený útok na zdejší vzdělávací systém a učitele pak především. Citlivější nátury by ten útok mohly vnímat jako mimořádně zlý až podlý.
Vědí o tomto veřejně sděleném výroku účastníci akcí, které eduin pořádá?
A pokud ano, souhlasí s ním?
Sami pytlici se cítí být tím výrokem značně poškozeni. Pokud by bylo třeba, pytlici jsou rozhodnuti přispět nemalou částkou na právní služby na ochranu dobrého jména pedagogických sborů.
Této feřtekovské zlovůli je nezbytné učinit přítrž. Už to přezahuje všechny meze!

Eva Adamová řekl(a)...

Všichni, kteří jsou schopni mediální výchovu relevantě učit, posílají Eduin do prdele. Zajímalo by mne jak se s tím Eduin alias Livesport s.r.o. mediálně vyrovná.

Nicka Pytlik řekl(a)...

posílají Eduin do prdele

To je sice hezké, ale mediální prostor, je už drahně let zahlcen neustálými smyšlenkami a výpady proti učitelům. A figurují v tom stále stejní lidé.
Návodné otázky v rozhovorech v tisku, na netu, v televizi. Dokonce to prosáklo už i do veřejnoprávních médií a státní správy a samosprávy ve školství. Poslanci, senátoři, všelijací sektáři, pseudoškolské weby, diskusní skupiny...
Viz například neustálé provolávání ministra školství o dlouhodobě špatné výuce matematiky. Ministr školství ostouzí učitele jako nějaký konzultant? V žoldu koho?
Je to cílená a dlouhodobě systematická kampaň. Rozvrat společnosti přes její nedovzdělanost.

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Viděla jsem ve zrychleném režimu test na med.vych.ČŠI. Pracovala jsem dlouhých deset let v médiích. Ten test byl úplně blbý. Howk.

Jirka řekl(a)...

Myslím, že EDUin by si neměl přát, aby výsledky mediální výchovy byly dobré. Brzy by totiž skončil.

Okomentovat