23.6.20

Daniel Pražák: "Máme přeplněné osnovy!" Nemáme!

Daniel Pražák vyvrací na sociální síti Facebook jeden z oblíbených mýtů: "Nemáme osnovy. Už patnáct let máme Rámcové vzdělávací programy, které cílí na kompetence a průřezová témata, obsahují řadu skvělých věcí (mediální gramotnost, první pomoc, psychohygiena...). Rozdíl mezi RVP a osnovami je asi jako aktem a pietním aktem. Dávají učiteli (resp. škole) poměrně velkou svobodu jak a co a kdy učit."Celý komentář:

"Máme přeplněné osnovy!"

1) Nemáme. Nemáme osnovy. Už patnáct let máme Rámcové vzdělávací programy, které cílí na kompetence a průřezová témata, obsahují řadu skvělých věcí (mediální gramotnost, první pomoc, psychohygiena...). Rozdíl mezi RVP a osnovami je asi jako aktem a pietním aktem. Dávají učiteli (resp. škole) poměrně velkou svobodu jak a co a kdy učit.

2) Ne všude. Včera jsem se zakopal do RVP pro základní školy a Přírodopis (mimochodem, předměty těch 15 let vůbec nemusí být takové, jak je známe. Klidně můžeme mít integrovaný jeden velký předmět pro všechny přírodovědné oblasti a jeden velký pro humanitní, systém to umožňuje) a procházel povinné výstupy (aneb to, co doopravdy musíme naučit) pro geologii.

A víte co? Tam vůbec nebyla systematika nerostů, tam vůbec nebyla krystalografie... tam byly velmi obecné a milé věci, které se dají propojit s ostatními předměty a můžou geologii ukázat jako zajímavou a sympatickou. Ale v učebnicích, i těch, které mají doložku "v souladu s RVP" všechno tohle je. A učitel má pocit, že to musí odučit. A z toho má pocit, že máme přeplněné osnovy.

Nemáme. Děláme si to sami.

10 komentářů:

Tomáš Barták řekl(a)...

Podle mě je to dobře napsané. Možná by bylo dobré vzít (některým) učitelům (některé) učebnice. Potom by mnohé bylo jinak. Když vidím a slyším některé kolegyně z 1. stupně (jsou to opravdu většinou kolegyně - ženy), mám pocit, že vzdělávání co do obsahu učiva, končí na konci 5. třídy. To množství informací je někdy neskutečné. Do učebnic toho můžeme nacpat hodně. Ale co s tím? Má to smysl?

libOl řekl(a)...

Osnovy nemáme, ale v matematice máme přijímačky :-(

Tomáš Barták řekl(a)...

Souhlasím s předchozím komentářem. Jako učitel češtiny toto vnímám. Mně šlo v komentáři o pohled a požadavky mnohých vyučujících 1. stupně především ve vlastivědě a přírodovědě (nebo chcete-li v předmětu člověk a jeho svět), kdy jde o to vše probrat ("probrat") bez ohledu na to, k čemu je to dobré.

Eva Adamová řekl(a)...

"Ale v učebnicích, i těch, které mají doložku "v souladu s RVP" všechno tohle je. A učitel má pocit, že to musí odučit. A z toho má pocit, že máme přeplněné osnovy."

Naprostý souhlas, znáte např. učebnice od Frausu do fyziky ZŠ? Ve jménu toho, aby to bylo co nejzajímavější, jsou na úkor vyvození, vysvětlení a procvičení základních věcí prošpikovány zajímavostmi, které se už dotýkají mnohdy i vysokoškolského učiva fyziky, a propojení s ostatními předměty někdy vyloženě násilné. Když takovéto učebnice dostane do ruky čerstvý absolvent nebo neaprobovaný učitel fyziky, katastrofa je na světě.

Charlie řekl(a)...

učebnice od Frausu do fyziky ZŠ

Jestliže jsou to ty samé, které se používají na víceletých gymnáziích v nižší ročnících, tak ano. Bohužel jsem je viděl. A jako fyzikář jsem se děsil. Nahozený vzorec bez souvislostí na začátku výkladu, o pár stránek dál pokus o vysvětlení, ne odvození, o stránku před ilustrativní obrázek a na konci kapitoly příklad k procvičení napsaný tak, že jsem si ho musel přečíst 3x - jednalo se o kapitoly kmitání a vlnění. Nikde jsem nenašel ani zmínku o provázanosti vzorce a jednotek, jak si pak má žák ověřit, že počítal správně. Když jsem pak dceři vysvětlil, že když je rychlost metr krát sekunda na mínus prvou, tak v čitateli musí být délka a ve jmenovateli čas, to bylo divení se. A to samé pak u vlnové délky s rychlostí a frekvencí. Jak prosté Watsone.

Jana Karvaiová řekl(a)...

My na "zvláštních" máme vlastně štěstí, že už dlouhodobě nejsou pořádné učebnice skoro na nic. Takže si děláme kompilace všech možných materiálů a je to lepší.Nikoho to nenutí probírat vše. Jen se občas najde rodič, který mi tvrdí- ale já jsem Pepíčka doma učila všechny ty ptáčky v učebnici a vy jste si povídali jen o třech. To mě mrzí....

Nicka Pytlik řekl(a)...

A učitel má pocit, že to musí odučit.

Naštěstí pytlici nikdy podle žádných učebnic nezkompetentňovali.
Takže učí to, co považují za potřebné způcobem, který považují za vhodný.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Po kolikáte už? Žádné osnovy nejsou!!!
A i kdyby byly, nejevily by se až tak přeplněné, kdyby se školní čas využíval efektivně.
Už někdo spočítal, kolik vyučovacích hodin padne na aktivity, které s prací v té které vzdělávací oblasti nesovisejí kolikrát ani vzdáleně? Spočítal?

Jirka řekl(a)...

Nespočítal, protože kdyby ty aktivity odpadly, nedělalo by se na školách už vůbec nic pořádně moderního jako ve 21. století. Všechny pak jistě souvisí se vzdělávacími oblastmi cochcárna, hlídárna, rodiče velebeni.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Kolegyně a kolegové z praxe, probůh:

Učebnice, i ty se schvalovací doložkou, nejsou texty, které je třeba do mrtě odučit, nýbrž texty, jež dávají učiteli a třídě vodítko. Lze je následovat, lze je poupravit, lze je zcela ignorovat.

RVP vznikly jako alternativa dřívějších striktních osnov, ŠVP svěřily plnou důvěru do rukou učitelů. A jestliže sami učitelé teď kritizují, že jsou přetížení, píší de facto, že přetížili oni sami svoje ŠVP, když je tvořili.

Okomentovat