17.6.20

ČŠI: Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. června 2020 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021.


První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními školského zákona, zejména v oblasti zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů a o činnosti škol a školských zařízení a sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Podrobnější rozpracování stálých úkolů je vymezeno v příloze č. 1.

Druhá část plánu definuje vybrané specifické úkoly České školní inspekce pro daný školní rok, které kromě vnitřních podnětů České školní inspekce reflektují také strategické priority, náměty a dokumenty vlády, MŠMT, dalších stěžejních orgánů veřejné správy či akademického sektoru, se zohledněním doporučení mezinárodních institucí a organizací (OECD, Evropská komise apod.).

Třetí část plánu vymezuje další úkoly stanovené České školní inspekci školským zákonem (např. konkurzní řízení), navazující na inspekční činnost v předchozích obdobích (např. hodnocení účinnosti opatření přijatých školami a školskými zařízeními) nebo reflektující roli České školní inspekce jako státního úřadu v systému školství a vzdělávání.

Čtvrtá část plánu určuje hlavní rozvojové úkoly plynoucí zejména z mezinárodní spolupráce České školní inspekce, mezinárodních závazků ČR, které Česká školní inspekce na základě příslušných pověření plní, z realizace projektových úkolů a z postavení České školní inspekce jako úřadu státní služby.

Podrobnosti ke specifickým, dalším a rozvojovým úkolům jsou uvedeny v příloze č. 2.


1 komentář:

mirek vaněk řekl(a)...

Jen 16 stran? A není to málo soudruzi?

Kolikpak jich bylo letos a jak byly splněny?


Nebylo by lépe, méně úkolů a pořádně, než spousty a nikdo pořádně neví, co se vlastně ve školství děje?

Okomentovat