5.6.20

Česká knižnice pro školy

Na sklonku roku 2016 vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává Ústav pro českou literaturu AV ČR. Edice je určena především středoškolským učitelům a vysokoškolským studentům nižších ročníků. Přináší analýzy jednotlivých děl vydaných v České knižnici, obsahuje-li svazek více děl, pak ke každému z nich může vzniknout samostatný Seminář. Semináře nejsou plánovány pouze ke svazkům, které teprve vyjdou, ale i k těm, které už vyšly; v budoucnu by ke každému svazku Česká knižnice měl být alespoň jeden. V těchto dnech jich bylo zveřejněno dalších šest a celkově jich je už 28! Semináře jsou šířeny primárně prostřednictvím webových stránek České knižnice, stažení je bezplatné.


Cílem je navázat na publikace vzešlé z Ústavu pro českou literaturu Rozumět literatuře, Česká literatura 1945–1970, Český Parnas nebo Slovník básnických knih a poskytnout čtenářům průvodce po jednotlivých rovinách literárního díla, učitelům a studentům také výchozí materiál k dalšímu využití, ať už to bude konkrétní vyučovací hodina, referát nebo seminární práce. Součástí Semináře je také ukázka z díla s okruhy k vlastní analýze (např. básnický subjekt nebo literární žánr), která je určena především posledním ročníkům středních škol a která může sloužit jako pomůcka pro nácvik ústní maturitní zkoušky z češtiny. Ze státních maturit je také odvozena struktura Semináře: pozornost je věnována literárněhistorickému kontextu díla, literárnímu žánru, kompozici, tématům a motivům, časoprostoru, vypravěči (básnickému subjektu), jazyku, stylu nebo básnickým prostředkům.

Zdroj: UCL.CAS.CZŽádné komentáře:

Okomentovat