15.6.20

Bořivoj Brdička: Digitální občanství podle Common Sense


Informace o existenci kurikula americké neziskovky Common Sense, které pokrývá výuku tematiky digitálního občanství od MŠ až po SŠ, jež má přesah jak do mediální výchovy, tak do digitální gramotnosti.

Common Sense je nezávislá neziskovka, která podle vlastních slov „pomáhá dětem uspět v rychle se měnícím světě“. Na Spomocníkovi jsme o jejích aktivitách již informovali (zde), dokonce i o existenci kurikula s tematikou digitálního občanství, které (podobně jako Výuka digitálního občanství podle Googlu) je všem volně k dispozici (Digital Citizenship). Podívejme se tentokrát na něj trochu podrobněji, protože by mohlo být zajímavou inspirací pro dosud nedokončenou inovaci našeho RVP.

Kurikulum Common Sense pro výuku digitálního občanství bylo vyvinuto ve spolupráci s Projektem Zero (Harvard Graduate School of Education) a ověřeno několika tisíci učiteli. Příprava byla zaštítěna výzkumem vědců z Harvardu [1]. Vycházel, jak je obvyklé, ze statistického vyčíslení trendů. To, že roste množství času dětmi stráveného s přístroji, již asi nikoho nepřekvapí. Zde se uvádí 8:56 hodin denně u teenagerů (13–18 let). Spomocník na toto téma psal již několikrát (např. Vliv technologií na děti prudce roste). Mě ale zaujal trochu jiný výstup, a sice, jak se vyvíjejí preference dětí při vzájemné komunikaci.Nemá smysl ztrácet čas zdůvodňováním zjevné potřeby dětí disponovat schopnostmi, které jim dovolí čas s přístroji strávený regulovat a využít ho ke svému prospěchu. Ta potřeba je docela zřejmá. Patří k základním složkám digitálního občanství. Zárukou, že se této problematice bude Common Sense věnovat, je i to, že jedním z jejích klíčových pracovníků je Tristan Harris (Dobře strávený čas podle Tristana Harrise).

Hlavním doporučením výše zmiňovaného výzkumu je orientovat výuku digitálního občanství primárně na budování schopností, ne na znalosti.

5 klíčových schopností digitálního občanství

Schopnost Jak budovat
Zpomalit a zamyslet se Uvědom si svou vnitřní reakci.
Překonej první dojem.
Vnímej komplexní souvislosti.
Posuď své zvyklosti. Nenech se rozčílit.
Zkoumat souvislosti Buď zvídavý/á a otevřený/á.
Přemýšlej o názorech druhých.
Zajímej se o pocity jiných lidí.
Zkoumej hodnoty a priority druhých stejně jako vlastní.
Přijímej morální, etickou i občanskou zodpovědnost.
Zjišťovat fakta a ověřovat je Hledej a odhaluj relevantní fakta.
Zkoumej informace z různých hodnověrných zdrojů.
Vyhodnocuj různé důkazy pravdivosti získaných informací.
Předvídání možných důsledků Předvídej možné způsoby reakce.
Zvažuj, jak různé volby odrážejí tvé vlastní hodnoty a cíle.
Nezapomínej na zodpovědnost vůči ostatním.
Vyhodnocuj možné důsledky svého jednání.
Aktivní zapojení Rozhodni se pro akci, která má skutečný a pozitivní dopad.
Měň své digitální zvyky ve prospěch wellbeingu.
Neváhej požádat o pomoc.
Buď spojencem a pomocníkem druhých.

Celý článek na adrese spomocnik.rvp.cz.

1 komentář:

Silvie A. řekl(a)...

orientovat výuku digitálního občanství primárně na budování schopností, ne na znalosti.
Vnímej komplexní souvislosti. Hledej a odhaluj relevantní fakta.


Bez znalostí se relevantní fakta hledají a odhalují úplně nejlíp!

Předpokládám, že apoštolové digitálního občanství, pokud budou konfrontováni s nesmyslností svých doporučení, začnou tvrdit, že adepti digitálního občanství se sice musí orientovat primárně na schopnosti, ale to SAMOZŘEJMĚ neznamená, že mají omezit získávání znalostí.

Okomentovat