27.6.20

19.9.: PRIM@ Konference 2020 (REGISTRACE ZAHÁJENA!)

19. září 2020 se v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení uskuteční konference pro ředitele a učitele MŠ, ZŠ a SŠ k problematice zavádění informatiky do školního vzdělávání, pro učitele vysokých škol, kteří se podílejí na přípravě učitelů ICT a informatiky a pro zájemce o vzdělávání informatice a IT na ZŠ a SŠ. Konference představí vybrané ukázky rozvíjení informatického myšlení v praxi škol na základě materiálů vzniklých v projektu PRIM. Pozornost bude věnována udržitelnosti výsledků PRIM a podmínek nezbytných pro výuku informatiky ve vzdělávání dětí MŠ a žáků ZŠ a SŠ v souladu se změnami ve vzdělávací oblasti Informatika a ICT v kurikulárních dokumentech RVP.


Kdy: 19. září 2020 od 8.30 do 18.30

Kde: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Organizační výbor: Miroslava Černochová, Eva Battistová, Lucie Kubíková ve spolupráci s Martinou Koláčnou z odd. pro vnější vztahy a se studenty PedF

Událost na sociální síti Facebook

Registrační formulářŽádné komentáře:

Okomentovat