30.6.20

Miriam Sedláčková: Končí nám školní rok. Všichni víme. Víme i to, že byl jiný. O hodně jiný.

Ke konci patří i nějaké bilancování. Přidávám odkaz na to, jak pro mě vypadal konec školního roku 1996 na malé soukromé škole. Učila jsem tehdy čtvrtý rok. Dneska je to součást škol Trivis a mezitím se vypracovala z 90 žáků za mě na pěkných 500.

Martina Lisová: Otevřený dopis vládě ČR od jedné bezvýznamné starostky jedné bezvýznamné obce

Z otevřeného dopisu vybíráme: "Za mého působení jsem absolvovala mnoho malých bitev za to, aby si stát na malé obce vzpomněl. Zachraňovali jsme matriky, upozorňovali na obrovskou zátěž „spádových“ obcí školami a školkami, zachraňovali lékařskou péči i dopravní dostupnost, nechali jsme se vydírat a vzali si na bedra Poštu Partner…"

Ve ScioŠkole si vysvědčení psaly děti samy

S koncem koronavirové karantény jsme ve ScioŠkolách přemýšleli, jaké příležitosti nám tato doba přináší. Jednou z ní byla oblast hodnocení. „V době, kdy jsme děti mnoho týdnů neviděli, měly nejvíce informací o svém vzdělávání a rozvoji hlavně ony. Rozhodli jsme se proto, že letos zkusíme napsat vysvědčení společně s dětmi tak, aby jeho podstatná část tvořila sebehodnocení dítěte v první osobě,” vysvětluje průběh letošního hodnocení konce roku Jiří Hokeš, ředitel ScioŠkoly na pražském Chodově. „Mohli jsme tak zúročit naše pětileté úsilí směřující k rozvoji kompetencí, do kterých schopnost reflektovat a popsat vlastní učení patří. Vysvědčení založené na sebehodnocení v dětech posiluje odpovědnost za svoje vlastní učení,” dodává.

David Klimeš: Začínají prázdniny. A také operace "Zachraňme školství"

Pokud nezreformujeme vzdělávání, druhé stupně základek zemřou a  některé kraje definitivně vypadnou ze systému. Následky poneseme všichni.

Kamil Kopecký: Metodik prevence nemůže být jediným, na kom bude ve školách stát prevence rizikového chování. Je třeba zapojit všechny učitele.

Prevence rizikového chování v prostředí školy je velmi náročná a obvykle stojí na bedrech školních metodiků prevence. Ti by pak měli spolupracovat s výchovnými poradci, případně školními psychology a řediteli (stejně jako jednotlivými učiteli), kteří by měli metodika prevence v jeho práci podpořit a aktivně s ním spolupracovat. To se však velmi často neděje. Smutnou realitou je pak to, že metodik prevence nemá sníženou přímou výukovou zátěž a učí ve stejném rozsahu jako jeho kolegové. Jeho práce navíc je pak oceněna specializačním příplatkem. Stejně tak je důležité připomenout, že velká část školních metodiků prevence nemá v této oblasti žádné vzdělání a do funkce metodika byli vhozeni, aby se sami naučili plavat.

Martina Mašková, Michael Erhart: Snaží se nás zlikvidovat, ale hlavní problém je nekvalita základních škol, míní ředitel víceletého gymnázia

Předáním vysvědčení končí letošní netradiční školní rok. Zkušenosti z koronavirové krize ovšem možná ovlivní i budoucí výuku – je čas přistoupit k redukci učiva a zlepšit provázanost předmětů?

Lenka Weichetová: Proč jsou některé domácnosti bez internetu?

V Česku máme dobré internetové pokrytí. Ale ve srovnání s EU více našich domácností bez internetu nemá o připojení zájem. V roce 2019 uvedlo 81 % českých domácností, že mají doma internet. Většina má pevné připojení, jako je například internet přes kabelovou televizi nebo přes rozvody pevné telefonní sítě. Patří sem také domácnosti připojené k páteřní síti vzduchem prostřednictvím vysílačů signálu wi-fi, které převažují ve venkovských oblastech. Domácnosti, jež pevný internet nemají, se připojují přes mobilní telefon. Celkem 19 % domácností v Česku zůstává zcela bez internetu. Podíl takových domácností ovšem každým rokem klesá.

29.6.20

Jan Fiala: Budoucnost školství? Plaga by rušil gymnázia, jejich zástupci se bouří

Koronavirová krize, v jejímž důsledku se letošní školní rok zakončoval poměrně netradičně, se pravděpodobně projeví i ve vzdělávání. Nepůjde jenom o potenciální prohloubení vzdálené výuky, nýbrž i přehodnocení dosud populárních víceletých gymnázií, která se možná v dohledné době zruší.

Jiří Vaníček: Zásadní změny ve výuce předmětu informatika jsou přede dveřmi

Jak naprogramovat robota? Jak sestavit a zapsat postup řešení problému, aby jej mohl někdo jiný automaticky bezmyšlenkovitě vykonat? Jak odlišit podstatné od nepodstatných údajů při řešení daného problému? To jsou otázky, které řeší obor informatika a které se na našich školách systematicky nevyučují.

EDUin: Jak pomáhat dětem k efektivnímu učení? Seznamte se s 10 vybranými principy formativního hodnocení

Začít formativně hodnotit znamená zamyslet se nad tím, jakou zpětnou vazbu dostává žák od učitele a učitel od žáka.

28.6.20

Zuzana Zavadilová: Na 22 míst je 600 uchazečů. Rodiče řeší, kam s dětmi, kterým nevyšly přijímačky

Stovky rodičů v Praze, ale nejen v hlavním městě, řeší v těchto dnech, na jakou školu dát své děti. Zájem o střední školy s maturitou byl velký a řada z dětí se nikam nedostala. „Převis uchazečů je obrovský, zejména v hlavním městě na čtyřletém studiu,“ uvedla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Scheibalová. Situace je podle ní způsobená tím, že je v letošním ročníku víc dětí.

Tomáš Barták, Karel Gargulák: Problematika hodnocení žáků během distančního vzdělávání: Příležitost pro vzdělávací politiku a vzdělávací systém?

Otázka hodnocení žáků v době výuky na dálku byla silně rezonujícím tématem po celou dobu uzavření škol. Nyní se problematika opět objevuje v souvislosti s uzavřením klasifikace a závěrečným vysvědčením za 2. pololetí, které po většinu času probíhalo distančně. Opakovaně bylo řečeno, že školy a učitelé byli i s ohledem na mimořádnost situace ze dne na den „vhozeni“ do vod vzdělávání na dálku, přičemž legislativní úprava a metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k tomu jak žáky hodnotit, byly školám doručeny 6 týdnů po jejich plošném uzavření. Cílem tohoto analytického vstupu je stručně zmapovat přístupy k hodnocení žáků před a po vydání této metodiky. Datovými zdroji budou stručně shrnuté výpovědi ředitelů v rámci šetření České školní inspekce (ČŠI), které jsou dále doplněny kontextovým sběrem dat a příkladů přístupů k hodnocení, který byl realizován studenty předmětu Vzdělávací politika vyučovaného na Katedře veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií FSV UK. Závěr tohoto otevřeného materiálu přinese krátkou úvahu nad tím, jak se popsané přístupy k hodnocení mohly či nemohly projevit v aktuální závěrečné klasifikaci či jaký dopad mohou mít na budoucí opatření vzdělávací politiky v ČR v dané oblasti.

Josef Mačí: Konec víceletých gymnázií? Ministr už ví, kdy je začne osekávat

Ve své nové strategii ministerstvo upozorňuje na rizika předčasné selekce dětí. Velká část z nich totiž v průběhu povinné školní docházky odchází na víceletá gymnázia. Jejich kapacity by se ale mohly snižovat už od roku 2027.

Události ČT: V Česku chybí šest tisíc učitelů a může být hůř. Novela má do škol dostat odborníky

Školní rok končí, právě nyní ale ředitelé nejvíc shání učitele. Chybí jich tisíce a situace se podle prognóz bude zhoršovat. Inspekce navíc zatím neví, kolik kantorů kvůli koronavirové krizi odejde do penze dříve, než zamýšleli. Pomoci má novela zákona, která chce usnadnit zaměstnávání nepedagogických vysokoškoláků.

Události, komentáře ČT24: Děti se ve školách často učí příliš, míní expert. Omezení gymnázií podle něj pomůže zmenšit nerovnosti

Zlepšení kvality výuky na druhém stupni základních škol nebo budoucí možné omezení kapacity víceletých gymnázií – i s tím počítá nová strategie vzdělávání do roku 2030. Autor této strategie, Arnošt Veselý, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy, byl hostem pořadu Události, komentáře. Podle něj je potřeba redukovat množství učiva na školách, a to až na polovinu.

21.-23.8.: Letní škola digitální gramotnosti LešDig 2020

Letní škola digitální gramotnosti LešDig 2020 bude zaměřena na informatické myšlení, digitální gramotnost a IT projekty. Je určena primárně učitelům a lektorům technických klubů, kteří by se rádi připravili na výuku digitální gramotnosti a nové informatiky podle očekávaných aktualizací RVP.

Nouzový stav ve vzdělávání - řešení a příležitosti v ČR a SR (pohled ministrů školství a SKAV)

Šestá debata ze série Nouzový stav ve vzdělávání/řešení a příležitosti v ČR a SR uzavřela rekapitulaci toho, co se na Slovensku a v Česku dělo v časech distančního vzdělávání. V závěrečné debatě jsme se ptali českého i slovenského ministra školství, jaké problémy ve svém resortu aktuálně řeší, a především, které zkušenosti s koronakrizí ovlivní podobu vzdělávání. Zástupkyně střešních organizací asociací/aktérů ve vzdělávání jsme požádali, aby opatření ministrů komentovaly a objasnily svoje priority. Debata proběhla 15. června. Organizátorem debat byl český a slovenský SKAV.


27.6.20

Jiří Mach: Učitelé zareagovali skvěle, říká Plaga o pandemii

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v rozhovoru pro Právo zhodnotil stav školství po karanténě, kterou podle něho učitelé zvládli skvěle, dále úspěšnost u státních přijímaček na střední školy a u státních maturit. Popsal i plány resortu.

Kateřina Perknerová: Rodí se Bible pro učitele. Jde o to, aby ji vzali za svou

Vláda by měla v září schválit Strategii 2030+. V příštích dvou týdnech se k ní může vyjádřit odborná i laická veřejnost.

Tomáš Feřtek: Přijímačky pro odstřelovače

Způsob, jakým přijímáme žáky na střední školy, se míjí s reálnou schopností rozeznat jejich talenty a zájmy: „… a byly tam takový přísný paní učitelky a učitelé… a u tý matiky jsme si to měli vypočítat na papír a až pak jsme si to směli napsat do toho testu… byl tam kluk, kterej se přihlásil, že už to má spočítaný a jestli si to to teda už může přepsat… a ta učitelka mu řekla: no to, chlapče, už těžko stihneš… a jemu se spustila krev z nosu.“

Ondřej Vaculík: Dějepis nás učí

Někdy v roce 1920 psali učitelé tehdejšímu ministru školství Gustavu Habrmanovi: „Pane ministře, chceme vás ujistiti, že na nás, učitele, se můžete spolehnouti. Víme, co máme učiti, velkých reforem netřeba, pouze nutno zajistiti dosažitelnost vzdělání i pro dítka z chudých rodin.“

Tomáš Feřtek: O čem všem Cermat raději mlčí aneb Chceme-li přijímačky a maturity, které neškodí, je nutné, aby podrobná data z nich byla veřejně dostupná

Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zveřejnil analýzu letošních maturit. Šedesát sedm stran textů a tabulek. Z nich ale do mediálního prostoru pronikne pravděpodobně jen to, že se žáci zhoršili, protože kvůli koronakrizi mohli k maturitě všichni. I ti, které by tam jinak škola nepustila, aby si neudělala ostudu.

Jan Boček: Rekordní počet neúspěšných maturantů? ‚Data o testech stát tají, srovnání nic neříká,‘ tvrdí experti

Výsledky první části letošních maturit – didaktických testů – ukazují, že neuspělo rekordní množství prvomaturantů: 18 procent. Odborníci na psychometriku, která se testováním zabývá, upozorňují na řadu nejasností ohledně návrhu maturit. Srovnávání výsledků podle nich není korektní. Dopady na studenty jsou ale reálné.

MŠMT: Školský zákon ve znění účinném od 11. 7. 2020

Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Bibiana Beňová: Osekejme vzdělávací systém, vyzývá majitel sítě škol k restartu českého školství

„Čau Tomáši,“ zdraví žáci soukromé základní školy Square ředitele instituce cestou do jídelny a většina přidá i frajerské plácnutí do dlaně. Neformální vztahy nejsou jediné, co tuto školu v pražských Nuslích, při pohledu z ulice zaměnitelnou s jakoukoli jinou, odlišuje.

19.9.: PRIM@ Konference 2020 (REGISTRACE ZAHÁJENA!)

19. září 2020 se v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení uskuteční konference pro ředitele a učitele MŠ, ZŠ a SŠ k problematice zavádění informatiky do školního vzdělávání, pro učitele vysokých škol, kteří se podílejí na přípravě učitelů ICT a informatiky a pro zájemce o vzdělávání informatice a IT na ZŠ a SŠ. Konference představí vybrané ukázky rozvíjení informatického myšlení v praxi škol na základě materiálů vzniklých v projektu PRIM. Pozornost bude věnována udržitelnosti výsledků PRIM a podmínek nezbytných pro výuku informatiky ve vzdělávání dětí MŠ a žáků ZŠ a SŠ v souladu se změnami ve vzdělávací oblasti Informatika a ICT v kurikulárních dokumentech RVP.

26.6.20

MŠMT: Podněty k návrhu textu Strategie 2030+ a implementačních karet

Strategie 2030+ od svého začátku vzniká participativním způsobem. Její příprava se nyní blíže do finále a i vy nám prostřednictvím formulářů níže můžete zaslat své podněty a komentáře k návrhu jejího textu i ke konkrétním implementačním kartám na období 2020-2023. Strategie 2030+ i návrhy implementačních opatření byly představeny v rámci on-line konference ve dnech 23.-25.6.2020. Záznamy ze všech kulatých stolů naleznete na YouTube MŠMT.

Pedagogická komora z.s.: Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách

Pedagogická komora z.s., vyzývá: Stáhněte si, vytiskněte, podepisujte a šiřte novou Petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Podpořte pracovníky mateřských škol a rodiče dětí, i pokud působíte jinde.

Miriam Sedláčková: Proč se nikdy nedomluvíme

Současná podoba školství je problémová, na tom se shodují všichni. Rodiče, učitelé, děti i politici. Jakmile se ale jedna strana ozve, že by se s tím mělo "něco udělat", okamžitě se začnou ostatní bouřit.

EDUin: Ministerská vyhláška o klasifikaci zmírnila chaos, známek na vysvědčení však podle všeho příliš neubyde

Hodnocení úkolů, které školy zadávaly svým žákům na dálku, bylo v týdnech následujících bezprostředně po uzavření škol předmětem ostré diskuse mezi rodiči i učiteli, přístup jednotlivých škol se značně lišil. Studenti Katedry veřejné a sociální politiky FSV v Praze oslovili více než čtyři desítky žáků základních a středních škol a jejich rodičů napříč Českou republikou. Ptali se na to, jak se změnil přístup škol k hodnocení žáků v prvních týdnech výuky na dálku.

Markéta Bidrmanová: Děti skoro nic neumí. Z osnov musíme půlku vyškrtnout, říká Martin Roman

Děti dostanou vysvědčení za školní rok, který nikdy předtím nezažily. Někdo na něm bude mít známky, někdo slovní hodnocení. V čem tři měsíce krize školám prospěly? A jak zlepšit české školství?

Bořivoj Brdička: Trochu jiný pohled na pandemii z Anglie

Aktualita ukazující, jak se o aktuální situaci, v níž je třeba učit online, diskutuje v Anglii.

25.6.20

Ze sociálních sítí: Tak tohle je majstrštyk!

Martin Jurica komentuje na sociální síti Twitter ztrátu nároku na ošetřovné, pokud půjde žák pro vysvědčení: "Tak tohle je majstrštyk! To se @JMalacova (a celé vládě odborníků) fakt povedlo. Výjimka z výjimek a tak dále… To se bude dobře kontrolovat… Už se v tom ani prase nevyzná…"

Martin Brož: Taky vám přišlo něco podobného a přijde vám to nesmyslné?

Martin Brož komentuje na sociální síti Facebook postup školy, kam chodí jeho dcera: "Taky vám přišlo něco podobného a přijde vám to nesmyslné? Mimochodem je to proto, abychom si zítra mohli vyzvednut v 8 ráno, vysvědčení, které mi přijde stejně absurdní i přes snahu všech, kteří se ho snažili splnit a to jsem byl já, manželka, dcera a počítač s Internetem."

EDUin: Školy mediální výchovu učí, výsledky žáků jsou ale slabé

Cesta ke změně ve výuce mediální gramotnosti vede přes učitele, shodli se panelisté kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Budou naše školy schopny zvyšovat mediální gramotnost žáků? Velká část těch, kdo ji dnes učí, to dostali za úkol od vedení školy a vzdělání získala samostudiem.


Kateřina Valachová: Dejme obcím miliardy na školy, školky a hřiště

Když jsem byla ministryní, se smutkem jsem viděla, jak pod stůl padají desítky skutečně dobrých projektů ve školství i ve sportovní oblasti proto, že se na ně „nedostalo“. Prostě na ně v příslušných programech nebyly peníze.

MPSV: Ošetřovné aktuálně a podmínky nároku od 1. července 2020 aneb POZOR! Pokud pošlete dítě pro vysvědčení, ztrácíte nárok na ošetřovné!

Vzhledem k tomu, že upravené podmínky nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními jsou platné do 30. června 2020, připravili jsme pro vás stručný přehled, jak to bude s ošetřovným po uplynutí této lhůty. Součástí tohoto přehledu jsou také odpovědi na nejčastější dotazy, které jsou od rodičů na MPSV směřovány.

24.6.20

25.6.: Kulatý stůl - Inovace oborové soustavy

Společně budeme debatovat s odborníky o inovaci oborové soustavy v období 2020-2023. V sále budou přítomni tvůrci implementační karty i pozvaní odborníci. Debata bude vysílána on-line a do chatu budou moci sledující psát dotazy!

Kateřina Valachová: Nemůžeme ubírat náročnost do nekonečna

Ministr Plaga dal sdělovacím prostředkům rozhovor o tom, že přijímací testy na střední školy jsou špatné a podporují sociální nerovnost. Důvodem má být, že díky speciální přípravě jsou na tom děti z bohatých rodin lépe.

Byznys starostky vzal dětem školu, Praha 5 má v Košířích plno

Míst v základních školách v Košířích je nedostatek a bude hůř. Přitom proti veřejnému zájmu zde stojí i podnikání paní starostky Renáty Zajíčkové (ODS). Piráti proto na zastupitelstvu MČ Praha 5 předloží usnesení, ve kterém vyzývají ji i radu k okamžitému jednání o podmínkách možného uvolnění školní budovy pronajaté soukromým gymnáziem paní starostky a ke snaze o znovunabytí sousedních pozemků za účelem výstavby tělocvičny u budovy školy v Plzeňská ulici 39.

Kristína Paulenková: Maturity: proč jsou dívky horší

Pilné dívenky a kluci, kteří na tu školu tak trochu kašlou a spokojí se s průměrem. Jde o klasický stereotyp, který ale vyvracejí výsledky maturitních testů. Každoročně u nich propadá více dívek než chlapců. A letos, při maturitách v době koronaviru, se pomyslné nůžky rozevřely ještě víc. Chlapci dívky překonávají ve všech předmětech. Letos je jejich náskok rekordní.

23.6.20

24. 6.: Kulatý stůl - Revize RVP ZV a metodická podpora

Společně budeme debatovat s odborníky o návrhu opatření revize RVP pro základní vzdělávání a související metodické podpory pro období 2020-2023. V sále budou přítomni tvůrci implementační karty i pozvaní odborníci. Debata bude vysílána on-line a do chatu budou moci sledující psát dotazy!


Ministerstvo školství představilo návrh textu Strategie 2030+

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na odborné konferenci v sídle Národního pedagogického institutu představil návrh textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. „Cíle jsou v podstatě dva – zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí, které by odpovídaly 21. století, a dále snížit nerovnost v přístupu ke vzdělávání,“ řekl ministr školství. Jednotlivé části konference budou probíhat i následujících dvou dnech a zájemci je mohou shlédnout a zapojit se i on-line.

Josef Soukal: Jedno "obyčejné" učitelské loučení...

S koncem školního roku ke mně doputovala pozvánka na učitelské loučení. Líbila se mi natolik, že její první, obecnější část posílám touto cestou dál... A doplňuji, že budu velmi rád vzpomínat na spojení praktičnosti, racionality a houževnatosti s noblesou i smyslem pro humor. Děkuju, jsem moc rád, že jsem Tě mohl skoro čtvrtstoletí potkávat!

Lucie Fialová: Pandemie upozornila na rozdíly

Co by se mělo změnit? Na 2. stupni ZŠ je obsah učiva přehlcený a nezbývá čas na skutečné pochopení věcí, myslí si sociolog Daniel Prokop. Koronavirová krize ruku v ruce s vyučováním na dálku ukázala, že mezi českými školami jsou obrovské rozdíly; úroveň výuky se lišila jako den a noc. Zároveň se prokázalo, že nutnost používat digitální technologie zvětšuje už tak obrovský vzdělávací handicap dětí z chudších rodin. Podle Daniela Prokopa navíc systém českého školství ponechává velkou roli rodině, čímž zvýhodňuje ty děti, které mají rodiče schopné jim pomoci.

Eva Presová: Desetina dětí propadá energy drinkům

Pro mnohé školáky jsou nápoje plné rychlých cukrů a kofeinu známkou dospělosti. Riskují však své zdraví. Zatímco na severu Čech školáci holdují energetickým nápojům, v Praze chodí dospívající mládež zase spíše do kaváren „na kafe“. Všichni chtějí být „in“ a „cool“, ale často si neuvědomují, že cenou za povzbuzující drinky jsou nesoustředěnost a zdravotní problémy.

Kristína Paulenková: Výpadek škol vadí nejvíc u matematiky

Děti čeká v hodinách matematiky perný rok. Kvůli pandemii covidu-19 vláda zavřela v březnu školy a učitelé mohli učit jen na dálku. Podle České školní inspekce se většina základních škol zaměřila na procvičování. Čtyři pětiny základních škol sice probíraly i novou látku, značná část ovšem rozhodla, že látku oseká. Ostatně o tom, že se děti učí spoustu nepotřebných témat, se debatuje na ministerstvu školství již léta. To platí pro většinu předmětů. V matematice to ale tak jednoduché není.

Karel Rais: Školy potřebují odborníky z praxe

Velkou naději pro rozvoj středního školství v Česku představuje využití znalostí a schopností odborníků z praxe ve výuce. I když se daří přesvědčovat veřejnost o tom, že řemeslo má zlaté dno, a lavice středních škol se plní žáky, scházejí v nich stovky učitelů odborného výcviku a také klasických předmětů. Bez nich nelze vychovat další generace šikovných řemeslníků a zástupců nejrůznějších oborů. Aby ono pořekadlo o zlatém dně platilo i nadále, přichází nyní novela zákona o pedagogických pracovnících, která problém s nedostatkem učitelů řeší.

Lucie Fialová: Děti učíme tím, jací jsme

Když těsně po revoluci v roce 1989 začal Milan Appel řídit Centrum volného času v Lužánkách, všech svých 29 zaměstnanců osobně znal. Postupně z jednoho domu v brněnském parku vyrostlo největší zařízení svého druhu v republice, kterým týdně projde přes deset tisíc dětí a dospělých. Stovky členů se vystřídaly také v jeho oddíle Vlčata, který vedl 38 let. Dnes je v lužáneckém centru školitelem. Za dlouhodobý přínos vzdělávání byl letos uveden do Auly slávy v rámci Ceny Eduína udělované za pedagogické inovace.

Daniel Pražák: "Máme přeplněné osnovy!" Nemáme!

Daniel Pražák vyvrací na sociální síti Facebook jeden z oblíbených mýtů: "Nemáme osnovy. Už patnáct let máme Rámcové vzdělávací programy, které cílí na kompetence a průřezová témata, obsahují řadu skvělých věcí (mediální gramotnost, první pomoc, psychohygiena...). Rozdíl mezi RVP a osnovami je asi jako aktem a pietním aktem. Dávají učiteli (resp. škole) poměrně velkou svobodu jak a co a kdy učit."

IDEA při CERGE-EI: Teorie pravděpodobnosti pro život

Představte si, že patříte do skupiny obyvatel s určitým rizikem infekce. Například jste-li ustaraný důchodce, který sotva vychází z domu, vaše riziko nákazy je minimální, řekněme 1 %. Představte si, že nyní bude otestováno 10000 lidí patřících do přesně takové skupiny obyvatel. U kolika z nich dá provedený test správnou odpověď? A u kolika lidí test způsobí planý poplach nebo naopak zapříčiní, že se z člověka snadno stane bezstarostný super-přenašeč nemoci?

22.6.20

23. 6.: Prezentace návrhu Strategie 2030+

Pan ministr Robert Plaga zahájí on-line konferenci představením návrhu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Úvodní blok konference bude vysílán on-line, stejně jako následující kulaté stoly, a prostřednictvím chatu bude možné pokládat dotazy!

Česká školní inspekce uspořádala odborný panel k hodnocení žáků v období distanční výuky

Ve čtvrtek 18. června 2020 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil v pořadí již čtvrtý odborný panel zaměřený na problematiku přístupů k hodnocení dětí a žáků, tentokrát s důrazem na hodnocení v období vzdělávání na dálku. Záměrem setkání bylo diskutovat o praktických zkušenostech s průběžným a závěrečným hodnocením, ale také probírat příležitosti a výzvy, které vzdělávání na dálku školám, učitelům, rodičům i žákům přineslo.