22.5.20

Ze sociálních sítí: RE: Domácí úkol

Daniel Hůle komentuje na sociální síti Twitter reakci učitelky na vysvětlení žákyně, která nemá doma PC, a odevzdala rukou psaný úkol.


8 komentářů:

Silvie A. řekl(a)...

Tenhle případ už jsme tu jednou měli, ne?

Úkol není splněn, dokud není splněn tak, jak má být.

Používám jiné formulace, ale obsah je týž. Některý student sklapne kufry a předělá to, zatímco student-osel tvrdí, že "to je přece totéž".

Ušetři si hloupé odpovědi

To si studentům netroufám říci, natožpak napsat. Naštěstí se často najde (mezi spolužáky vážený a uznávaný) student, který to svému spolužáku-oslovi řekne za mne.

Chceme po školách opravdu příliš?

Chtějí-li po mně uvěřit, že v celé rodině NIKDO nemá mobil, na kterém by se ten úkol dal nadatlovat, je to příliš.

Unknown řekl(a)...

Takových odpovědí dostávám povícero, někdy je opravdu luštím dlouho. Ta zpráva tu byla již jednou.

Jirka řekl(a)...

Já jen doufám, že to už někdo řekl také "hrozné" paní učitelce. Zkušenosti s rodiči mám různé, ale nikde je nezveřejňuji. Stále prosím rodiče, abychom to řešili společně, jinak to vždy odnese nejvíc dítě.

Charlie řekl(a)...

POKUD je komunikace autentická, nemá daná učitelka v jakékoli škole co dělat, její naprostý nedostatek empatie a přebytek arogance vůči žákům, jí nadobro diskvalifikuje. A slušný a kvalitní učitel by jí ani ve svém okolí neměl snášet.

Chtějí-li po mně uvěřit, že v celé rodině NIKDO nemá mobil, na kterém by se ten úkol dal nadatlovat, je to příliš.
Mluvilo se o PC, nikoli o mobilu. To ale neřeší způsob komunikace. Mimochodem, co by dělala, kdyby jí žákyně nic neodevzdala. Práce, která neexistuje, se nedá hodnotit.

Stále ale věřím, pro dobro všech učitelů, že se jedná o příběh vyfabulovaný nebo minimálně přibarvený, tak aby zaujal určitou čtenářskou obec. Jestliže se mýlím, je to velice smutné.

Josef Soukal řekl(a)...

Charlie, obávám se, že to fabulace není. I mezi kantory jsou lidé, kteří postrádají některé elementární schopnosti, nejen komunikační. Můžeme se uklidňovat tím, že stejné je to s úředníky, policisty, lékaři atd., můžeme poukazovat ne nekorektnost paušalizací na takovýchto příkladech postavených, ale nesmíme na to zapomínat. A i tyto věci zahrnout do proměn, jimiž by školství mělo projít. Na rozdíl od některých často opakovaných klišé a hloupostí.

Silvie A. řekl(a)...

nemá daná učitelka v jakékoli škole co dělat, její naprostý nedostatek empatie a přebytek arogance vůči žákům, jí nadobro diskvalifikuje.

Jsou zde tedy tací, kteří nepřiznávají učitelce právo požadovat, aby žákyně odevzdala zadaný úkol v zadaném formátu? Pan Charlie, a pan Soukal také? Nu, přeji vám, pánové, aby vám vaši žáci napříště odevzdávali úkoly už jenom "na pytlíku od mouky".

Mluvilo se o PC, nikoli o mobilu.

Každý kromě novinářů a "slušných a kvalitních" učitelů chápe, že šlo o to, aby text byl v digitální formě. Nešlo o použitý prostředek. Někteří mí studenti na to používají PC, ale (kupodivu?) letos všichni psali písemky na smartfounu.

A slušný a kvalitní učitel by jí ani ve svém okolí neměl snášet.

Jistě to máte i na vizitce, slušný a kvalitní pane Charlie. Aby si každý všimnul.

Ygrain řekl(a)...

"Jsou zde tedy tací, kteří nepřiznávají učitelce právo požadovat, aby žákyně odevzdala zadaný úkol v zadaném formátu? "

Ano. Pokud k vypracování úkolu nestačí běžné školní pomůcky, požadavek musí zohledňovat sociální a ekonomickou situaci žáka. PC v rodině není samozřejmost ani povinnost, učitelka je tedy povinna přijmout alternativní řešení, namísto takovéto arogantní buzerace. Mobil nelze považovat za plnohodnotnou náhradu, a že na něm něco nadatlovat jde, naprosto neznamená, že by to měla žákyně dělat nebo že je učitelka oprávněna to vyžadovat.

Charlie řekl(a)...

Jistě to máte i na vizitce, slušný a kvalitní pane Charlie. Aby si každý všimnul.

Píše se "všiml".

Argumenty Ad hominem se v diskuzi nepoužívají.

Vždy, dokud jsem učiteloval, jsem se snažil být slušný a pokud možno kvalitně na výuku připravený. Hlas jsem po dobu své praxe musel zvýšit pouze 2x, jednou při rasistické poznámce mezi žáky, podruhé, když mne jeden žák chtěl bez mého souhlasu nahrávat na mobil.

Pokud bych ještě dnes učil, a po žácích vyžadoval splnění úkolu, zajímal by mne spíše věcný obsah a jeho kvalita, nikoli provedení.

Pozn.: Jistě daná škola poskytla žákyni odpovídající techniku, když vyžaduje její použití. :D

Okomentovat