2.5.20

Štefan Klíma: Když prší, hledej duhu, když je tma, hledej hvězdy (reakce na vydané pokyny MŠMT)

Ředitel Integrované střední školy v Mladé Boleslavi Štefan Klíma komentuje na sociální síti Facebook dnes vydaný Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ: "Pane ministře, pojďte s námi prosím komunikovat, učitelé chtějí být vaši partneři. Pojďme si vysvětlovat vaše i naše postoje. Pojďme situaci uklidnit a vyřešit. Pojďme společně školství posunout zase o kus dál. Učitelský stav všem od března ukazuje, že je tvůrčí, pracovitý, učenlivý, a že chce pro své žáky jen to nejlepší."

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

MŠMT dnes konečně vydalo „manuály“ pro nadcházející dny v našich školách. Většina pracovníků tento materiál s napětím očekávala. Přichází sice s úderem dvanácté, ale konečně mají ředitelé škol a jejich podřízení „jakýs takýs“ návrh opatření. Jsme rádi, že máme podklad, na jehož základě můžeme začít připravovat otevření škol. Pojďme se podívat na pozitiva a negativa tohoto materiálu.

Z celého textu jednoznačně vyplývá, že ministerstvo školství veškerou odpovědnost přesunulo na ředitele škol. To je do určité míry pozitivní. Má však dvě významná „ale“.

Za prvé, ředitelé škol potřebují pro své nynější kroky oporu finanční, právní i výkladovou.

Za druhé, nyní se ukáže kvalita mnoha ředitelů (au, to mě budou kolegové kamenovat).

Většinou se však nyní můžeme spolehnout jen na zřizovatele. Ten bude muset pomoci svým školám s financováním všech nezbytných kroků. Pro naši střední školu jsem dosud zajistil dezinfekci, nano filtry do roušek, papírové utěrky, štíty pro zaměstnance, roušky, rukavice, dezinfekční stroj na čištění prostor, ale třeba i plexi štíty do našich prodejen, což v úhrnu již nyní činí něco přes 100.000,- Kč. Věřím, že zřizovatelé se o své školy postarají. Tam problém nebude.

Manuál je však v mnoha bodech příliš obecný a řadu rozhodnutí, zejména stran dezinfekce a příprav či úprav prostor, ponechává na ředitelích škol. Osobně mám rád volnost při rozhodování. Potřebuji však znát mantinely, ve kterých se mohu pohybovat. V mnoha bodech je však manuál nestanovuje a je naprosto nekonkrétní. Někdy dokonce školám ukládá povinnosti, pro které nemá žádné pravomoci – například na základě jakých pravomocí bude zajišťovat to, aby se žáci neshlukovali před vyučováním? Nikde v manuálu nenajdeme, jak často je třeba konkrétní předměty v učebnách dezinfikovat. Co když ředitel školy určí příliš malou četnost dezinfikování a následně vyvstane problém? Potřebovali bychom řadu bodů s odpovědnými pracovníky MŠMT prodiskutovat a dohodnout se na rozumných závěrech. Jak to však udělat?

Velký problém vidím v tom, že manuál určuje školám postupy, které vlastně žádným způsobem nechrání zaměstnance škol. Bude tedy na ředitelích, jak se k problému postaví. Zda nařídí povinné nošení roušek či alespoň štítů. Stejně tak vlastně padá na ředitele rozhodnutí, jakou práci pedagogickým pracovníkům určí. Protože se předem neudělaly žádné průzkumy zjišťující počty žáků, kteří budou chodit do školy, ani se nezjistil stav zaměstnanců a neví se, kolik jich do školy bude moci přijít, aniž by riskovali zdraví. MŠMT neví, jestli vůbec budou ředitelé škol schopni zajistit vše to, co naplánovalo. Většina ředitelů dnes již tyto věci zjišťuje, plánuje a hledá nejlepší možná řešení. Osobně jsem ta řešení promýšlel mnoho a mnoho dní. Proto se přikláním k tomu, že v naší škole budeme pokračovat ve funkční distanční výuce. Ta nám funguje, a mám zásadu, že co funguje, nemá se zbytečně měnit (a to píši s tím, že jsem člověk, který má ve škole rád vývoj, zlepšování výuky, modernizaci metod…). Navíc současný systém je pro učitele nesmírně náročný a nemá smysl jej ještě více ztížit. Pro končící ročníky připravíme několikadenní systém osobních konzultací v těchto předmětech – AJ – poslech, odborné předměty a u učebních oborů praktické činnosti. Věřím, že to pro žáky i pro zaměstnance bude to nejlepší. Je chvályhodná snaha MŠMT zpřístupnit končícím ročníkům SŠ a ZŠ přípravu. Co když však tato snaha naopak způsobí pohromu a tito žáci „upadnou do karantény“? Co bude následovat?

Největší problém současného stavu vidím v tom, že MŠMT podle mě stále nemá plán pro případ vývoje různých situací. Před malým okamžikem sice pan ministr sdělil, že příští týden stanoví termín maturit a přijímacích zkoušek, na závěrečné zkoušky ale opět zapomněl. Je však konečně potřeba žákům říci, co se stane, když…. Mít připravené nejen A, ale i plán B, případně C. To by totiž situaci žáků zlepšilo a snížilo by jejich stresový stav. S žáky jsem pravidelně v kontaktu a vím tedy, o čem mluvím.

Potřebovali bychom znát odpovědi na to, zda a proč roušky ano, či ne. Slyšet odbornou odpověď od epidemiologů, to by velmi pomohlo objasnit situaci. Proč pan ministr nepředstoupí před kamery společně s některým z odborníků na koronavirus a zaměstnancům škol nevysvětlí, že roušky mít nemusí proto, že … Že se nemusí obávat žáků, neboť… Možná o těchto problémech na MŠMT neví, ale věřte, že jako ředitel školy věnuji snížení stresu mezi zaměstnanci a žáky naší školy spoustu času. Je to opravdu potřeba.

Pane ministře, pojďte s námi prosím komunikovat, učitelé chtějí být vaši partneři. Pojďme si vysvětlovat vaše i naše postoje. Pojďme situaci uklidnit a vyřešit. Pojďme společně školství posunout zase o kus dál. Učitelský stav všem od března ukazuje, že je tvůrčí, pracovitý, učenlivý, a že chce pro své žáky jen to nejlepší.

Mgr. Štefan Klíma
ředitel školy – ISŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

4 komentáře:

arrra řekl(a)...

Dobrý den, já bych ještě s černým humorem přidal: Pane ministře, přeci nechcete, aby všichni ředitelé a učitelé měli hypertenzi a byli v rizikové skupině :)

Unknown řekl(a)...

"Pro naši střední školu jsem dosud zajistil dezinfekci, nano filtry do roušek, papírové utěrky, štíty pro zaměstnance, roušky, rukavice, dezinfekční stroj na čištění prostor, ale třeba i plexi štíty do našich prodejen, což v úhrnu již nyní činí něco přes 100.000,- Kč. Věřím, že zřizovatelé se o své školy postarají. Tam problém nebude".

Dozajista už takto postupovala většina ZŠ a SŠ. Roušky s nanofiltry, popřípadě respirátory vyšší třídy. Tento postup je velmi chválihodný.
Dodnes ale nikdo nepochopil to, že učitel a žáci nemusí mít ve třídě roušku, na chodbě roušku mít musí, před budovou roušku mít musí, v prostředcích hromadné dopravy taky. Stále mně to hlava nebere. Učitel se nakazit může, ale uklizečky a školník ne?
Kdo proplatí učitelům dvojí práci - část žáků bude ve škole s učitelem dopoledne a možná i odpoledne, potom učitel sedne k počítači a povede distanční výuku s druhou polovinou třídy do večera.

Knut Klapka řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Knut Klapka řekl(a)...

"Dozajista už takto postupovala většina ZŠ a SŠ."

Těžko říct jestli většina. Rozhodně jak kde. Leckde tak nanejvýš pár roušek z kdovíčeho, svépomocí spíchnutých. Aby se neřeklo. Ono si totiž dost ředitelů svým přístupem a postojem vůči učitelům nijak nezadá s ministerskými úředníky. Tam, kde mají takového pana Klímu, nechť za to děkují, kudy chodí.
Skrytý, ale o to větší problém zvaný ředitelé českých škol v současné situaci vyhřezne naplno.

"Dodnes ale nikdo nepochopil to, že učitel a žáci nemusí mít ve třídě roušku, na chodbě roušku mít musí"

A platí stále, co proběhlo před pár dny, že totiž o použití roušky ve třídě rozhoduje učitel? Nebo už o tom rozhodují žáci a učitel si může trhnout nohou? Tohle totiž je v celé té hrůzné ministerské grotesce hraniční bod: několikahodinový pobyt s patnácti žáky bez roušek v uzavřené místnosti je přímým ohrožením zdraví a života; a nikdo mě nepřinutí, abych do takové místnosti vlezl. Sebevraždu můžu spáchat i jinak a rychleji.

"Kdo proplatí učitelům dvojí práci"

No tak, nenechte se vysmát. Kdo by jim co proplácel? Všechno se to prohlásí za součást pracovních povinností, a bude. Jako vždy.

Okomentovat