14.5.20

Štefan Klíma: I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný

Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, aby mu MŠMT z Karmelitské nepřineslo zoufalství.


Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami v údolí u řeky Vltavy stál dům v Karmelitské ulici. Léta páně roku 2020 v měsíci březnu utichl život v tomto domě. Ruch utichl i ve škamnách a na chodbách našich škol. Všichni zůstali doma a čekali, co nám ten odporný „Koroňák“ způsobí, a jak velkou škodu napáchá. Ředitelé a učitelé netrpělivě očekávali pokyny od svého nejvyššího vojevůdce.

Učitelé mezi tím zahájili průzkum bojištěm a „vrhli se“ na výuku svých žáků od domácích počítačů. Nikdy je to nikdo neučil, přesto se své nové úlohy velká většina zhostila minimálně na chvalitebnou. Hodiny a hodiny nejen své žáky učili, ale další spoustu času trávili při zdokonalování tohoto systému. Ladili a ladili až vyladili velmi slušný sbor, který pod taktovkou ředitelů hraje čistě svoji píseň.

Všichni však čekali, co a jak bude. Uplynulo mnoho dní a z vrchního štábu ministra školství se nikdo neozýval. Řady učitelů začaly pročesávat lučiny, bory, skaliny i lesy. Ale nic a zase nic.

Týdny pospíchaly a léto se pomalu blížilo. Konečně, oddychli si pracovníci škol. Objevily se „Manuály“, které měly napomoci k postupnému otevření škol. I jali se ředitelé pročítat stovky odstavců. Jak se však ukázalo, bylo to mnoho slov. A mnohdy o ničem. Text, který se rozkládal na osmi stranách, by se jiným úplně klidně vešel na stranu jednu. Ba co hůře? Slova jeví se býti příliš nezávazná! Inu, povzdechl si nejeden ředitel, kdyby nám raději stanovily mantinely, ve kterých se při zajištění výuky máme pohybovati. To by byla „jinší“ řeč.

I chopili se ředitelé své práce a připravili vše, jak ministr ráčil naříditi. Co však čert nechtěl? Po týdnech práce, po spoustě příprav učeben, chodeb, toalet a po malování značek a čar na zem, rozhodli se v Karmelitské, že vše bude zase jinak. A tak „si ředitelé nejdou hodit mašli“, ale chopí se dalších pokynů a opět předělávají všechna schémata, odvolávají, co slíbili, a slibují, co snad ani nemohou dodržeti.

Chápu, že se vše rozvolňuje. Ve školství je ale několik zásadních problémů. Na rovinu si musíme říci, že střední odborné školy (a asi i ostatní střední školy) už výuku zahájit nemohou, neboť každý jeden den od 25. května do 30. června musí vyčlenit více než polovinu učitelů k maturitám, přijímacím zkouškám a k závěrečným zkouškám. Zbylí učitelé pracují s žáky distančně.

Na základních školách se po dnešním dnu obávám, že bude problém s tím, aby měly dost pracovníků. A rozhodně nebudou moci dodržovat předpisy z manuálů MŠMT. Vytvoří tedy ve štábu nové „Manuály“?

Celkově mi to připadá, že si MŠMT dělá z učitelů legraci. Jednotlivé kroky jsou nepromyšlené a ode zdi ke zdi. Kdyby MŠMT lépe komunikovalo s řediteli škol, kdyby jim naslouchalo a neobracelo se na „své poradce, kteří rady nemoudré jaksi přinášejí, mohla už dřívější rozhodnutí být kvalitnější a nemuselo docházet k neustálým změnám. Možná ten tým „poradců“ nebude úplně správně složen, pane ministře.

Je také fakt, že po ředitelích škol se chce tolik, jako kdyby měli personál náměstků takový, jako mají v podnicích. Tomu tak ale není!

A z učitelů se dělají otloukánci, co musí vše vydržet. V tomto ohledu mají můj největší obdiv a úctu učitelky MŠ, které mají úlohu nejtěžší a nejrizikovější!!! To ony jsou stále nastoupené v první řadě. To jim vlastně nikdy nebyl provoz ze strany MŠMT přerušen. Zaměstnanci MŠ mají organizaci práce nejsložitější, děti nejmenší a úlohu ustát vše nejnáročnější. A dosud se jim ani nedostalo řádného vděku. Jak smutné! Smekám před nimi klobouk! Chápu jejich obavy a moc si přeji, aby vše zvládli a aby se jim ten ohavný „Koroňák“ vyhýbal obloukem.

Pane ministře, prosím Vás, začněte rozhodovat moudře, naslouchejte svým „ovečkám“, které pro své děti, žáky a studenty dýchají a nasazují doslova své životy. Přestaňte svá rozhodnutí neustále měnit a hlavně, konečně nám vysvětlete nejdůležitější postoje. Mimo jiné – opravdu žáci nemohou své učitele nakazit? Na základě čeho bylo rozhodnuto, že vše je najednou jinak a že žáci nemusí mít v učebnách roušky? Jsou jasné důkazy, že žákům a učitelům nehrozí nebezpečí?

Těch otázek je mnoho, ale když je vysvětlíte nám i rodičům, rádi se vrátíme k naší tolik milované práci. Vždyť my ji děláme, protože je to naše poslání!

Pěkné dny všem.

Mgr. Štefan Klíma
ředitel školy – ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
reditel@issmb.cz


9 komentářů:

arrra řekl(a)...

Ano ano. Zavčas se mohlo MŠMT chopit role koordinátora a přenechat tu rozhodovací roli hygienikům, zřizovatelům a ředitelům. Bohužel je to jinak.

Unknown řekl(a)...

Přečetl jsem si se zájmem celý text a musím se s ním ztotožnit. Pan ministr Plaga nemá na místě ministra školství co dělat. Jsem úplně zděšen nad tím, co nás to z MŠMT řídí. Už nikoho ani nepobavil jeho výrok o tom, že se žáci druhého stupně můžou dobrovolně dostavit na tzv.konzultace aby si pokecali v rámci sociálních kontaktů. Nevěřil jsem vlastním smyslům. Chudáci ředitelé, chudáci učitelé a je třeba ty školy pořádně nafouknout prostorově a personálně na ty 15 členné skupiny.

Eva Adamová řekl(a)...

Většina škol bude mít co dělat, aby personálně zvládla alespoň první stupeň a deváťáky. Zvládnout druhý stupeň za současných podmínek je nemyslitelné.

A nechápu uvažování člověka, který říká, že je z hlediska nákazy riziko uspořádat druhé kolo přijímaček, které se přitom dalo v pohodě zvládnout, kdyby ho žáci absolvovali na téže škole, kde dělali kolo první, a zároveň tou samou hubou mele, že chce ve školách v červnu i žáky druhých stupňů.

Ten člověk prostě nemá na postu ministra co dělat, plácá páté přes deváté od samotného začátku a organizačně to prostě vůbec nezvládá.

Knut Klapka řekl(a)...

"Ten člověk prostě nemá na postu ministra co dělat"

To samozřejmě nemá. Ale kdo kdy měl? Ať by byl na jeho místě kdokoli, dopadlo by to stejně. Jaký krám, takový pán. Školství nikoho nezajímá, učitelé jsou opovrhovaní poskoci a totéž nutně platí i pro ministra školství. Je tam, aby poslouchal, co se mu řekne. Nebo naznačí. Aby to bylo jinak, muselo by jít a mimořádně silnou osobnost. Taková se tam a) nedostane, za b) neudrží.

Pokud se zcela nesmyslně - a s plným vědomím toho, že o žádnou výuku ve skutečnosti nepůjde - na měsíc vrátí i druhý stupeň, nemůže to znamenat nic jiného, než že místo chytré karantény bylo upřednostněno cílené promořování. To je jistě v souladu se zájmy ekonomiky a vychází to vstříc aktuálním náladám obyvatelstva, jde však o postup potenciálně velmi riskantní. Nevíme, zda se vytvářejí trvalé protilátky a zda nelze onemocnět opakovaně a často (podobně jako u rýmy). Samostatnou kapitolou je to, do jaké míry jsou vyléčení lidé skutečné vyléčení. Je nápadné, že mediálně jim není věnována prakticky žádná pozornost, jakkoli by to člověk čekal. Existují občas zmiňovaná trvalá poškození plic, srdce, cév a jiných orgánů, a jak často k nim dochází? Občas problesknou zprávy o mladších lidech s krevními sraženinami, které mohou vést k infarktu či mrtvici. A obdobně o dětech s něčím, co se podobá Kawasakiho syndromu. Tady se vychází z toho, že dětem vlastně nic nehrozí (a že na pár učitelích koneckonců nesejde), můžeme se na to ale doopravdy spolehnout?
Je tu prostě příliš mnoho neznámých a příliš mnoho latentního nebezpečí. Rozumné a odpovědné by bylo nechat školy zavřené do prázdnin, včetně prvního stupně. Do září bychom věděli více a mohli bychom vše lépe promyslet a připravit po stránce organizační a materiální. K tomu však není politická vůle. A možná ani schopnosti.

Silvie A. řekl(a)...

protože je to naše poslání!

Ředitelé škol to dělají, protože je to jejich poslání? Fíí ha!

Každý už si všimnul, že Plaga je nesvéprávný panák, jakýsi novodobý "král bene" v rukou Edu-aktivistů. Někdo z toho vyvodí prosbu, aby nesvéprávný panák začal rozhodovat moudře a naslouchal svým „ovečkám“.

Někdo jiný z toho vyvodí, že MŠMT je třeba zrušit.

Unknown řekl(a)...

Knut Klapka

S Vašim příspěvkem souhlasím, tak to prostě je.

"Jaký pán, takový krám" - velmi trefné. Ve společnosti začíná vzrůstat nespokojenost. Hlavní loutkoherec je velmi vnímavý vůči těmto hlasům a navíc má na to speciální tým poradců. Jako oběť musel veřejnosti někoho naservírovat. A tím terčem nespokojenosti se mají stát učitelé. Odvádí se tím pozornost od obrovských ekonomických problémů a nastupující hospodářské krize.

Ygrain řekl(a)...

S textem souhlasím, Plague je akorát maňásek a školy by na tom snad opravdu byly líp bez něho, ale ta fráze je "průzkum bojem, ne bojištěm.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Už před měsícem jsem sem psal, že Plague (tehdy ještě korektně Plaga) je nejstrašnější, nejpříšernější a nejtrapnější ministr školství, jakého jsme zde měli od r. 1998. A vážně jsem neměl na mysli jen jeho zrušení státní maturity.

Rád vidím, že diskutující ve stále větší míře vidí zhruba totéž.

Jediné, co mně hlava nebere, je, že ten, kdo řídí stát jako firmu, tohohle pána ještě neposlal tam, kam patří. Protože kdyby tohle měl ve své firmě, zkrachuje do dvou dnů. To mají vážně neziskovky takový vliv?
No potěš pánbůh!

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ano, je to naše poslání.

Tak ať tahle země taky podle toho konečně začne učitele a učitelky - řečeno natvrdo! - platit!

Nebo se rozumí samo sebou, že POSLÁNÍ se dělá zdarma? A on si někdo myslí, že si žáci váží svých učitelů, když učí za pár šupů?
Ani omylem! Neváží. Maximálně je jakžtakž respektují, když ti učitelé něco umějí. Ale VÁŽIT SI učitele, který nemá ani na pořádné oblečení?

Na svém bývalém gymnáziu, kde platili hodně slušně (všechna čest), jsem přijal za svůj slogan "Učitel tohoto gymnázia není žádná socka".
Ovšem...: Přišla tam stížnost od rodičů, že čeští učitelé parkují na "nejlepších" místech v areálu a že by snad měli parkovat "o něco níž", aby maminky probůh nemusely...
Poté, co jsem se optal, jak přišly ty maminky na to, že "ta auta nahoře" patří právě českým učitelům, když polovinu sboru tvoří učitelé nečeští, odpověď maminek byla jasná a spádná: "Dyť je to tam nahoře samá fabie!"

Okomentovat