14.5.20

Školská tripartita: aktuální opatření ke koronaviru (zápis jednání)

Z jednání vybíráme: "Dle požadavku zástupců školských odborů ministerstvo doplní manuály k ochraně proti koronaviru ve školách o informace o různých možnostech zaměstnávání pracovníků ze skupin, pro které může být onemocnění covid-19 rizikové. Výrazně tak upraví původní doporučení, aby se ředitelé škol s těmito zaměstnanci domluvili na neplaceném volnu, které je podle vyjádření ministra až absolutně poslední možnost, jak situaci řešit. Zástupci ministerstva nezpochybnili výklad školských odborů, vycházející ze zákoníku práce, že pokud se učitel bude cítit ohrožen na zdraví nebo na životě, může přímou výuku odmítnout. Ředitel by mu pak mohl přidělit jinou práci, tedy typicky dálkovou výuku. Pokud by to nebylo možné, jde o překážku na straně zaměstnavatele, a učitel by měl pobírat plnou náhradu platu."


Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)

Termín konání: 12. května 2020 od 16:00 hod. ve Velkém zrcadlovém sále budovy A Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 8, Praha 1).

Program: aktuální opatření ke koronaviru

Sociální partneři ocenili rychlou reakci ministerstva na požadavek svolání školské tripartity k projednání dopadů manuálů pro školy a školská zařízení k jejich znovuotevření.

Ministr Robert Plaga zrekapituloval scénář rozvolňovacích opatření, který se rozšířil o možnost konzultací žáků 9. ročníků ZŠ.

K praktické maturitní zkoušce konstatoval, že je nutné dodržovat především rozestupy a striktnost počtu účastníků není až tak zásadní. K praktické výuce se vyjádřil, že je zde uplatněn princip dobrovolnosti.

Překrývání termínů maturit a přijímacích zkoušek na VŠ řešil ministr s Konferencí rektorů. Existuje předběžná dohoda o přizpůsobení a flexibilitě termínů přijímacího řízení na VŠ. K nařízení vlády č. 75 (počty zástupců ŘŠ) se vyjádřil, že bude předloženo do vlády a po schválení bude publikováno během léta s účinností od 1. 9. 2021.

Dlouze se rozebíralo distanční vzdělávání a přínos digitalizace. Dle šetření ČŠI má cca tisíc škol problémy s on-line výukou a ministerstvo jim chce poskytnout cílenou podporu.

Dle požadavku zástupců školských odborů ministerstvo doplní manuály k ochraně proti koronaviru ve školách o informace o různých možnostech zaměstnávání pracovníků ze skupin, pro které může být onemocnění covid-19 rizikové. Výrazně tak upraví původní doporučení, aby se ředitelé škol s těmito zaměstnanci domluvili na neplaceném volnu, které je podle vyjádření ministra až absolutně poslední možnost, jak situaci řešit. Zástupci ministerstva nezpochybnili výklad školských odborů, vycházející ze zákoníku práce, že pokud se učitel bude cítit ohrožen na zdraví nebo na životě, může přímou výuku odmítnout. Ředitel by mu pak mohl přidělit jinou práci, tedy typicky dálkovou výuku. Pokud by to nebylo možné, jde o překážku na straně zaměstnavatele, a učitel by měl pobírat plnou náhradu platu.

Ministerstvo dále přislíbilo upřesnit v manuálech na webu například také informace k výuce v základních uměleckých školách (ZUŠ), které jsou nejméně jasné, pokud se jedná o distanční výuku. Na rozdíl od všech ostatních v pokynech pro ZUŠ chybí informace o tom, že budou moci rovnocenně pokračovat také ve výuce na dálku. Ministr potvrdil, že vyjádření k ZUŠ bude zveřejněno neprodleně.

K problematice MŠ ministerstvo vyšlo z pokynů epidemiologů, že tato skupina dětí je nejméně riziková ohledně přenosu nákazy. Dodržovat oddělené skupiny není tedy nutností a je důležité vycházet z místních podmínek. Zástupci odborů požadovali, aby OČR mohli nadále pobírat do 30. 6. 2020 i rodiče, jejichž děti po znovuotevření provozu MŠ nebudou z důvodu rizikových skupin do MŠ docházet.

Dále se probírala problematika náročnosti a nedocenění obtížné práce s přípravou závěrečných zkoušek na odborných školách. Zazněla obecná výzva směrem k ministerstvu, aby se zabývalo krizovým řízením do budoucna. Zástupci ředitelů konstatovali, že se v pokynech orientují a obecnou polohu považují za přiměřenou.

Na otázku, jak to bude s pokračováním nového financování, ministr potvrdil, že si „půjde pro peníze“ i v souvislosti s nutností posílit finance na zvýšení počtů zaměstnanců včetně nepedagogů. A to zvláště v kontextu připravovaných opatření, souvisejících se znovuotevřením škol, které školy budou muset řešit vícepracemi této skupiny zaměstnanců.

V Praze 12. 5. 2020

za vedení odborového svazu František Dobšík

Žádné komentáře:

Okomentovat