13.5.20

Radek Sárközi: Mateřské školy stojí v první linii

Na mateřské školy se v karanténě trochu zapomnělo. S mylným argumentem, že jde o malé kolektivy dětí. Ale tak trochu otloukánkem jsou i v čase mimo pandemii. I na tato zařízení doléhá mimo jiné rozbujelá byrokracie.


Z článku v MF DNES vybíráme:

Vláda České republiky s vyhlášením nouzového stavu uzavřela všechny základní, střední i vysoké školy. Zatímco třeba na Slovensku byly do těchto opatření zahrnuty i školy mateřské, u nás se na ně jaksi pozapomnělo. Nemalá část školek tak zůstala otevřena.

Někteří starostové si uvědomili, že riziko šíření koronaviru je v mateřských školách obdobné jako v případě základních škol, a doporučili jejich uzavření. Nejrychleji zareagovala Plzeň a postupně se začala přidávat další města. Jinde naopak školky zůstaly v provozu, přestože do nich rodiče přestali své děti dávat. Tím ovšem rodiny přišly o možnost podat si žádost o ošetřovné. Pokud běžně navštěvovalo mateřskou školu třeba sto padesát dětí a na vrcholu karantény jich tam bylo třeba jen pět, žádný z rodičů ošetřovné nedostane, protože školka zůstala v provozu. Ledaže by ho čerpal na jiné svoje dítě, které chodí na základní školu nebo bylo nemocné.

Podle platné legislativy je přerušení provozu mateřské školy plně v kompetenci jejího ředitele. Musí ho jen předem projednat se zřizovatelem. To však neznamená, že starosta musí s uzavřením školky souhlasit. Na druhou stranu zřizovatel ředitele jmenuje a odvolává, takže je vždy lepší, když se spolu dohodnou a postupují ve shodě. Rozumní starostové ředitelkám v uzavření školky nebránili.(...)

Od letošního září se měla situace ve školkách zlepšit, protože má vstoupit v platnost dávno schválená vyhláška, která garantuje, že v případě vyššího počtu dvouletých dětí musí být ve třídě kromě učitelky další pracovník. Tento paragraf se ale rozhodl ministr školství Robert Plaga na poslední chvíli zrušit. Pokud návrh schválí vláda, bude nadále učitelka na celou třídu s dvouletými dětmi sama, přestože v dětských skupinách je vždy na šest dětí jedna dospělá osoba.(...)

Například na Slovensku tráví učitelky mateřských škol u dětí pouze 28 hodin týdně, zbylý čas mohou věnovat přípravě činností pro ně. Na rozdíl od českých učitelek mají ty slovenské také nárok na příplatek za třídnictví. A především je tam zákonem stanoven nižší počet dětí ve třídě. V případě tříd, které navštěvují předškoláci, je to na Slovensku 22 dětí, v ostatních třídách 20 dětí. Výrazně nižší než u nás je na Slovensku nebo například v Polsku i počet žáků ve třídě prvního stupně základní školy.

Žádné komentáře:

Okomentovat