8.5.20

Pedagogická komora z.s.: Vzor čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (editovatelná verze)

Pedagogická komora, z.s., nabízí editovatelnou verzi čestného prohlášení, kterou si může každá škola doplnit o další položky (název školy; třída, kterou žák navštěvuje, poučení k bodu III./2. platného usnesení vlády apod.). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bohužel do svých manuálů pro školy zpracovalo vzor čestného prohlášení, který ovšem není ve dvou částech v souladu s platnou legislativou...


Dle Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020) musí zákonný zástupce dítěte/žáka nebo žák/účastník poskytnout před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). MŠMT do svých manuálů pro školy zpracovalo vzor čestného prohlášení, který ovšem není ve dvou částech v souladu s platnou legislativou (respektive jde nad její rámec), a to v celém bodě 2. a v části bodu 1. ("v předchozích dvou týdnech"). Naopak chybí vzor poučení, který se vztahuje k III./2. bodu příslušného usnesení vlády...

Proto Pedagogická komora nabízí editovatelnou verzi čestného prohlášení, kterou si může každá škola doplnit o další položky (název školy; třída, kterou žák navštěvuje; poučení k bodu III./2. platného usnesení vlády apod.)
Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020)

III. nařizuje, aby

1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,

2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II., byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.


1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Dobrý den. Je nějaká verze čestného prohlášení když rodič nepošle své dítě do školy z duvodu(riziková skupina)? Děkuji

Okomentovat