9.5.20

NPI ČR: Tisíce materiálů podpoří modulovou výuku ve středním odborném vzdělávání

Modernizovat střední odborné vzdělávání a zvýšit jeho kvalitu byl jeden z hlavních cílů národního projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který ke konci dubna 2020 skončil. Vytvořil ucelenou kolekci výstupů věnovanou modulové výuce a dalším inovacím.

Odborným školám jsou nyní materiály projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV) k dispozici v informačním systému na www.projektmov.cz. Pro účely úprav školních vzdělávacích programů (ŠVP) či okamžité inovace ve výuce mohou učitelé vybírat z 1158 hotových vzdělávacích modulů, 560 komplexních úloh a mnoha dalších materiálů.

Na základě spolupráce se 105 školami středního odborného vzdělávání napříč 43 obory vzdělání v kategoriích dosaženého vzdělání E, H (s výučním listem), M, L0 (s maturitní zkouškou) vytvořil tým pracovníků projektu MOV rozmanitou kolekci materiálů věnovanou modulové výuce a dalším inovacím, které mají potenciál modernizovat střední odborné vzdělávání. Tento soubor materiálů mohou nyní školy využít, a to nejen při úpravách školních vzdělávacích programů s využitím vzdělávacích modulů.

V informačním systému projektu MOV na www.projektmov.cz učitelé naleznou materiály pro všeobecnou složku odborného vzdělávání, odborné vzdělávání, odborné vzdělávání s vazbou na Národní soustavu kvalifikací i pro oblast spolupráce škol a firem. Školy mohou materiály volně stahovat a ihned využívat pro svoji potřebu. Vzdělávací moduly a komplexní úlohy (tj. praktické rozpracování vzdělávacích modulů) si mohou učitelé v informačním systému dále upravovat nebo si vytvářet úplně nové a sdílet je se svými kolegy. Kromě toho informační systém nabízí stovky dalších podpůrných materiálů.

Podklady pro modulovou výuku ulehčí i výuku na dálku

Projekt Modernizace odborného vzdělávání si stanovil cíl modernizovat odborné vzdělávání, k němuž si zvolil cestu tzv. modularizace, tedy modulově uspořádaných školních vzdělávacích programů,“ říká Martina Ondrouchová, hlavní manažerka projektu MOV. Vzdělávací moduly jsou totiž variabilním prostředkem, který dovede zohlednit požadavky trhu práce, sledovat kvalifikační požadavky v oboru, propojit požadavky z různých oborů nebo třeba zvýšit podíl praktické přípravy u zaměstnavatelů. Po tři roky vyvíjené nástroje mohou dát školám nový impuls do budoucna, ale i pomoci učitelům s výukou za současné koronavirové krize. „Ještě před zveřejněním všech materiálů jsme zaznamenali vzrůstající zájem škol například o komplexní úlohy, které mohou být za této situace ideální formou pro distanční výuku. Pro školy je to také možnost, jak si vyzkoušet modulovou výuku již nyní,“ doplňuje Taťána Vencovská, hlavní metodička a obsahová manažerka projektu MOV.

Atraktivní web umožní studium problematiky do hloubky

Rozvíjení kvality odborného vzdělávání je také věnována elektronická knihovna iMetodika na www.imetodika.cz, která představuje uživatelsky přívětivý prostor pro studium metodických textů souvisejících především s modularizací. Učitelé zde naleznou návody i inspiraci – iMetodika jim umožní vybrané téma studovat do hloubky, nebo dokonce začít některé inovativní prvky rovnou zavádět do praxe.

3 komentáře:

Jiri Janecek řekl(a)...

Pocit lingvisty amatéra - když je materiálu spousta, hromada, vagon... dá se s ním něco dělat...

Jakmile se materiál stane spočetným, dá se jen počítat a dělat z něj čárky k vykazování činnosti.

mirek vaněk řekl(a)...

To je jak problém serveru RVP. Spousty materiálů. Ale než by učitel hodiny hledal to , co potřebuje, s nejistým výsledkem, radši si to udělá sám.


Modulová výuka je jedna z možných. Nikde není prokázáno, zda je horší či lepší než jiná. Takže její příznivci dostanou další zdroj.

Pokud kapitolu učiva nazveme modulem je to jistě změna. Pokud činnost nazveme modulem a integrujeme předměty je to také možnost. Tyto přístupy proběhly ve světě 20 století několikrát. Měly svá pozitiva a negativa, jako každý jiný přístup.

Je na kantorovi, aby si vybral, co mu sedí. Nejhorší je sprinterovi vnucovat hokej s odůvodněním, že si to diváci či stranický vůdce žádají.

Silvie A. řekl(a)...

Základní problém vidím v dohledatelnosti materiálů. Jak přehledný bude "obsah" či index sbírky. A to vypadá nic moc. Bylo nalezeno jediné použitelné vyhledávací kriterium, a to "skupina oborů", a to je sakramentsky hrubé síto. Zvolím-li "18-informatické obory", vyvalí se na mne jak SW, tak i HW.
Mezi úlohami z tohoto pytle se zdá nejzajímavější "Praktická úloha v jazyce PHP". Nahlédnu do ní a od začátku vypadá přijatelně. Čtu, a dobrý, pořád dobrý, až v části "Metodická doporučení" číhá čertovo kopýtko:

Výuka PHP i práce na komplexní úloze může probíhat dvojím způsobem:
Žáci pracují přímo na internetovém webovém serveru, kde si zaregistrují libovolný hosting zdarma s PHP a databází, např. endora.cz, a pomocí FTP funkcí editačního programu, ve kterém pracují (např. PSPad), tam ukládají a ladí svůj kód.
Žáci si nainstalují lokální webový server na svém počítači (např. XAMP) a po vytvoření a odladění kódu jej přesunou na libovolný webový server.

Vyučující si musí zajistit možnost přístupu ke zdrojovému kódu stránek jednotlivých žáků pro účely kontroly a hodnocení práce. Součástí odevzdaného řešení jsou tedy kromě URL adresy hotového projektu také přihlašovací údaje k danému hostingu.


Na takovouhle šílenost (kvůli každému jednotlivému studentovi se přihlašovat na jiný server) může přistoupit leda učitel, který neví co dělat s desítkami hodin volného času!

Jinak je ta úložka celkem pěkná. Jenže největší objem učitelovy práce tvůrce úlohy odbyl tou jedinou větou "Vyučující si musí zajistit možnost přístupu ke zdrojovému kódu stránek". IMO se právě tohle musí promyslet a připravit velice důkladně, a to promýšlení a příprava zabere učiteli desítky hodin (ale vydrží mu to na zbytek života).

Z hlediska použitelnosti nabízené sbírky materiálů je podstatné toto: Na (jednou větou zmíněné) podpůrné činnosti nezbytné pro zadání a vyhodnocení úloh padne tak obrovské úsilí učitele, že vymyslet k tomu nějakou tu úložku už je zanedbatelná brnkačka.

To je jak problém serveru RVP. Spousty materiálů. Ale než by učitel hodiny hledal to , co potřebuje, s nejistým výsledkem, radši si to udělá sám.

Pan vaněk to popsal velice výstižně. Zcela souhlasím.

Okomentovat