8.5.20

MŠMT: Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020

Letošní maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. března 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů. K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek. MŠMT prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve školách co možná nejsnazší. Provozní podmínky pro konání maturitní zkoušky jsou upraveny v samostatném materiálu.


Žádné komentáře:

Okomentovat