27.5.20

MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 kromě vybraných škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 a ZŠ speciálních (verze 27. 5. 2020)

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol, kromě základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a kromě přípravného stupně základní školy speciální, pro které je určen zvláštní manuál. V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.Žádné komentáře:

Okomentovat