27.5.20

MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020 (verze 27. 5. 2020)

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol speciálních a škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020.


Žádné komentáře:

Okomentovat