18.5.20

MŠMT: Mateřské školy – manuály, uvolňování (FAQ)

Provoz mateřských škol vláda nezakázala. Je na řediteli mateřské školy, aby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem vyhodnotil, zda jsou nadále dány závažné důvody pro přerušení provozu mateřské školy, a aby rozhodl, k jakému dni obnoví provoz mateřské školy.

  • U mateřských škol zřizovaných podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. doporučujeme postupovat analogicky k základním školám a třídám zřizovaných podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., viz manuály k základním školám ZDE
  • Předškolní vzdělávání je povinné pouze pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018. Ani dítě plnící povinné předškolní vzdělávání však nemusí do MŠ nutně do konce školního roku nastoupit, zákonný zástupce také může oznámit, že dítě bude individuálně vzděláváno.
  • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje omezení 15 dětí.
  • Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky. Nošení roušky dětmi v MŠ v situaci, kdy není její nošení požadováno mimořádným opatřením, je možné pouze po předchozím souhlasu zákonného zástupce.
  • Pro lesní MŠ platí stejná pravidla jako pro MŠ běžné. Většina jejich činností je venku, nejsou však ve veřejném prostoru, ale na svém pozemku, proto nemusí mít roušku.
  • Manuál k provozu mateřských škol je ke stažení ZDE.

2 komentáře:

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Už jim zase nefunguje web.

Beny řekl(a)...

Hlavně, že teď řeší nakažené ve školce v Praze. Prý se nedá od dětí nakazit pravil Prymula (teda pravděpodobnost je minimální). Si z nás dělaj kozy?

Okomentovat