16.5.20

MŠMT: Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímací k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020 

Praha 11. května 2020
č.j. MSMT-453/2020-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímací k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020 následovně:

a) všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 1 tohoto sdělení;

b) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 25 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 2 tohoto sdělení;

c) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-2 a SPUO-2-N s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 3 tohoto sdělení;

d) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém testu z cizího jazyka, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 4 tohoto sdělení;

e) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin TP-1 a ZP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 75 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 5 tohoto sdělení;

f) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SP-2, SP-2-N, SP-2-A a SP-2-N-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém testu z cizího jazyka, a žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3-T a SP-3-T-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 %, kteří konají modifikovanou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v úpravě pro neslyšící, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 6 tohoto sdělení;

g) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SPUO-3-A, TP-2, TP-3-A, ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR, ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A a ZP-3-BR-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 7 tohoto sdělení;

Příloha 8 tohoto sdělení pak obsahuje podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období roku 2020. Smyslem podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých částí zkoušek a dílčích zkoušek a ulehčit jim tak orientaci v časovém rozvrhu zkoušky.

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže PhDr. Karel Kovář Ph.D.

Digitálně podepsal PhDr. Karel Kovář Ph.D. Datum: 2020.05.11 18:21:29 +02'00'
2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Já jsem jen zvědav jak dopadnou ty soudní spory s neúspěšnými maturanty při kvalitě právníků MŠMT. Když za běžné situace byl schopen Cermat prohrát soudní spor a navyšovat výsledek testu. A to neměli právníci tak nabito.
Dnes čtvrt roku neměli žáci řádnou výuku(podle ŠVP některé kapitoly neprobraly) Nesplnili počet hodin, který měl být odučen.
Docházka do školy nebyla do 1 června obnovena - je jen povoleno nadšencům navštěvovat školu.
Ráj pro právníky. A zaplatíme to z našich daní.
To bude ta rovnost. Dobrý právník = udělaná maturita, nemáš na právníka = nakašli si.

Jsem zastánce státní maturity, ale takovéhle paskvily?

Radek Sárközi řekl(a)...

Vše k maturitám, závěrečným zkouškám a přijímačkám na SŠ naleznete zde na jednom místě v přehledném rozcestníku Pedagogické komory:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/msmt-terminy-zkousek.html

Okomentovat