18.5.20

Ministerstvo zdravotnictví: Podmínky pro uvolňování opatření od 25. května 2020

Dítě, žák, student, účastník, nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.

  • Dítě, žák, student, účastník, byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
  • Více informací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Nejsem sebevrah a do vnitřních prostor, kde se nepoužívají roušky páchnu jen v nejnutnějších případech.

Knut Klapka řekl(a)...

Jen trénujte, pane Vaňku. Podzim se blíží.

Okomentovat